En Çok Tercih Edilen Eşit Ağırlık Bölümlerinin Listesi

En Çok Tercih Edilen Eşit Ağırlık Bölümlerinin Listesi

  • 12.06.2024

Gerek lise eğitimi süresince gerek üniversite tercih döneminde en çok tercih edilen eşit ağırlık bölümleri merak konusu olur. İş hayatında en çok ihtiyaç duyulan çalışanlar genellikle en çok tercih edilen bölümlerden mezun oldukları için ilgili bölümlerden mezun olanların iş bulma şansları daha yüksek ve kariyer seçenekleri daha fazladır. Eşit ağırlık meslekleri de denebilecek eşit ağırlık bölümleri hem sayısal hem sözel yetenekleri dengeli bir biçimde kullanabilmeyi gerektirir. Haydi gel, en çok tercih edilen eşit ağırlık bölümlerinin listesine detaylı bakalım.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma ekonomisi, işçi pazarının dinamiğine odaklanır. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde çalışma hayatına ve toplumun refahına dair eğitim alınır. Mezunlar bu alanlar üzerine çalışırlar. Bölüm dersleri arasında hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, muhasebe gibi alanlara ilişkin dersler yer alır. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunları; insan kaynakları, iş ve sosyal güvenlik, denetçilik ve sosyal politikalara yönelik gerek kamu kurumlarındaki gerek özel sektördeki pozisyonlarda çalışabilirler.

Sağlık Yönetimi

Sağlık yönetimi, özellikle özel sağlık kuruluşlarının hızla artmasıyla daha çok ihtiyaç doğan ve giderek popülerlik kazanan bir bölümdür. Sağlık yönetimi bölümünde, sağlık kuruluşlarının ve sağlık odaklı şirketlerin işletilmesine, yönetilmesine odaklanan bir ders programıyla eğitim verilir. Hastanelerden, kliniklere ve ilaç şirketlerine kadar çok geniş bir sağlık sektörü portföyü bulunur. Sağlık yönetimi mezunları da bu kurumlarda çalışma olanaklarına sahip olabilir. Sağlık yönetimi mezunları, sağlık sektöründe yer alan kuruluşlarda sigorta, iş sağlığı ve güvenliği, muhasebe, finans, insan kaynakları, sekreterya ve yöneticilik gibi birçok farklı pozisyonda çalışabilirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim bilişim sistemleri bölümü, dijital çağın bir gereği olarak ortaya çıkmış önü açık bölümler arasındadır. Yönetim bilişim sistemleri; bilginin üretilmesi, kaydedilmesi, depolanması, paylaşılması ve erişilmesi için gerekli sistemin oluşturulması ve sürdürülmesini sağlar. Yönetim bilişim sistemleri bölümünde tasarım ve yönetim odaklı dersler bulunur. Örneğin bölüm içerisinde web programlama, veri madenciliği, işletme yönetimi gibi hem sayısal hem de sözel niteliklere hitap eden dersler bulunur. Yönetim bilişim sistemleri bölümü mezunları; turizm, perakende, bilgi iletişim teknolojileri, lojistik, ulaşım, ticaret gibi pek çok farklı alandaki kurumda dijital ihtiyaçların karşılanması amacıyla görev alabilirler.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü, iç mekanlar ile çevrenin fonksiyonel ve estetik bir biçimde tasarlanmasına yönelik eğitim verir. İç mimarlar, mimarlar ve mühendisler bir arada çalışarak ortaya tasarımlar çıkarırlar. İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinde; teknik çizim, malzeme, mobilya, estetik, mekan tasarımı, renk ve doku kullanımı gibi dersler verilir. İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünün, endüstriyel tasarım ve mimarlık bölümleriyle ortak noktaları bulunur. İç mimarlık ve çevre tasarımı mezunları; inşaat, dekorasyon, mimarlık, mobilya şirketlerinde çalışabilir veya kendi işlerini kurarak serbest çalışabilirler. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerde çalışma olanakları da bulunur.

Grafik Tasarım Bölümü

Grafik Tasarım Bölümü

Grafik tasarım bölümü, hem 4 yıllık lisans programları arasında hem de 2 yıllık ön lisans programları arasında yer alır. 4 yıllık lisans programları arasında yer alan grafik tasarım bölümü, iletişim fakültesi, güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakültesi bünyesinde yer alabilir. Grafik tasarım bölümlerinde; tipografi, illüstrasyon, web tasarım, sanat tarihi ve estetik, reklam tasarımı gibi dersler alınır. Böylelikle afiş tasarımı, ambalaj tasarım gibi görsel odaklı tasarımlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinilir. Grafik tasarım mezunları özel sektörde pazarlama departmanları bünyesinde, medya kuruluşlarında veya reklam ajanslarında çalışabilirler. Ayrıca kendi işlerini kurarak grafik tasarım hizmeti verebilirler.

