Refik Halit Karay'ın Önemli Eserleri

Refik Halit Karay'ın Önemli Eserleri

  • 15.04.2024

Refik Halit Karay, özgün kalemi ve betimlemelerinin gücü ile Türk edebiyatının önemli isimleri arasındadır. 1888 yılında doğan yazar, ‘Fecri Ati’ edebiyat topluluğunun kurucularındandır. Yazar, Osmanlı’nın son dönemine, meşrutiyetten cumhuriyete uzanan sürece tanıklık etmiş ve bu dönemi eserlerine ustalıkla yansıtmıştır.

Çok sayıda eser vermiş üretken bir yazar olan Refik Halit Karay, hikaye ve romanlarının yanı sıra tiyatro, mizah ve hatırat gibi türlerde de eserler vermiştir (1). Yazarın İstanbul Türkçesini ustalıkla kullandığı eserlerinin pek çoğunda yer alan uzun ve detaylı tasvirler, anlatımı zenginleştiren öğeler arasında yer alır. Sen de yazılarının yayımlandığı dergilerde ve gazetelerde ‘‘Kirpi’’ mahlasını kullanan Refik Halit Karay’ın en önemli eserleri nelerdir diye merak ediyorsan, gel birlikte göz atalım.

Sürgünde Geçen Yılların Öyküleri

Sürgünde Geçen Yılların Öyküleri

Refik Halit Karay hikaye ve roman türlerinde eserler vermiş, ancak daha çok roman yazmıştır. Nicelik olarak romanları daha fazla olsa da kendisi hikayeleriyle daha çok tanınır. Kitaplarında kimi zaman anadolu gerçeğini, kimi zamansa sürgün hayatında çektiği memleket hasretini yansıtır. Yazar, uzun yıllar Anadolu şehirlerine sürgün edilmiş ömrünün bir bölümünü ise ülke dışındaki sürgünlerde geçirmiştir. Yazarın Halep ve Beyrut’taki sürgün yıllarının yansımaları Gurbet Hikayeleri adlı eserinde görülebilir (2). Refik Halit Karay’ın önemli hikayeleri, yazarın Gurbet Hikayeleri ve Memleket Hikayeleri kitaplarında yer alır. 

Gurbet Hikayeleri: Yazarın bu eserinde kaleme aldığı öyküler, Maupassant tekniğiyle yazılmış olay öyküleridir. Öyküler genel olarak; yazarın farklı ülkelerdeki izlenimlerinin bir ürünüdür. Gurbet Hikayeleri’nde yer alan öyküler, gurbet, gurbette olma teması üzerine ustalıkla inşa edilmiştir. Yazarın bu kitapta yer alan ‘Eskici’ adlı öyküsü, Türk edebiyatının en bilinen kısa öykülerinden biridir. Bu öyküde yazar, yalın anlatımı ve gurbet temasını ustaca kullanımıyla çocuk dünyasını, bir çocuğun dünyasında gurbetin ne demek olduğunu ustalıkla anlatmıştır. Refik Halit Karay’ın en iyi kitabı olarak bilinen bu kitapta yer alan öyküler, yazarın öykücü kimliğini ve yazınsal tarzını en iyi şekilde ifade eder.  

Memleket Hikayeleri: Yazar bu eserinde, kasaba ve kasaba hayatını konu alan hikayelere yer vermiştir. Bu kitabın en önemli özelliklerinden biri, Türk hikayeciliğini İstanbul özelinden çıkarmasıdır. Refik Halit, hikayelerinde Anadolu’ya ve Anadolu insanına yer veren ilk yazarlardandır.

Refik Halit Karay Romanları

Refik Halit Karay Romanları

Yazar romanlarında farklı temalara yer vermiş; roman kişilerinin her birini ustaca işlemiş ve seçtiği özgün konularla dikkat çekmiştir. Sürgün, Dişi Örümcek, Yezidin Kızı, Dört Yapraklı Yonca, 2000 Yılın Sevgilisi gibi romanları en önemli eserleri arasında yer alır. 

Yazar Sürgün adlı romanında; tasvirlere ve karakter analizlerine yer vermiş konu olarak da sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan bir karakteri anlatmıştır. Romanda kadın-erkek ilişkileri, başka bir ülkeye sürgün olmak gibi konular işlenmiştir. Yazarın sürgünde geçen yıllarından ilham alarak yazdığı roman ve öyküler, farklı kültürlerden izler taşır. Refik Halit Karay’ın Yezidin Kızı adlı romanı ise bir aşk hikayesini konu alır. Kurmaca bir eser olan Yezidin Kızı’nda yazar sürgünde geçen yıllarından ilham almıştır. Romanın kurgusu içinde yazar, yezidiler ve yezidiliğe dair ilginç bilgiler verir (3).

Hikayeleri ve romanlarıyla bir dönemi yansıtan Refik Halit Karay, Türk Edebiyatı için yeri asla dolmayan yazarlardan biridir. Türk öykücülüğünde önemli bir yere sahip olan Refik Halit Karay ile tanışmak için yazarın kısa öykülerden oluşan kitaplarını, özgün konu ve karakterleri barındıran romanlarını okuyabilirsin. 

Kaynaklar:

https://www.researchgate.net  

https://www.sosyalarastirmalar.com  

https://dergipark.org.tr  

Benzer İçerikler