Sevgi Eksikliği Belirtileri

Sevgi Eksikliği Belirtileri

 • 25.07.2024

Çocuğun konfor alanındaki önemli unsurlardan biri hiç şüphesiz sevgidir. Çocuğunuzla yeterli vakit geçirmek, duygularınızı karşılıklı ifade etmek ve sorunlara iş birlikçi bir yaklaşımla yaklaşmak, dengeli bir aile ortamı yaratmak, onun gelişimini pozitif yönde etkiler.

Yetiştikleri çevre çocukların gelişimi üzerinde belirleyicidir. Ebeveynler iletişim sorunları yaşıyorsa ya da yoğun iş rutinleri yüzünden stresli bir yaşamları varsa çocuklarının duygusal ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanabilir. Çocuğunuz sevgi eksikliği belirtileri göstermeye başlıyorsa, bu gelecekteki sorunların habercisi olabilir.[1]

Sevgi Eksikliği Nedir?

Sevgi eksikliği, çocuğun duygusal ihtiyaçları aile tarafından karşılanmadığında ortaya çıkan bir durumdur. Duygusal ihmaller, bir çocuğun duygularının kasıtlı olarak göz ardı edilmesi ya da çocuğun duygusal ihtiyaçlarını fark etmemekten kaynaklanabilir ve duygusal ihmal çocuğun sevgi eksikliği belirtileri göstermesiyle sonuçlanabilir.

Doğru anlarda sorumluluk almasını sağlamak küçük çocukların öz güven kazanmasına yardımcı olur.[1]Fakat, bir fark yaratmaları ve özel olmaları konusunda onları sürekli motive etmek, çocukların üzerinde baskı oluşmasına ve tam tersi sonuçlar doğmasına neden olabilir.

Sevgi eksikliği, çocuğun kendi egosuyla kuracağı sağlıklı ilişkiyi de zorlaştırabilir. Bu da çocuğun kendisine karşı yıkıcı, eleştirel bir tutum sergilemesine neden olabilir. Çocuğun kendisini yüksek bir standartta yargılaması, gelecekte öz güven problemi endişe ve depresyon gibi sorunlara işaret eder. Çocuklarda duygusal ihmalin etkileri oldukça belirsiz sonuçlar yaratır.

Çocuklarda Sevgi Eksikliğinin En Yaygın Belirtileri

Çocuklarda Sevgi Eksikliğinin En Yaygın Belirtileri

Çocukluktaki sevgi eksikliğinin belirtileri, hafif ya da belirgin olabilir. Duygusal ihmalden kaynaklanan sorunlar başlangıçta çocuk tarafından dile getirilmeyebilir. Ancak zamanla, etkiler sertleşir ve belirtiler görünür hale gelmeye başlar. En yaygın belirtiler şöyledir:

 

 • Depresyon
 • Endişe
 • İlgisizlik
 • Hiperaktivite
 • Saldırganlık
 • Gelişimsel gecikmeler
 • Kendine güvensizlik
 • Madde kullanımı
 • Arkadaşlardan ve aktivitelerden çekilme
 • Umursamaz veya kayıtsız görünmek
 • Duygusal yakınlık veya samimiyetten kaçınma[3]

Çocuklukta Sevgi Eksikliği Nasıl Ortaya Çıkar?

Çocuk ev ve sosyal ortamda gerekli sevgiyi görmediği zaman, deneyimlediği duyguları tanımlamakta zorlanabilir. Bu eksiklik çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini tanıyamamasına neden olur. Küçük çocuklar duygularını tanımlamakta zorlandıklarında, boşluk hissi ortaya çıkabilir.

Çocuğun büyüdüğü ortam, onun gelecekte nasıl bir insan olacağını belirleyen unsurların başında gelir. Doğru kurulmayan veya kesintili ilerleyen bir iletişim süreci çocuk ve aile arasında güçlü bir duygusal bağın oluşmamasına sebep olabilir. Sevgi eksikliği belirtileri gösteren çocuklar, öğrenme ve bağlanma sorunları yaşayabilir, hatta duygusal ve sosyal becerilerde eksiklik gösterebilir.

Çocuklar duygularıyla sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkacağını öğrendiği zaman dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi sorunların önüne geçmeniz kolaylaşır. Doğru iletişim ve yeterli sevgi, sınırları belirlemenin yollarından biridir. Sağlıklı bir iletişim, çocuğun gelecekte kaygı bozukluğu gösterme eğiliminin azalmasına yardımcı olur.[4] Böylece okulda ve diğer sosyal aktivitelerde uygun davranışların desteklenmesi sağlanabilir. 

Sevgi Eksikliği Sonuçları

Sevgi Eksikliği Sonuçları

Çocuklar istikrarsız bir ortamda büyüdükleri zaman, toplum içerisinde uyumsuz davranışlar sergileyebilirler.[5]Sevgisizlik sendromu, çocuğun insanlara güvenmekte güçlük çekmesinin sebeplerinden biridir.[6]Sorunun zamanında çözülmemesi halinde, çocuk insanların ona zarar vereceğinden endişe edebilir.

Güven, pozitif bağlanmada önemli bir bileşendir. Çocuklar bir yetişkinden şefkat ve koruma görmediklerinde, incinmekten kaçınmak için savunma mekanizmaları geliştirebilirler ve sorumluluk almakta güçlük çekebilirler. Bu da, çekingenlik ya da saldırganlık gibi davranışların ortaya çıkmasına neden olabilir. Sevgi eksikliğinin sonuçları çocuk bir yetişkin olduğunda da aşılması zor problemler ortaya çıkarabilir.

Sevgi Eksikliği Nasıl Giderilir?

Bir çocuk evde duygusal olarak ihmal ediliyorsa, aile terapisi hem ebeveynlere hem de çocuğa yol gösterebilir. Bir terapist, partnerlerin ya da ebeveynin çocuk üzerindeki tesirlerini anlamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca bir çocuğun halihazırda karşılaşabileceği sorunlarla başa çıkmasını sağlayabilir. Erken müdahale, ihmale yol açan davranışları hem değiştirebilir hem de düzeltebilir. Eğer sorun çocukken çözülemedi ise, çocuk yetişkin yaşamında da terapilere devam edebilir.

Çocuklukta sevgi eksikliği tedavisi, ihmal edilen çocukların boşluk duygusunun üstesinden gelmelerine yardımcı olur ve duygularıyla baş etmelerini kolaylaştırır. Aynı şekilde, ebeveynler de çocuklarıyla daha iyi ilişki kurmayı öğrenebilir ve bu döngünün tekrarlanmasını önleyebilir.

 

 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/19604  s.6 

 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/19604  s.8

 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32011  s. 2, 11-2

 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/19604  s.6

 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/85817  s. 5

 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/19604  s.8

Benzer İçerikler