Öğretim Nedir?

Öğretim Nedir?

  • 01.09.2022

Okul hayatına dair kavramlar arasında en yaygın olanlardan birisi öğretimdir. Çocukların ve gençlerin geleceğini doğrudan etkileyen süreçlerden biri olan öğretim kimi zaman yanlış tanımlanabilir. Keza öğretim ve eğitim kavramları, çoğu zaman birbiriyle karıştırılır. Halbuki öğretim ve eğitim, birbirinden farklı anlamlara gelen ve bir çocuğun gelişimi için birbirini tamamlayarak sürdürülmesi gereken iki farklı kavramdır. Hâl böyle olunca birçok kişi, Öğretim nedir?” ya da “Eğitim ve öğretim arasındaki fark nedir?” sorularının yanıtını merak eder. Bir veli olarak sizin de “Öğretim ya da öğretme nedir?”, “Eğitimden farklı olarak öğretimin velilere kattığı sorumluluklar nelerdir?” gibi soruların yanıtlarını detaylıca bilmenizde yarar var. Gelin öğretimin tanımını ve eğitimden farklı yönlerini birlikte inceleyelim.

Öğretim Nedir?

Öğretim Nedir?

Öğretim kelimesinin genel tanımı, okul dahilindeki her türlü çalışmanın sistematik bir şekilde öğrencilere aktarılması sürecini ifade eder. Öğretim ya da öğretme tanımı, adı üstünde öğretmenlerin görev tanımı ile örtüşür. Öğretimde teorik bilgiler ağırlıktadır ve öğrencilere bilgi aktarımı ön plandadır. Bu nedenle öğretimin bir plan, programı ve müfredatı vardır. Öğretim, bir çocuğun bilgi birikimini formal tekniklerle geliştirme amacı taşır. Spesifik bir kavram olan öğretim, akademik bir işleve sahiptir ve rasyonalite ön plandadır. Okul sürecinde öğrenciye aktarılan gerçekçi ve bilimsel içerikler öğretimin işlevidir. Bundan dolayı öğretim süreçleri, aşama aşama ilerler ve ölçme/değerlendirme süreçleriyle denetlenir. Öğretim; insanlara soyut değerleri değil, verilere ve deneylere dayalı somut bilgileri verir. Bu yüzden öğretimin standardı, okulların veya öğretmenlerin üzerinde daha geniş bir programa dayalıdır.

Eğitim ve Öğretim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Eğitim ve Öğretim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Eğitim, her şeyden önce öğretime göre daha geniş bir kapsamdadır. Hatta öğretim, eğitimin bir parçası olarak ifade edilebilir. Öğretim, okul hayatı ile sınırlı bir kavram iken eğitim, hayat boyunca devam eden bir kavramdır. Eğitim ve öğretim arasında ön plana çıkan farklılıklar şu şekildedir:

  • Öğretimde teorik bilgiler ön plandadır. Eğitim ise daha çözüm odaklı ve yaratıcı insanlar yetiştirmek için gereken pratik bilgileri, tecrübe aktarımını ve soyut değerleri de içerir.
  • Öğretim, bir kişiye yeni bilgilerin aktarılmasıdır; eğitim ise insanlara tecrübe kazandırmaya yöneliktir. Eğitim, zaten bilinen bir bilginin deneyimlenmesini ve pratiğe dökülmesini sağlar.
  • Öğretimde bilgi ve içerik ön plandadır; eğitimde ise beceri, yetenek ve deneyimler ön plana çıkar.
  • Öğretim, öğrenciye farklı disiplinlerden bilgi aktarımı sağlar ve her alana yönelik temel bilgileri aktarır. Eğitim ise derinlik kazandırmayı hedefler ve kişiyi daha spesifik alanlarda uzmanlaştırır.
  • Öğretim, yalnızca müfredat çerçevesinde öğretmenlerden elde edilen bir aktarımdır; eğitim ise hayatın her alanında örnekleri bulunan bir kavramdır. Eğitim; özellikle iş hayatı, aile hayatı ve askerlik gibi alanlarda da yoğun olarak uygulanır.

Sonuç olarak öğretim, eğitime oranla daha özel bir tanımı olan ve eğitimin bir parçası olarak tanımlanan bir kavramdır. Eğitim ise yalnızca okulda ya da çeşitli öğretim kurumlarında değil; hayatın her alanında, tecrübe aktarımıyla veya pratik kazanmayla sağlanabilecek bir süreçtir.

Benzer İçerikler