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Felsefe grubu öğretmenliği bölümü, eğitim fakültesi bünyesinde bulunur. Felsefe grubu içerisinde felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık dersleri yer alır. Bu alanlarda detaylı bir eğitimin yanı sıra eğitim bilimleri dersleri de verilir. Öğretmenlik uygulamasıyla stajyer öğretmenlik deneyimi edinen bölüm öğrencileri, felsefe grubu öğretmeni olmaya hak kazanırlar. Bölüm mezunları; KPSS öğretmenlik alan bilgisi puanlarıyla devlet okullarına atanabilecekleri gibi özel okullarda da çalışabilirler.

Eşit ağırlık bölümleri sahip olunan sayısal ve sözel yeteneklerin bir arada kullanıldığı bölümlerdir. Bu nitelikler sadece eğitim süresince değil, alınan eğitimin bir uzantısı olarak iş yaşamında da kullanılır. Eşit ağırlık bölümlerinin hangileri olduğunu bilmek lisede alan tercihi yaparken ve üniversite tercih döneminde karar verirken önem taşır. Sen de yeteneklerin doğrultusunda bir kariyer hedefi belirlemek ve ilgini çeken konularda kendini geliştirmek için en çok tercih edilen eşit ağırlık bölümlerini inceleyebilirsin. Bu sayede hayalindeki iş için kendini hangi alanda geliştirmen gerektiğini de öğrenebilirsin.

Kaynak

https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4-tablo.php?p=ea 

4 Yıllık Lisans Eğitimi Veren Eşit Ağırlık Bölümleri

Üniversitelerin 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri arasında en çok; Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi bünyesindeki bölümler tercih edilir. Şimdi, bu bölümlere detaylı bakalım (1):

Hukuk

Hukuk

Hukuk fakültesi, hukuk biliminin hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretildiği bir fakültedir. Hukuk fakültesi, farklı ana bilim dallarından oluşur. Bu ana bilim dallarında kamu hukuku ve özel hukuk ana bilim dallarının alt alanlarından bölümler yer alır ve eğitim bu bölümler odağında şekillenir. Öğrenciler eğer isterlerse seçmeli derslerle ticaret hukuku, deniz hukuku gibi alanlar üzerine uzmanlaşabilir. Hukuk fakültesi mezunları hakim ve savcı olarak devlet bünyesinde çalışabilirler. Avukat olup kendi ofislerini açarak serbest olarak çalışabilirler. Özel sektör bünyesinde kurumlarda kurum avukatlığı, hukuk danışmanlığı yapabilirler.

İşletme

İşletme bölümü, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin en çok tercih edilen bölümüdür. İşletme bölümü, çoğunlukla iktisadi ve idari bilimler veya işletme fakülteleri içinde yer alsa da bazı üniversitelerde insani bilimler fakültesi içerisinde de bulunabilir. İşletme bölümü, iktisadi ve idari bilimlerin tamamı açısından değerlendirildiğinde daha geniş bir eğitim ve çalışma olanağı sunar. Bunun sebebi işletme bölümünde ders havuzunun daha geniş olmasıdır. İşletme bölümü; pazarlama, lojistik, ekonomi gibi farklı alanlardan dersler alınan bir bölümdür. Bu nedenle işletme okuyanlar farklı alanlarda bilgi sahibi olabilir veya bu alanlardan biri üzerine uzmanlaşmayı tercih edebilirler. Bölüm mezunlarının çok yönlü olması iş olanaklarını da artırır. İşe giriş sürecinde farklı pozisyonlara başvuru yapma şansları yüksektir.

İktisat / Ekonomi

En çok tercih edilen eşit ağırlık lisans bölümlerinden bir diğeri ise iktisat bölümüdür. İktisat bölümü kimi üniversitelerde ekonomi bölümü olarak da adlandırılır. İktisat / ekonomi bölümünde makro ve mikro düzeyde ekonomi dersleri verilir. Bu bölümde seçmeli derslere bağlı olarak makro ekonomiye veya mikro ekonomiye odaklı bir ders planı oluşturulabilir. Makro ekonomi, piyasa ve geniş ölçekli sistemlere odaklanır. Mikro ekonomi ise tüketiciler ve şirketler temelinde çalışır. Bölümde okuyanlar makro veya mikro ekonomiye odaklanabilecekleri gibi her iki ekonomi alanında da dersler alarak dengeli bir öğretim planı oluşturabilirler. Ekonomi mezunları, hem kamuda hem de özel sektörde; bankacılık, dış ticaret, denetçilik gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca kendi danışmanlık veya yatırım şirketlerini kurabilirler.

