Somut ve Soyut Anlamlı Kelimeler

Somut ve Soyut Anlamlı Kelimeler

  • 12.06.2024

Gün içerisinde duygularını aktarmak veya bir durumu açıklamak için çok sayıda kelime kullanıyorsun değil mi? Bu kelimelerin bazıları duyu organları tarafından algılanabilirken, bazıları da soyut anlamlar ifade eder. Her iki anlamı taşıyan sözcükler de olayları, doğayı, hisleri, kısacası her şeyi açıklayabilmemizi sağlar. Somut ve soyut kelimeler aracılığıyla düşüncelerimizi ifade ederiz.

Soyut ve somut kelimeler kimi zaman birbirinin yerine de kullanılabilir. Bu doğrultuda kendini doğru ifade etmek için iki kavramı da iyi bilmek önem taşır. Somut ve soyut anlamlı kelimeleri biraz daha yakından incelemeye ne dersin?

Soyut ve Somut Anlam Ne Demek?

Soyut ve somut anlam birbirine zıt iki kavramdır. Soyut anlam, duyu organları ile açıklanamayan ve dolayısıyla tam olarak tanımlanamayan değerler bütünüdür. Somut anlam ise duyularla algılanması mümkün olan durumları ifade eder.

Gündelik yaşantımızda her iki kavrama da sıkça ihtiyaç duyarız. Duygularımızı ifade ederken ya da bir olayı açıklarken ikisinden birinin olmaması ifadelerimizin eksik kalmasına neden olur. Aynı zamanda somut ve soyut anlamlı sözcükler gerçek manaları dışında anlamlar da taşıyabildiği için iki kavramı bir bütün olarak görmek de mümkündür.

Soyut Anlamlı Kelime Nedir?

Soyut Anlamlı Kelime Nedir?

Soyut anlamlı kelime, beş duyu organından herhangi biri ile algılanamayan kavramların karşılığı sözcüklerdir. Diğer bir ifadeyle soyut kelimeleri tam olarak açıklayabilmemiz mümkün değildir. Bununla birlikte dokunma, görme, koklama, hissetme ya da tatma duyuları ile kavranamayan sözcükler günlük konuşma dilinin önemli bir bölümünü oluşturur. Soyut kelimeleri kullanmadan hislerimizi ya da düşüncelerimizi karşı tarafa tam olarak açıklayamayız.  

Somut Anlamlı Kelime Nedir?

Somut kelimeler gündelik yaşamda net bir şekilde ifade edilen tüm kavramları içerir. Soyut kelimelerle arasında direkt olarak bir ilişki yoktur. Fakat aktarma yoluyla iki kavramı birbirinin yerine kullanabiliriz. Şimdi, soyut ve somut kelimeleri örnekler üzerinden incelemeye başlayabiliriz.

Somut ve Soyut Anlam Örnekleri

Somut ve Soyut Anlam Örnekleri

“Soyut ve somut anlam ne demek?” sorusunun yanıtını bilmek tek başına yeterli olmayabilir. Bu kavramlara ait kelimeleri ve cümle içinde nasıl kullanıldıklarını da öğrenmek gerekir. İşte soyut ve somut kelimelerden bazıları: 

Somut Kelimeler Soyut Kelimeler
bulut mutluluk
köpek özlem
insan sevinç
masa nefret
ağaç vicdan
mavi iyilik
deniz umut

 

Soyut ve somut kelimelerin cümle içerisindeki kullanımına göre birbiri yerine geçebildiğinden bahsetmiştik. Kavramlar arası aktarma durumuna birkaç örnek verecek olursak:

 

  • Bu olaylarda kesinlikle onun da parmağı var. 

Yukarıdaki cümlede somut bir sözcük olan ‘parmak’ mecaz anlam yüklenerek soyut bir kavram halini almıştır. 

  • Arkadaşlık gölge veren bir ağaçtır.

Bu cümlede arkadaşlık kavramına bir ağaç benzetmesi yapılmıştır. Böylece somut bir sözcük soyut bir kavram olan arkadaşlığı anlatmak için kullanılmıştır.

Soyut ve somut sözcükler bu örneklerde de olduğu gibi mecazi anlamlarda da kullanılabilir. Sen de Türkçe dersinde sözcükte anlam konularını daha iyi anlayabilmek için somut ve soyut sözcüklerin cümle içinde nasıl kullanıldığına göz atabilirsin. Alıştırmalar yaparak konuyu daha net anlayabilir, kendini ifade etmek için somut sözcüklerin yanı sıra soyut ifadelerden de yararlanabilirsin.

 

Benzer İçerikler