29 Mayıs İstanbul'un Fethi

29 Mayıs İstanbul'un Fethi

  • 02.09.2022

İstanbul’un fethi, sadece Türk tarihi için değil, tüm dünya için önemli gelişmelerden biridir. İstanbul öylesine önemli bir konumdadır ki, tarihte pek çok kez fethedilmek istenmiş, ancak Fatih Sultan Mehmet’e kadar kimse başarılı olamamıştır. 

Peki, İstanbul neden fethedilmiştir? İstanbul’un fethi kaç yılında gerçekleşmiştir? Bu fetih hareketi neden bu kadar önemlidir? Bir çağın sona ermesine ve yeni bir dönemin başlamasına vesile olan bu fetihe daha yakından bakmaya ne dersin?

İstanbul Neden Fethedilmiştir?

İstanbul, jeopolitik konumuyla tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şehirdir. Türkler tarafından fethedilmeden önce Bizans İmparatorluğu’nun elinde olan şehir, aynı zamanda Ortodoks dünyasının merkezi konumundaydı. Osmanlı Devleti, toprak bütünlüğünü sağlamak, Rumeli ile bağlantı kurarak gelecek fetihlerini kolaylaştırmak ve ticaret yollarıyla boğazların denetimini elinde tutmak için, İstanbul’u ele geçirmek istemiştir.

İstanbul’un Fethi Kaç Yılında Gerçekleşti?

İstanbul’un Fethi Kaç Yılında Gerçekleşti?

İstanbul, ya da o zamanki ismiyle Konstantiniyye’nin fethi, 6 Nisan 1453 tarihinde başlamış ve 53 günlük bir kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453’te başarıyla sonuçlanmıştır. Kuşatmayı gerçekleştiren Osmanlı ordusunun başında, padişah II. Mehmet vardır. 

İstanbul Daha Önce Kaç Kez Kuşatıldı?

İstanbul, M.Ö. 340 yılından II.Mehmet’in fethine kadar pek çok devlet tarafından tam 28 kez kuşatılmıştır. II. Mehmet’e gelinceye dek hiçbiri başarılı olamamıştır.

İlk kuşatma M.Ö. 340 yılında Makedonya Krallığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Roma İmparatorluğu, İran Hükümdarlığı, Emeviler, Abbasiler, Ruslar, Macarlar, Latinler, Venedikliler ve Cenovalıların da içinde olduğu pek çok devlet İstanbul’u ele geçirmek istemiştir. 

Osmanlı Devleti’nde de II. Mehmet’ten önce 1391 ve 1395 yıllarında I. Bayezit, 1412 yılında Musa Çelebi, 1422 yılında II. Murad tarafından kuşatılmış, ancak fetih gerçekleşemeden kuşatma kaldırılmıştır. 

1453 İstanbul’un Fethi Sonrasında Neler Yaşandı?

1453 İstanbul’un Fethi Sonrasında Neler Yaşandı?

29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen fetih, Osmanlılar üzerinde pek çok olumlu sonuca sebep olmuştur. Osmanlı Devleti, fethin ardından imparatorluk haline gelmiş ve fethettiği bu şehri başkent ilan etmiştir. İstanbul artık sadece Hristiyanların yaşadığı bir şehir olmaktan çıkarak, pek çok farklı milletten insanın bir arada yaşadığı bir şehre dönüşmüştür.

Fethin ardından yükselme dönemine giren Osmanlıların, İslam dünyasındaki önemi artmıştır. İslam dünyasının önemli düşünürleri ve bilim adamları çalışmalar yapmak üzere İstanbul’a gelmeye başlamıştır.

Osmanlılar sadece İslam dünyasında değil, Ortodoks dünyasında da önemli bir konuma gelmiştir. İstanbul’u fethederek Ortodoksları himayeleri altına almıştır. 

Boğazlar ve İpek Yolu, Osmanlıların eline geçmiştir. Böylece Osmanlılar, hem ticaret yolları üzerinde üstünlük kazanmış hem de toprak bütünlüğünü sağlamayı başarmıştır. Osmanlı İmparatoru II. Mehmet, fetih ile birlikte Fatih Sultan Mehmet ünvanını almıştır.

En önemli şehrini kaybeden Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır. Ortaçağ sona ererek, Yeniçağ başlamıştır. Üstelik tüm bu önemli sonuçlara sebep olan fetih gerçekleştiğinde, II. Mehmet sadece 21 yaşındadır.

Sen de Türk tarihi hakkında daha fazla bilgi edinerek genel kültürünü geliştirebilir, bu sayede tarih derslerinde daha başarılı olabilirsin.

Benzer İçerikler