Analitik Düşünme Nedir, Nasıl Geliştirilir?

Analitik Düşünme Nedir, Nasıl Geliştirilir?

  • 18.05.2024

Analitik düşünme, her bireyin erken yaşlarda kazanması gereken beceriler arasında yer alır. Özellikle öğrencilerin derslerdeki başarısını analitik düşünme becerisi yükseltebilir. Analitik düşünme, kişiyi yaratıcılık açısından da geliştirebilir. Bununla ilgili Dr. Tülay Üstündağ yaratıcı düşünme ve analitik düşünmenin birbirlerinden çok farklı olmakla beraber birbirlerini tamamladıklarını ifade eder.*

Analitik düşünme becerisi, derslerde olduğu kadar hayatın ileriki safhalarında da sık sık insanın karşısına çıkabilir. Büyük küçük herkes için önemli olan “Analitik düşünme nedir, bu becerini nasıl geliştirirsin?” sorularını senin için yanıtladık.

Analitik Düşünme Nedir, Nasıl Geliştirilir?

Analitik Düşünme Nedir?

Analitik Düşünme Nedir?

Psikolog Sternberg’e göre analitik düşünme, bir problemi parçalarına ayrıştırabilme, bu parçaları anlamlandırabilme, bir problemi çözme basamaklarını açıklayabilme, birden fazla durumu karşılaştırabilme, eleştirebilme ve değerlendirme yeteneğidir.** Analitik düşünce becerisine sahip bir birey, karşılaştığı konuyu ya da problemi alt başlıklara ayırır. Her bir detayını ayrı ayrı inceler ve sonuca bütünsel yaklaşarak tüm sorunu derinlemesine çözümlemeye çalışır. 

 

Analitik düşünce yeteneği gelişmiş olan bireyler, karşılarına ne kadar karmaşık problemler de çıksa mutlaka bir çözüm yolu bulurlar. Aynı zamanda sorgulayıcı ve araştırmacı yapını güçlendirir. Bir bilginin, sana karşı yapılan herhangi bir davranışın doğruluğunu analitik düşünme becerinle tespit edebilirsin. Problemlere karşı sağlıklı çözümler üretmen, zihnini doğru kullanabilmen analitik düşünme becerini geliştirmene bağlıdır.

 

Analitik Düşünme Teknikleri

Analitik Düşünme Teknikleri

Analitik düşünme teknikleri ile zihnini daha doğru ve etkili kullanabilir; karşılaştığın problemleri rahatlıkla çözebilirsin. Bu tekniklerden bazıları ise şunlar:

 

Eleştirel Düşünme

Analitik düşünmenin başlıca tekniği eleştirmektir. Eleştirmek genel olarak olumsuz algılansa da aslında bir olayı olumlu ve olumsuz tüm yanlarıyla değerlendirmektir. Yani eleştirmek yalnızca olumsuzu görmek demek değildir. Eleştirerek bir problemin kaynağını tespit edebilirsin. Aynı zamanda daha doğru değerlendirmeler yapabilirsin.

 

Analiz Yapma

Veri analizi yaparak problemlerin sebeplerini, sonuçlarını tespit edebilir, konuya ilişkin alternatif yollar geliştirebilirsin. Analiz yaparak verileri daha doğru okuyabilir, küçük parçaları değerlendirerek bütüne daha kolay ulaşabilirsin.

 

Araştırma Yapma

Analitik düşünmenin en önemli tekniklerinden ve aşamalarından biri de araştırmaktır. Araştırmak, salt bilgiyi almaktan çok daha fazlasıdır. Problemin tespiti, doğru çözüm yoluna ulaşma, çözüm yolunu değerlendirme, kısacası her aşamada araştırma yapmanın büyük önemi ve payı vardır.

 

*Üstündağ T. Yaratıcılığa Yolculuk. (5. Baskı). 2005, Ankara: PegemA Yayıncılık.

 

** https://www.iscat.info/PastConferences/ISCAT2015/ISCAT2015/papers/C4-ISCAT2015ID61.pdf  

Analitik Düşünme Becerisi Nasıl Geliştirilir?

Analitik Düşünme Becerisi Nasıl Geliştirilir?

Aşağıdaki geliştirme teknikleriyle analitik bakış açısı kazanabilir, yaşadıklarına daha mantıksal bir biçimde yaklaşabilirsin.

 

Münazaralara Katılmak

Münazara, bir durumu farklı bakış açılarıyla irdelemeyi sağlayan tartışma yöntemidir. Bir duruma farklı yönlerden yaklaşan grupların karşılıklı olarak ve belli kurallar çerçevesinde tartışması analitik bakış açısını geliştirebilir.

 

Strateji Oyunları Oynamak

Analitik düşünme becerini hem eğlenceli hem de son derece etkili bir seçenekle geliştirebilirsin. Strateji oyunları, karşı tarafı alt etmek için beynini derinlemesine kullanacağın aktivitelerdendir. Boş vakitlerinde strateji oyunu oynadıkça sonuca ve başarıya daha kolay ulaşmaya başladığını fark edebilirsin.

 

Polisiye Kitaplar Okumak veya Filmler İzlemek

Polisiye kitaplar ve filmler, zihnini aktif tutmanı sağlayacak aktivitelerdendir. Bu tür kitaplar ve filmler bir sonraki hamleyi düşünmeni, olay örgüsünü tahmin edip önceden öngörmeni sağlayabilir. Böylece okurken ve izlerken kendini geliştirebilirsin.

 

Benzer İçerikler