Çatalhöyük'ün Tarihi ve Önemi Nedir?

  • 27.07.2022

Türkiye’nin hem tarihi hem de kültürel açıdan Dünya Mirası niteliği taşıyan bölgesi Çatalhöyük, ülkemiz için büyük bir öneme sahiptir. Çatalhöyük Kenti, bundan yaklaşık 9 bin yıl önce yerleşim yeri olarak Neolitik ve Kalkolitik çağlardan beri varlığını sürdürmüştür. Sen de Çatalhöyük hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsan, gel birlikte bakalım.

Çatalhöyük Hangi İlde Yer Alır?

Çatalhöyük Hangi İlde Yer Alır?

Çatalhöyük, günümüzdeki Konya ilinin 52 kilometre güneydoğusunda yer alır. Hasandağı ile arasında 136 km bulunan Çatalhöyük, Çumra'nın 11 km kuzeyindedir. Buradaki höyükler, yaklaşık olarak 2 bin yıl boyunca kesintisiz olarak iskân edilmiştir. Çatalhöyük'ün doğusundaki neolitik yerleşim alanının genişliği ve barındırmış olduğu nüfus bir hayli önemlidir. Bu alanda güçlü bir kültür ve sanat geleneğinden söz etmek mümkündür. Burada 8 binden fazla insanın yaşadığı kabul edilir. Çatalhöyük'ün en önemli özelliği, o dönemde köy yerleşim modelinden farklı olarak kentleşme evresine geçişi temsil etmesidir. Çatalhöyük, 2012 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiştir.

Çatalhöyük Neden Önemlidir?

Çatalhöyük Neden Önemlidir?

Çatalhöyük’ü dünya tarihinde özel bir yere konumlandırmak için pek çok önemli detay bulunur. Çatalhöyük’ü özel kılan ayrıntılar şu şekilde sıralanabilir:

Kalabalık bir yerleşim yeridir
Günümüzde Konya Ovası olarak bilinen yerde konumlanmış olan Çatalhöyük, yerleşik hayatın kurulduğu dönemdeki en modern ve kalabalık yerleşim yerlerinden biri olarak bilinir. Bundan 9 bin yıl önce Orta Anadolu'da bu kadar önemli bir yerleşim yerinin bulunması, hem Türkiye'nin hem de dünyanın kültürel tarihi ve mirası açısından son derece önemli.

Mezopotamya dışında yer alır
Çatalhöyük, dönemi bakımından önemli özelliklere sahip olsa da dünyadaki en eski neolitik yerleşim alanı değildir. Mezopotamya bölgesinde çok daha eski yerleşim bölgeleri vardı. Yine de Çatalhöyük, coğrafi konumu ile Mezopotamya'dan farklı bir yere sahip olup nüfusu ve yüzölçümü bakımından ön plana çıkar. Bu anlamda, Çatalhöyük'ün Mezopotamya haricinde yer alan en önemli yerleşim bölgesi olduğunu ifade etmek mümkündür.

Neolitik çağın ruhunu yansıtan sanat eserleri bulunur
Çatalhöyük yerleşim yerindeki evlerin duvarları, çeşitli resimlerle ve panolarla zenginleştirilmiştir. Farklı imgelerden ve görsellerden oluşan tablolarda; av sahneleri, dans sahneleri, akrabalıklar, kuşlar, geyikler ve ilginç desenler yer alır. Evlerin içinde çizimlerin sık olduğu alanlarda çeşitli kalıntılar bulunduğu için resimlerin ölülerle ilişkisinin olabileceği tahmin edilir.

Önemli tarihi kalıntılar
Çatalhöyük'ün hem doğusunda hem de batısında çok önemli tarihi kalıntılar yer alır. 1958 yılında keşfedilen yerleşim yerlerinde Neolitik çağdan M.Ö. 7400 ile 6200 yılları arasına dayanan 18 adet neolitik yerleşim katmanı keşfedilirken, M.Ö 6200'den 5200 yılları arasına tarihlenen ve Kalkolitik çağa ait olan tabakalar da bulunur.

Hem tarihi değeriyle hem de görülmeye değer kalıntılarıyla öğrenciler başta olmak üzere genel kültürünü geliştirmek isteyen herkesin Çatalhöyük’ü mutlaka ziyaret etmesi önerilir. Normal şartlarda her gün ziyaretçi kabul eden örenyerini gezmek ücretsizdir. Sen de Çatalhöyük'ü ziyaret ederek, eski çağlar hakkında daha fazla bilgi edinebilir, genel kültürünü ve tarih bilgini geliştirebilirsin.

Benzer İçerikler