Öğretmenler Sınıf Defterini Nasıl Doldurmalıdır?

Öğretmenler Sınıf Defterini Nasıl Doldurmalıdır?

  • 11.08.2022

Göreve yeni başlayan bir öğretmen olarak “sınıf defteri nasıl doldurulur?” sorusunun cevabını araştırıyor olabilirsiniz. Bu konuda aradığınız bilgiyi bulamamış olma ihtimaliniz yüksek. Merak edilen bu sorunun cevabı, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği eğitim yönetmeliğinde ayrıntılı olarak yer alır. Yönetmeliğe göre ilgili ders yılı başlamadan önce işlenecek ders ünitelerinin yıllık planlaması takvime göre şekil alır. Ayrıca yıllık planlama takvimine göre sınıf defterleri, ilköğretim ve ortaöğretim seviye gruplarında farklı şekillerde doldurulur. “Öğretmenler sınıf defterini nasıl doldurmalıdır?” sorusuna en kısa cevap; sınıf defteri doldurulurken öğretmenlerin işledikleri ders konuları ve uyguladıkları kazanımlar ilgili bölümlere not edilir, şeklinde verilebilir (1).


Sınıf defteri içinde ise ders başlıkları, günlük plan bölümleri, yoklama fişi alanı ve yıllık plan tabloları yer alır. İlgili bölümlerin branş öğretmenleri veya sınıf öğretmenleri tarafından titizlikle doldurulması gerekir. Sınıf öğretmenleri ders işleyişi içinde elde edilen kazanımları sınıf defterine not eder. Branş öğretmenleri ise derste işlenen konuları sınıf defterindeki ilgili bölüme yazar. Bunun yanı sıra sınıf defterine yazılan detaylı bilgiler sayesinde de ders hakkındaki ünite işleyişi ve öğretiler kontrol edilmiş olur. Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği müfettişler de sınıf defterlerini inceleyerek ders kazanımlarına bakar. Böylece öğretmenin dersteki verimi değerlendirilir (2).

Sınıf Defteri Doldurulurken Nelere Dikkat Edilir?

Sınıf Defteri Doldurulurken Nelere Dikkat Edilir?

“Öğretmen sınıf defteri nasıl doldurulur?” sorusu çoğunlukla göreve yeni başlayan öğretmenler tarafından merak edilir. Sınıf defteri doldurulurken Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu yönetmelik esaslarına uygun hareket edilmelidir. Yönetmelikte yer alan yönergelere uygun olarak doldurulan sınıf defterlerinin kontrolü ve takibi kolaydır. Sınıf defteri doldurma işleminde dikkat edilecek hususlar ise şu şekildedir:


  • Defter üzerine not edilen tüm yazılar eğik ve bitişik olarak yazılır.
  • Sınıf defterine yanlış yazılan ibareler karalanmamalı ve daksille silinmemelidir. 
  • Yanlış yazılan bilgilerin üstü tek çizgi şeklinde çizilmelidir. Ayrıca bilgiler hakkında düzeltmeyi yapan öğretmenin isim ve soyisminin baş harfleri yazılarak paraf atılmalıdır.
  • Sınıf defterleri ilgili tarihte ders öncesi veya sonrasında doldurulmalıdır. Defterin haftalık veya aylık olarak topluca doldurulmaya çalışılması yıllık ders planlamasının bozulmasına yol açar.
  • Sınıf defteri resmi evrak niteliğinde olduğundan sadece mavi tükenmez kalem ile doldurulmalıdır. 
  • Defterin tüm sayfaları idareye ait mühür ile mühürlenmelidir. Sayfa eksiği bulunan defterler değiştirilmelidir.
  • Sınıf defterinin son sayfasına defterin kaç sayfadan oluştuğu bir cümle ile mutlaka yazılmalı ve kurum amiri tarafından mutlaka imzalanmalıdır.
  • “Birleştirilmiş sınıf defteri nasıl doldurulur?” sorusunun cevabı ise; sadece öğretmenli olarak işlenen dersin kazanımları yazılması şeklindedir (2).

Sınıf Defterinde Yer Alan Bölümler Nelerdir ve Nasıl Doldurulur?

