Pandemi Sürecinde Okullarda Hijyen Uygulamaları

Pandemi Sürecinde Okullarda Hijyen Uygulamaları

 • 27.09.2022

2020 yılının başlarından itibaren hayatımıza giren pandemi ile birlikte özellikle okullarda hijyen ve temizlik tedbirlerinin alınması hayati bir önem taşır hale geldi. Bağışıklık sistemi tam olarak güçlenmemiş olan çocuklar kişisel hijyen konusunda ne kadar bilinçlendirilse de doğaları gereği yetişkinler kadar hassas davranamazlar. Özellikle Covid-19 gibi hızla yayılan bir virüs için bu durum yayılımı kolaylaştıran bir ortam hazırlar. 

Çocuklar arasında hastalığın yayılmasını önlemek için pek çok konuda olduğu gibi yine en büyük görev öğretmenlere düşer. UNICEF ve DSÖ tarafından hazırlanan yönergeler doğrultusunda okullarda gerekli hijyen ve temizlik önlemlerinin alınması idari bir karar ve uygulamadır. Bununla birlikte bu önlemlerin hayata geçirilmesi ve çocuklar tarafından benimsenmesi konusunda sorumluluk  öğretmenlere ve velilere aittir. İşte, Covid-19 pandemisinden korunmak için okullarda ve sınıflarda alınması gereken başlıca sağlık önlemleri:

Okullarda Koronavirüs Tedbirleri Nelerdir?

Okullarda Koronavirüs Tedbirleri Nelerdir?

Okullarda da sosyal hayatın diğer alanlarında olduğu gibi maske, temizlik ve mesafe üçlüsü koronaya karşı alınacak tedbirlerin başında gelir. Okul içi hijyenin sağlanması son derece önemli olmakla birlikte dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması, öğrenciler arasında mesafenin korunması, maske uygulamasının zorunlu tutulması ve virüs semptomlarını taşıyan öğrencilere uygulanması gereken prosedürler; okul içinde olmazsa olmaz denilebilecek önlemlerdir.

Fiziksel mesafe

Fiziksel mesafenin korunmasında kişisel olarak ilk alınması gereken ilk tedbir maske takmaktır. Bunun haricinde idari olarak uygulanması gereken bazı önlemler de bulunur. Bunların odak noktası bireyler arasındaki teması en aza indirip; mesafeyi en yüksek seviyede tutmaktır. Sosyal mesafe konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen kurallar uygulanmalıdır. Okullarda koruma ve güvenlik tedbirleri olarak alınabilecek, korona karşıtı fiziksel mesafe önlemleri şunlardır (1):

 • Öğrenciler aralarında 1 metre mesafe olacak şekilde bir arada bulunmalıdır.
 • Her sıranın arasında 1 metre boşluk bulunmalıdır.
 • İmkan varsa aynı anda derse giren öğrenci sayısını azaltmak için derslik ve öğretmen sayısı artırılmalıdır.
 • Derse giriş çıkış saatlerinde düzenleme yapılarak sınıf içi maksimum kişi kapasitesi aşılmamalıdır. (Sabahçı, öğlenci uygulamasına geçmek bir çözümdür.)
 • Yemek saatlerinde öğrencilerin iç içe yemek yemesi önlenmelidir. İmkan varsa yemekhane ve kantin masaları arasında birer metre boşluk bırakılmalıdır. 
 • Zorunlu durumlarda öğrenciler aralarında 1 metrelik mesafe bulunan sıralarda yemeklerini yiyebilir.
 • Öğrencilerin ve velilerin okula giriş çıkış saatleri düzenlenmelidir. Öğrencilerin okula ve derse giriş sırasında mesafeli bir sıra sistemi uygulanmalıdır.
 • Derslerde olabildiğince açık hava ile etkileşim artırılmalıdır. Sınıflar sık sık havalandırmalı; dış ortama taşınabilecek dersler bahçede yapılarak kapalı ortamda yakın temas halinden mümkün mertebe kaçınılmalıdır.