Psikoloji

Psikoloji

Psikoloji bölümünde insan zihnini ve davranışlarını değerlendirmeye ve açıklamaya odaklanılır. Psikoloji bölümü, zihin ve ruh bilimi odaklı olduğu için genellikle sözel ağırlıklı bir bölüm olduğu düşünülür. Bununla birlikte psikoloji bölümünde; istatistik, biyoloji, beynin yapısı gibi sayısal yetenek gerektiren dersler de yer alır. Bu nedenle psikoloji eğitimi alabilmek için eşit ağırlık temeline sahip olmak gerekir. Psikoloji bölümü mezunları, psikolog ünvanı alırlar. Psikologlar, sağlık ve eğitim odaklı kurumlarda görev alabilirler. Klinik psikolog olmak için ise psikoloji eğitiminin üzerine klinik psikoloji ana bilim dalında yüksek lisans eğitimi almak gerekir. Psikoloji bölümü denilince öğrencilerin sıklıkla aklına takılan bir soru ise psikolog ve psikiyatrist farkıdır. İki meslek arasında pek çok fark olsa da en temeli psikologların üniversitelerin fen edebiyat fakültelerinden psikiyatristlerin ise tıp fakültelerinden mezun olmalarıdır. Psikologlar, 4 yıllık lisans programı olan psikoloji bölümünden mezun olurlar. Psikiyatristler ise 6 yıllık temel tıp eğitimi üzerine psikiyatri alanında uzmanlık eğitimini tamamlayan kişilerdir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

PDR olarak da bilinen rehberlik ve psikolojik danışmanlık, bireylerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık gereksinimlerini karşılamaya odaklanır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, koruyucu akıl sağlığı/ ruh sağlığı hizmeti sunar. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları devlet okullarında, özel okullarda veya diğer özel kliniklerde, rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. Aile ve çift danışmanlığı yapabilirler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları, klinik görüşmelere ve klinik uygulamalara dayalı bir eğitime sahiptir.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası ilişkiler, devletler arasında kurulan ilişkiyi ifade eder. Bu nedenle uluslararası ilişkiler bölümü mezunları da devletler arasındaki ilişki için aracı rolü üstlenen Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ve farklı kurumlardaki ilgili birimlerde görev alabilirler. Uluslararası ilişkiler bölümünde diplomasi için gerekli nitelikler kazandırılır. Bu bağlamda uluslararası ilişkiler bölümünde; ekonomi, dış politika, tarih, hukuk, uluslararası kurumlar, iletişim dersleri verilir. Uluslararası ilişkiler bölümünde ayrıca kamu yönetimi üzerine dersler de yer alabilir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü kimi üniversitelerde bir arada kimi üniversitelerde ayrı ayrı bölümler olarak bulunur. Siyaset bilimi bölümü aynı zamanda uluslararası ilişkiler bölümüyle bütünleşik olarak yer alabilir. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü, uluslararası ilişkiler bölümü eğitimiyle benzerlik taşır ancak uluslararası ilişkiler bölümünde dış politikaya, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ise iç politikaya odaklanan dersler verilir. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi bölümleri birbirleriyle benzer noktaları olan bölümlerdir. Kamu yönetimi bölümünde hukuk, ekonomi, tarih, idari yapı odaklı dersler bulunur. Kamu yönetimi mezunları, KPSS’ye girerek kaymakamlık, idare amirliği, idare hakimliği, denetçilik gibi pozisyonlara atanabilirler.

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası ticaret, farklı milletler arasında mal ve hizmet alım ve satımını ifade eder. Finansman ise kabaca, bir kurumun işleyişini sağlayabilmek için gereken paranın sağlanması işi olarak tanımlanabilir. Uluslararası ticaret ve finansman bölümünde, genel anlamda işletme yönetimine ilişkin dersler verilir. İlgili derslere ekonomi, finans, muhasebe, pazarlama, lojistik alanlarındaki dersler eşlik eder. Uluslararası ticaret ve finansman mezunları özel sektörde bankacılık, dış ticaret, finans alanlarında çalışabilirler. Ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olabilirler. Ayrıca ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarında uzman olarak görev alabilirler.

Benzer İçerikler