Uluslararası Değerlendirme Çalışmaları

Uluslararası Değerlendirme Çalışmaları

  • 29.01.2023

Prof. Dr. Eren Ceylan ile uluslararası izleme değerlendirme çalışmalarının önemini ve Türkiye’nin bu çalışmalardaki konumu üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Eren hocam, uluslararası izleme değerlendirme çalışmalarında Türkiye’nin yeri nedir?

Uluslararası izleme değerlendirme çalışmaları bizim için önemli. Türkiye de birçok çalışmaya katılıyor. Bunlardan en çok bilineni PISA. TIMSS ve PIRLS de çok önemli ölçme değerlendirme çalışmaları. OECD’nin yapmış olduğu başka çalışmalar da var, öğretmenleri değerlendiren TALIS var, sosyal duygusal becerileri belirleme çalışması var OECD’nin. Dolayısıyla bu çalışmalardan ülkemizin eğitim sistemi hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz.

 

"Uluslararası izleme değerlendirme çalışmalarında sıralamadan ziyade bize sağladıkları verilere odaklanmalıyız."

 

Türkiye’nin bu çalışmalarda kaçıncı olduğundan ziyade onların bize sağlamış olduğu bilgiler çok önemli. Başka ülkelerle ne durumda olduğumuzu karşılaştırma ve eksiklerin, fazlalıkların neler olduğunu göme gibi bir şansımız oluyor yaptığımız analizlerle. Dolayısıyla Türkiye’nin kaçıncı olduğundan ziyade bu çalışmalardan neler elde edebiliriz, eğitim sistemimizde geliştirmemiz gereken ve iyi olduğumuz yerler neler, bu konu hakkında bilgi alıyor olmamız bizim için daha büyük önem taşıyor. Gerçekleştirilen panellerde uluslararası izleme değerlendirme çalışmalarının bize sağlamış olduğu verileri ve analizleri paylaşma durumumuz oluyor.

Türkiye’nin eğitim ölçme değerlendirme sistemlerindeki yeri kamuoyuna yansıyor. Biz de görüyoruz. Global eğitimdeki başarıyı artırmak için ne gibi önlemler alınmalı?

Ben yine kendi açımdan bakıyorum, yanıtım şöyle olacak: İzleme değerlendirme çalışmalarını çok etkili bir şekilde ulusal anlamda da yapmak. Bu çalışmalar bizim için çok önemli, dediğim gibi belli aralıklarla, özellikle değerlendirme ve ölçmenin bize sağlamış olduğu kuramlardaki çok etkin gücü kullanarak öğrencilerimizin durumlarının ne olduğunun izlenmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması için bu uygulamalar çok önemli.

 

"Kazanım değerlendirme uygulamalarının tüm okullarda yaygın hale gelmesi önem taşıyor."

 

Biz SEBİT bünyesinde AR-GE faaliyetleri yapıyoruz. Bu kapsamda benimle birlikte diğer akademisyen arkadaşlarla ortaya koyduğumuz bir çalışma var. Bu çalışmanın adı “Kazanım Değerlendirme Uygulaması", KDU. Biz bu çalışmalarda aslında özel okullarda olan öğrencilerin izlenmesini sağlıyor ve onların ne durumda olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz.  Dolayısıyla aynen o uluslararası çalışmalarda olduğu gibi özel okullarda 5, 6, 7, 8. sınıf düzeyindeki öğrencileri izliyoruz. Buradan elde edilen çıktıları da okullarla paylaşıyoruz. Bunlar da okullar ve öğretmenler tarafından etkili şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla bu tür çalışmaların ulusal anlamda da sadece özel okullar değil, devlet okullarınca da yaygın hale gelecek bir biçime ulaşmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.

Prof. Dr. Eren Ceylan ile ''Uluslararası Değerlendirme Çalışmaları''

Benzer İçerikler