El yıkama

Covid-19 pandemisinin yayılmasını önleme konusunda en önemli adımlardan biri aşılanma ve kişisel hijyeni sağlamaktır. Okulda bulunan öğrenciler, öğretmenler, idari personeller ve diğer çalışanlar hem kendi sağlıkları için hem de sosyal bir sorumluluk olarak bu konuya önem vermelidir. Öğrenciler el yıkama konusunda bilgilendirilmeli ve motive edilmelidir. Bu amaç doğrultusunda şu uygulamalar yapılabilir:

 • Öğrencilere el yıkamanın önemini ve pandeminin tehlikelerini anlatan resimli kitapçıklar hazırlanabilir.
 • Bazı deneyler yapılarak virüsün yayılma hızı ve el yıkamanın virüsü önlemedeki etkisi öğrencilerle tartışılabilir. 
 • Öğrencilerin kullanacağı lavabolarda hijyene ekstra özen gösterilerek bu alanlar çocukların daha çok ilgisini çekip; el yıkamaya motive edecek şekilde tasarlanabilir.

Temizlik

Okulda temizlik ve dezenfekte işlemlerinin düzenli ve sık bir şekilde yapılması pandemiye karşı alınacak en önemli tedbirlerdendir. Bunun yanında temiz hava sirkülasyonunun sağlanması virüsün yayılmasını önlemede oldukça etkilidir. Okullarda uygulanması gereken pandemi karşıtı başlıca temizlik önlemleri şunlardır:

 • Okul içinde belli aralıklarla el antiseptiklerinin yerleştirilmesi,
 • Rutin temizliğin sıklaştırılması ve devletin önerdiği sıklıkta sınıfların ve ortak kullanım alanların dezenfekte edilmesi,
 • Öğrenci, öğretmen ve diğer personellerin kullanımına yeterli olacak sayıda maske bulundurulması,
 • Ortak kullanım alanlarına ait pencerelerin daima açık tutulması,
 • Merkezi havalandırma sistemlerinin filtre değişimi ve bakım işlemlerinin tamamlanarak kusursuz çalışmasının sağlanması,
 • Teneffüslerde bütün öğrencilerin açık alana çıkıp temiz hava almasının sağlanması, kapalı alanlardaki ders sürelerinin 40 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlanması,
 • Öğrenciler teneffüsteyken sınıf kapılarının ve camlarının açık bırakılarak iç mekanın havalandırılması
 • Derslerde düşme ve çarpma gibi kazalara neden olmayacak şekilde ayarlanarak camların açık tutulmasının sağlanması

Okullarda Uygulanan Hijyen Kuralları Nelerdir?

Okullarda Uygulanan Hijyen Kuralları Nelerdir?

Pandemi süresince eğitim ve öğretim sürdürülebilirliğini sağlamak için hijyen konusunda taviz vermemek gerekir. Okullarda Covid-19 pandemisine karşı koruma sağlamak için uygulanması gereken hijyen kuralları şunlardır (2):

 • Okula giriş - çıkış alanlarının ve koridorların dezenfekte edilmesi,
 • Okul içinde yeterli miktarda temassız çalışan el dezenfekte istasyonunun bulunması,
 • Duvar, zemin ve çocukların temas edebileceği diğer yüzeylerin dezenfektasyonunun günlük rutin temizliğe dahil edilmesi,
 • Havanın dezenfekte edilmesi,
 • Basketbol, futbol topları, tebeşir, kalem, tahta silgisi, kale direği, spor minderleri gibi öğrencilerin ortak olarak kullandığı materyallerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi,
 • Öğretmenler odasında bulunan tüm mobilya ve eşyaların düzenli temizliğinin yapılması,,
 • Tuvaletlerin kusursuz bir şekilde temizlenmesi,
 • Kapı kolları, çöp kovaları, kapı yüzeyleri, merdiven korkulukları, pencere kulpları gibi sık dokunulan yüzeylerin düzenli dezenfekte ve temizliğinin yapılması,
 • Kişisel hijyen kurallarına uyulması,
 • Devletin zorunlu tuttuğu aşı ve PCR testi prosedürlerinin eksiksiz uygulanması,
 • Temaslı ve hasta takibinin yapılabilmesi için vaka ile karşılaşıldığında ilgili birimlere eksiksiz bilgilendirme yapılması,

Okullarda hem pandemiye yönelik belirlenen, hem de genel hijyen kurallarına uyarak başta Covid-19 olmak üzere birçok bakteri ve virüse karşı önlem almak mümkündür. Salgının yayılmasını durdurmak ve hem çocukları hem de yetişkinleri virüsten korumak için bu önlemlere toplum olarak uyulmalı, çocuklar yetişkinler tarafından özenle bilinçlendirilmelidir.

Kaynaklar

https://www.unicef.org  (1)

https://www.meb.gov.tr    (2)

 

Benzer İçerikler