Bilim Dünyasında Yer Edinmiş Kadınlar ve Buluşları

  • 27.07.2022

Kadın bilim insanları, birçok bilimsel alanda çalışma ve uygulamalarını sürdürerek bilime büyük katkılar sağlamayı başarmıştır. Tarih, bilime muazzam katkılarda bulunan kadınlarla doludur. Sen de bilim dünyasına katkıda bulunan kadınları ve buluşlarını merak ediyorsan, gel birlikte dünyamızı değiştiren ve bilimde sınırları aşan bilim kadınları ve buluşlarını daha yakından tanıyalım.

Marie Curie

Marie Curie

Sorbonne'da okuduktan sonra, Curie fizik profesörü olur ve radyasyonu incelemek için bir laboratuvar açar. İki farklı alanda Nobel Ödülü kazanan tek bilim insanı olan fizikçi ve kimyager Curie'nin başarılarının başında radyoaktiviteyi keşfetmesi ve I. Dünya Savaşı sırasında kullanılan mobil bir X-ışını ünitesi icat etmesi sayılabilir. Polonyum ve radyum adlı radyoaktif elementleri keşfeden Marie Curie, radyoaktif izotopları izole etmek için teknikler geliştirir. 1903 yılında radyasyon konusundaki çalışmalarıyla Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın olarak tarihe geçer. Curie'nin radyoaktivite konusundaki çalışması ise, ona bu kez 1911'de kimyada ikinci bir Nobel Ödülü kazandırır.

Curie'nin X-ışınları ve uranyum üzerindeki çalışması, atom fiziği alanının kurulmasına yardımcı olur. Yıllarca radyoaktif maddelerle çalıştıktan sonra ünlü bilim kadınları arasında son derece önemli bir yere sahip olan Curie, 1934 yılında fazla radyasyona maruz kaldığı için hayata veda eder.

Rosalind Franklin

Rosalind Franklin

Franklin, DNA'nın çift sarmal yapısını keşfetme konusundaki devrim niteliğindeki çalışmasıyla tanınır. Cambridge Üniversitesinde fiziksel kimya alanında yüksek lisans yapan kimyager, o zamanlarda X-ışını kristalografisi üzerinde çalışır. 100 saat boyunca X-ışınına maruz kalan makineyi rafine eder ve bu makinede DNA'nın yapısını başarılı bir şekilde fotoğraflar. Meslektaşı Maurice Wilkins, fotoğrafı Franklin'in izni olmadan James Watson ve Francis Crick'e verir. Watson ve Crick, Franklin'in çalışmasını Nature dergisinde 1953'te devrim niteliğinde bir makale yayınlamak için kullanır ve Nobel Ödülü'nü kazanırlar. Ne yazık ki, Franklin 37 yaşında bilime sağladığı katkıyı dünyaya duyuramadan vefat eder.

Barbara McClintock

Barbara McClintock

Genetikçilerin, genlerin sabit olduğu konusunda hemfikir olduğu 20. yüzyılın ortalarında Barbara McClintock, mısır üzerinde yaptığı araştırmayla bu teoriyi altüst eder. 1920'lerin sonundan başlayarak bilim tarihinde çığır açan bir kavram olan genetik transpozisyonu araştıran McClintock, 1940'larda ve 50'lerde, genlerin fiziksel özelliklerini açıp kapatabileceğini kanıtlamak için çalışmalarını geliştirir. Moleküler biyolojinin güncel fikirlerine meydan okuduğu için şüphecilikle karşı karşıya kalır ve bu da onu bazı çalışmalarını yayınlamaktan kaçınmaya iter. Ünlü bilim kadını, kromozom üzerinde bulunan genlerin hareket yeteneği üzerine yaptığı çalışmalarla, 1983 yılında Nobel Ödülü kazanır.

Lise Meitner

Lise Meitner

Viyana Üniversitesinden doktora derecesini alan Lise Meitner, 1930'larda nükleer fisyonun keşfedilmesine yardımcı olur. Ardından Berlin Üniversitesinde ilk fizik profesörü olarak görev almaya başlar. Ancak Adolf Hitler iktidara geldiğinde, İsveç'e taşınır ve Otto Hahn ve Otto Frisch ile nükleer fisyon çalışmalarına burada devam eder. Otto Hahn, Meitner'in katkısını kabul etmeden çalışmaları için Nobel Ödülü'nü kazanır. Meitner, 1924 ile 1965 arasında çok kez aday gösterilmesine rağmen, Nobel Ödülü'nü asla kazanamaz. Meitner, fisyonun silah haline getirilmesinin sonuçlarını kabul etse de Manhattan Projesine katkıda bulunması istendiğinde, "Bir bombayla hiçbir ilgim olmayacak!" diyerek bu araştırmaya katılmayı reddeder.

Bilimsel yolları boyunca cinsiyet engellerini aşan bu kadın bilim insanları, çalışmalarıyla genç kadınlara ilham verir. Bu anlamda profesyonel kuruluşlar, kadınlara yönelik burslar sayesinde kadınların bilimsel kariyer yapmalarına yardımcı olmaya devam eder. Sen de bilim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederek, buluşlarıyla önemli katkılarda bulunan kadınlardan ilham alabilirsin.

Benzer İçerikler