Üye Olmayanlara Yönelik Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SİTE AYDINLATMA METNİ

 

Sayın İlgili,

 

Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Sebit”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği için azami özeni göstermekteyiz. Bu bağlamda  http://www.egitim.com/ web sitesine (“Site”) erişim sağlamanız süresince kişisel verileriniz işlenmektedir. İşbu metni, veri sorumlusu sıfatıyla Site’yi kullanımız süresince kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

 

18 yaşından küçük olmanız halinde bu metnin veli/vasiniz tarafından okunması gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

 

Site’yi ve hizmetleri kullanmanız esnasında katılım sağlayacağınız testlerde yer alan ad-soyad, yaş, mesleki deneyim, ilgi alanları gibi kişisel verileriniz test sonucunuzun tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi gereğince “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir. Testlerde yer alan ve/veya test sonucuna göre tespit edilecek olan sosyal-duygusal durumunuz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz ise aynı amaçla KVKK Madde 5 Fıkra 1 uyarınca “açık rızanıza” dayalı olarak işlenmektedir.

 

Ayrıca, Site ve hizmetimiz ile ilgili karşılaşmış olduğunuz sorunların bildirilmesi ve/veya bilgi ve destek talepleriniz gibi sebeplerle bizimle irtibata geçerek, kişisel verilerinizi şahsen bizimle paylaşmanız halinde, taleplerinize yönelik sizlere destek sağlamak amacıyla ad-soyad, e-posta adresi ve telefon numaranızdan oluşan kişisel verileriniz, görüş öneri ve iletişim talebinizin değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda size geri dönüşün sağlanabilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” ile KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  hukuki nedenlerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

İlaveten, Site’deki iletişim formunda yer alan “Konu” ve “Mesaj” başlığı altında, Şirketimiz ile yukarıdaki yer verilen bilgiler haricinde bir kişisel veri paylaşmış olmanız halinde, paylaşmış olduğunuz bu kişisel veriler KVKK Madde 5 Fıkra 2 (d) bendi uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Ek olarak, ad-soyad ve e-posta adresinden oluşan kişisel verileriniz ürün, hizmet ve kampanyalarımız hakkında sizinle iletişime geçmemiz için izin vermeniz halinde tanıtım yapmak ve ticari ileti göndermek amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 1 uyarınca “açık rızanıza” dayalı olarak işlenmekte ve hizmet alınan servis sağlayıcılara aynı amaç ve hukuki nedene dayalı olarak aktarılmaktadır.

 

Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin üçüncü şahıslara ait olması halinde bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunda olduğunu önemle belirtmek isteriz.

 

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:15 ODTÜ Teknokent Çankaya/ANKARA adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde kvkk@sebit.com.tr elektronik posta adresine veya sebit@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak başvurabilirsiniz.