Sınıf defterleri dış kapak kısmı ve ilk sayfada sınıfa ait bilgiler yer alır. Sınıf defteri iç kısmında ise; ders başlığı, ders kazanım notları, tarih, yoklama fişi, mühür ve imza bölümleri bulunur. İlgili bölümler yönetmelik esaslarına göre mavi tükenmez kalemle doldurulur. Kazanımlar bölüm başlığında kırmızı tükenmez kalem de kullanılabilir. Uzun isme sahip kazanımlar, kısaltma yapılmadan anlaşılır şekilde yazılmalıdır. Defter bölümlerine not edilen bilgiler okunaklı olmalıdır. Bunun yanı sıra defterin idarece mühürlü olmasına ve imza bölümlerinin doldurulmasına dikkat etmek gereklidir. Sınıf defterlerinde yer alan bölümlerin doğru ve anlaşılır bir biçimde ilgili öğretmen tarafından doldurulması yasal bir zorunluluktur. Bu sebeple sınıf defterinin kaybolmamasına ve zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Düzeltmeler yapılırken üstü çizilen kısım okunaklı olmalı ve mutlaka paraf atılmalıdır (1). 

Sınıf Defteri Yoklama Fişi Nasıl Doldurulur?

Sınıf Defteri Yoklama Fişi Nasıl Doldurulur?

Eğitimde yoklamanın önemi oldukça büyüktür. Yoklama sayesinde öğrenciye sorumluluk bilinci kazandırılır. Zamanında ders içinde yer alan öğrenci bu alışkanlığı sayesinde hayatın diğer alanlarında da işlerine zamanında yetişmeyi öğrenir. Öğretmenler derse başlamadan önce zaman sorumluluğunun kazandırılması ve eksik kişilerin tespiti amacıyla sınıf içinde yoklama alır. Eksik öğrenciler sınıf defterindeki yoklama fişi bölümüne not edilir. Bu sayede derse katılan öğrencilerin takibini yapmak kolaylaşır. “Sınıf defteri yoklama fişi nasıl doldurulur?” sorusunun  cevabı; defterin ilgili güne ait sayfasının hemen altında yoklama fişi başlıklı alana ilgili derse girmeyen öğrenci numaralarının yazılması şeklindedir. Eksik öğrenci sayısı toplamı yazıldıktan sonra alt kısımda yer alan bölüm yoklamayı alan öğretmen tarafından imzalanır. Böylece derse ait yoklama işlemi de tamamlanmış olur. Öğrencilerin yıllık yok yazılma haklarının takibi de bu sayede kolaylaşır. Sınıfta yer almayan öğrencinin var yazılması durumunda dışarıda başına bir iş gelirse bu durumdan yoklamayı alan öğretmen sorumludur. Bu sebeple yoklamanın dikkatlice alınması gerekir. Ayrıca ayrı bir yoklama defteri tutulması durumunda yoklama fişleri tarih sırasına göre sınıflandırılır.

Resmi Tatillerde Sınıf Defteri Nasıl Doldurulur?

Sınıf defterleri eğitim yılı öncesinde yıllık planlamalar ve resmi tatillere bakılarak tarihlendirilir. Resmi tatiller, ara dönem tatilleri ve bayram tatillerinde bölümlere tatil bilgileri mutlaka yazılmalıdır. Yıllık ders planı dışında gelişen, sınıf öğretmeni ve branş öğretmeninin raporlu olması veya derse katılmaması durumlarında da ilgili bölümlere izin bilgileri mutlaka not edilmelidir. Sınıf defteri ders işlenen sınıf hakkındaki yıllık doküman bilgisini sunar. İlgili resmi birimler tarafından yapılan kontrollerde dersin işlenişi ve ders akışı kontrolü sağlanır. Böylece öğrencilerin eğitim yılı içinde maksimum verim alması hedeflenir. Kar tatilinde veya valilik tarafından verilen özel tatillerde sınıf defteri nasıl doldurulur sorusunun cevabı ise; ilgili tatilin sebebi ve açıklamasının ders bölümlerine yazılıp imzalanması şeklindedir. Bu durumlarda kazanım ve ders etkinliklerinde gün kaydırması yapılarak işleyişe göre yıllık plan devam ettirilir. 


Kaynaklar:

https://ogm.meb.gov.tr/ 

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv 

Benzer İçerikler