Çocuklar için Felsefe Eğitimi Programı

Çocuklar için Felsefe Eğitimi Programı

  • 29.01.2023

Sayın Hayati Oktay ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı okullarında verilen, “Çocuklar için Felsefe Programı" üzerine konuştuk.

Hocam, YETEV (Yeni Türkiye Eğitim Vakfı) çatısı altında başlattığınız “Çocuklar için Felsefe Programı" hakkında bilgi verir misiniz?

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı okullarında bütün ilkokul, ortaokul kademelerinde öğrencilerin katılımının zorunlu olduğu bir ders olarak felsefe programı uyguluyoruz. Aslında bu derslerdeki amacımız çocuklara felsefe eğitimi vermek değil, onların içindeki merak cevherini korumak ve ortaya çıkartmak. Bunun için “çocuklar için felsefe” dersini özellikle önemsiyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz de bu programa önem veriyor. Burada asıl amaç çocuklarımızın soru sorma becerilerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak ve hayal kurmalarına ön ayak olmak. Bu eğilimlerin, çocuklar için felsefe programıyla daha iyi işler hâle geldiğini görüyoruz. Bu nedenle derse önem veriyoruz.

 

"Amacımız doğru soru sorabilen, eleştirel düşünme ve analiz etme becerilerine sahip çocuklar yetiştirmek."

 

Bu derste çocuklar inovatif düşünme becerilerini elde etmiş oluyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 için ortaya koyduğu işe alım niteliklerinin arasında inovatif, eleştirel düşünme ve analiz etme becerilerinin ilk sırada tanımlanması dikkat çekici. Çocukların, kendi içlerinde olan merak etme, inovatif ve eleştirel düşüme cevherlerini doğru soru sormayla beceri hâline dönüştürebileceğine inanıyoruz. Doğru soruyu sordurmayı da çocuklar için felsefe programıyla yapıyoruz. Bu bağlamda gerçekten çocuklarda bu farkı görebiliyoruz. Bununla yetinmiyoruz, öğretmenlerin de çocuklar için felsefe alanında iyi birer eğitici olmasını istiyoruz.

Bu beceriyi çocuklara kazandıracak olan da eğitmenlerimiz. Eğitimcilerin geliştirilmesine yönelik olarak neler yapıyorsunuz?

Alanında profesyonel eğitimcilerle çalışıyoruz. Akademik bilgiyi ve yöntemi zenginleştirmek için de üniversitelerle iş birliği yapıyoruz. Akademisyenlerle eğitimcileri buluşturuyoruz. Geçtiğimiz dönemde okullarımızda “Çocuklar için Felsefe Çalıştayı” yaptık, başka okullardan eğitmenleri de davet ettik. Onların da bu dersin önemi hakkında fikir edinmelerini sağladık, bu konuda öncülük yapmış olduk. Hem akademik düzeyde hem de K12 düzeyinde birçok bakış açısını bir araya getirme fırsatımız oldu. İnanıyoruz ki sorgulama temelli eğitimi olan felsefe dersinin daha çok yaygınlaşması, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eleştirel, inovatif düşünme becerilerini geliştirmesine fırsat verecektir. Biz de buna ön ayak olmuş oluruz, bundan da mutlu oluruz diye düşünüyorum. Çalıştayın ilkini yaptık, 2. ve 3.sünü yapmak istiyoruz.

Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Çocukların içindeki cevher, merak duygusudur. Bunu ortaya çıkarmak, desteklemek biz eğitimcilerin görevi. Bunu ortaya çıkarmak için farklı programlar eklemeliyiz. Biz onlardan bir tanesini yapmış olduk. Okullarımızda çocuklar için felsefe programını uygulamaya devam edeceğiz.      

Hayati Oktay ile "Çocuklar için Felsefe Eğitimi Programı"

Benzer İçerikler