Okul Öncesi Çevre Eğitiminin Önemi

Okul Öncesi Çevre Eğitiminin Önemi

  • 15.06.2024

Çocukları yetiştirirken, dünyayla ilgili pek çok konuda bilinçli bireyler olmaları için de çabalamak gerekiyor. Özellikle dünyadaki kaynaklar her geçen gün daha fazla tükenirken genç nesillere de birçok görev düşüyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını çevre eğitimi konusunda desteklemeleri önem taşıyor.

Çevre eğitimi, çocukların yaşadıkları doğaya daha bilinçli yaklaşmalarına yardımcı olur. Bu eğitim sayesinde daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşayabilmek için ilerleyen yıllarda sosyal yardımlaşma etkinliklerine destek verebilirler. Peki okul öncesi dönemde çevre eğitimi çocuklara başka ne fayda sağlar? Çevre eğitimi için ebeveynler neler yapabilir? Bu konudaki sorularınızın cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitiminin Önemi

Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitiminin Önemi

Çocukların yaşamları boyunca daha bilinçli bir şekilde hareket etmeleri, toplumsal olaylar hakkında bilgi sahibi olmalarıyla gerçekleşir. Bu nedenle erken çocukluk döneminde çevre eğitimi, ebeveynlerin üzerinde durması gereken önemli bir konu.

Okul öncesi eğitim dönemi, çocukları bilinçlendirmenin en önemli aşamalarındandır. Bunun nedeni ise çocukların bu süreçte öğrendiklerinin ilerleyen yaşlarda kalıcı izler bırakmasıdır. Çevreyle ilgili olumlu tutumlar da bu dönemde rahatlıkla geliştirilebilir. Üstelik çevre bilgisi ve çevreye karşı duyarlılık, çocuklarda okul öncesi dönemde şekillenmeye başladığından olumlu davranışlar geliştirmek daha kolay bir şekilde mümkün hâle gelir.(1)

Okul öncesi dönem, çocukların kişiliklerinin geliştiği dönem olarak bilinir. İlerleyen yıllarda nasıl bireyler olacakları büyük ölçüde bu dönemde öğrendiklerine bağlıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı erken yaşlarda başlayacak olan çevre eğitimi, çocuklar için son derece önemlidir. (2)

Okul öncesi dönemde kazandırılacak olan çevre eğitimi çocuğun;

• Empati duygusunu geliştirerek doğaya karşı sevgiyle ve özenle yaklaşmasına yardımcı olur.
• Doğayla olan ilişkileri sayesinde bilişsel, psikomotor ve duyuşsal öğrenme alanlarını geliştirmesine ve çevreye duyarlı davranışları daha bilinçli bir şekilde sergileyebilmesine olanak tanır.
• Çevreyi korumaya yönelik yapılabilecek uygulamalarla, doğal kaynakların neden önemli olduğunu ve çevre sorunlarına nasıl çözüm bulunabileceği ile ilgili bilgiler edinir.
• Doğada meydana gelen değişimleri fark edebilmesini sağlar. (3)
• Farklı yaşam alanlarını yakından tanıyabilmesini mümkün kılar. (3)
• İlerleyen yıllarda çevre sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapması veya bu çalışmaları desteklemesi için zemin oluşturur. (3)
• Çevreyle ilgili öğrendiği bilgileri günlük yaşamında kullanabilmesine, doğayı ve canlıları korumanın önemini akranlarına da aktarabilmesine yardımcı olur.

Sonuçta çevre eğitimi, çocuklara yalnızca doğayı sevmeyi değil; kendisi ve çevresi için daha yaşanabilir bir dünya sunmayı, gelecek günleri korumayı öğretir.

Okul Öncesi Dönemde Çevre Bilinci Nasıl Kazandırılır?

Okul Öncesi Dönemde Çevre Bilinci Nasıl Kazandırılır?

Çocuklara çevre bilincini aşılayabilmek için öğretmenlerin, velilerin ve çocukların etrafındaki tüm bireylerin aktif rol oynaması gerekir. Çocuklar öğrenirken etraflarındaki kişileri takip edip onları örnek alırlar. Bu nedenle öğretmenlerin de ebeveynlerin de çevre bilinci konusunda kendileriyle çelişmemeleri önemlidir. Çocuklara bilinçli davranmanın öneminden bahsederken öte yandan bunun tam tersi davranışlar sergilemeleri, çocukların tutumlarının da olumsuz olmasına sebep olabilir. Bunun dışında şu yollarla okul öncesi çocuklara çevre eğitimi bilinci aşılanabilir:

• Çevre eğitimi çocukların gelişim alanlarını da etkilediğinden doğada zaman geçirerek çevre bilinci oluşturulabilir.
• Çocuklar, ebeveynleriyle doğadaki deneyimlerini, yaşadıklarını paylaşarak çevre eğitimi bilincini kazanabilir.
• Okul öncesi dönemin eğitim programlamasında çevre eğitimiyle ilgili etkinliklere yer verilmesi önemlidir. Bunun için çocuğunuzun okul öncesi öğretmenlerinden yardım alabilirsiniz.
• Çocuğa doğadaki düzeni, uyumu ve güzellikleri fark ettirmek kendisini doğayla bütünleştirmesine katkı sağlayabilir.

Bunların yanı sıra çocuğunuza çevre eğitimiyle ilgili kitaplar okuyabilir; çevreyle ilgili güncel olaylar hakkında bilgilenmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz çevre bilincini kazanarak, doğayı nasıl koruyabileceğini öğrenebilir.(2)

https://atif.sobiad.com  

https://dergipark.org.tr  

https://dergipark.org.tr  

Benzer İçerikler