2023 YKS'de Kaldırılan Konular Neler?

2023 YKS'de Kaldırılan Konular Neler?

 • 13.03.2023

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen, 11 ili etkileyen ve ülkemizi yasa boğan depremlerin ardından eğitim-öğretim süreçleri ve 2023 yılında yapılacak sınavlarla ilgili kararlar alındı. Bunlar arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın kısaltması olan YKS’de çıkacak soruların kapsamını ilgilendiren açıklamalar da var. 

“YKS konuları neler?” sorusu her yıl cevabı merakla aranan konular arasında yer alır. 2023 YKS konu kapsamıyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada sınava girecek öğrencilerin 12. sınıf 2. dönem konularından sorumlu olmayacakları belirtildi. (1) YKS konularıyla ilgili açıklamaların ardından YKS başvuruları için verilecek tarih de birçok kişi için merak konusu oldu. Peki YKS 2023’te hangi konular çıkmayacak? Sınava girecek öğrencilerin merak ettiği YKS kaldırılan konular neler sorusunun detaylı yanıtına gelin birlikte göz atalım. 

2023 YKS Kaldırılan Konular

2023 YKS Kaldırılan Konular

Çıkarılan Matematik Konuları

YKS’ye girecek olan adaylar hangi konulardan muaf tutulacak? İlk olarak Matematik dersiyle başlayalım. YKS 2023 matematikten çıkarılan konular, farklı bir açıklama getirilmediği sürece aşağıdaki gibidir (2):

 • Belirli İntegral ve Uygulamaları
 • Belirsiz İntegral
 • İntegral
 • Türev
 • Türevin Uygulamaları
 • Anlık Değişim Oranı ve Türev

Çıkarılan Geometri Konuları

Çıkarılan 12. sınıf 2. dönem geometri konuları (2):

 • Analitik Geometri
 • Çemberin Analitik İncelenmesi

 

Çıkarılan Fizik Konuları

Çıkarılan 12. sınıf 2. dönem fizik konuları (2):

 • Radyoaktivite
 • Yarı İletken Teknolojisi
 • Kuantum Fiziğine Giriş
 • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
 • Fotoelektrik Olayı
 • Özel Görelilik
 • Modern Fizik
 • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • Lazer Işınları
 • Nanoteknoloji
 • Süper İletkenler
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 • Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

Çıkarılan Kimya Konuları

Çıkarılan 12. sınıf 2. dönem kimya konuları (2):

 • Esterler
 • Sürdürülebilirlik
 • Karboksilik Asitler
 • Eterler
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
 • Alkoller
 • Fonksiyonel Gruplar
 • Hidrokarbonlar
 • Organik Bileşikler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Nanoteknoloji
 • Alternatif Enerji Kaynakları
 • Fosil Yakıtlar

Çıkarılan Biyoloji Konuları

Çıkarılan 12. sınıf 2. dönem biyoloji konuları (2):

 • Bitki Biyolojisi
 • Bitkilerde Eşeyli Üreme
 • Bitkilerin Yapısı
 • Bitkilerde Madde Taşınması
 • Canlılar ve Çevre

Çıkarılan Edebiyat Konuları

Çıkarılan 12. sınıf 2. dönem edebiyat konuları (2):

 • Paragrafta Anlam
 • Roman
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Türk Dünyası Edebiyatında Roman
 • 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960 Arası) Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 Sonrası) Deneme
 • Dünya Edebiyatında Deneme
 • Deneme
 • Tiyatro
 • 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
 • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
 • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev
 • Söylev (Nutuk)

Çıkarılan Tarih Konuları

Çıkarılan 12. sınıf 2. dönem inkılap tarihi konuları şu şekilde sıralanabilir (2):

 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
 • Atatürk Dönemi’nde İç Politikadaki Gelişmeler
 • İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
 • II. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
 • 1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
 • 1950’lerde Türkiye
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 1960’lardan itibaren Türk Dış Politikası
 • 1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
 • 1960-1990 Yılları Arasında Türkiye
 • XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
 • 1990 Sonrasında Türkiye
 • 1990 Sonrasında Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

Çıkarılan Coğrafya Konuları

Çıkarılan 12. sınıf 2. dönem coğrafya konuları, konuya ilişkin farklı bir açıklama getirilmediği sürece aşağıdaki gibidir (2):

 • Küresel Ticaret
 • Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
 • Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarındaki Yeri
 • Anadolu’nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihi Ticaret Yolları
 • Türkiye Turizmi
 • Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
 • Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
 • Türkiye’nin Turizm Politikaları
 • Çevre ve Toplum
 • Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
 • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
 • Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
 • Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
 • Çevresel Örgütler
 • Türkiye’nin Kültürel Mirası
 • Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
 • Çevre Politikaları
 • Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
 • Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
 • Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Jeopolitik Konum
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
 • Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
 • Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
 • Türk Kültürü Havzası
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
 • Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
 • Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
 • Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
 • Çatışma Bölgeleri
 • Enerji Güzergahları ve Etkileri

Çıkarılan Felsefe Grubu Konuları

Çıkarılan 12. sınıf 2. dönem felsefe konuları şu şekildedir (2):

 • Sanat Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Din Felsefesi

Çıkarılan 12. Sınıf 2. dönem mantık konularına aşağıda yer verilmiştir (2):

 • Mantık ve Dil
 • Dilin Görevleri
 • Dilin Farklı Görevleri
 • Anlama ve Tanımlama
 • Önerme Eklemleri
 • Tanımlama
 • Düşünce ve Dil İlişkisi
 • Bilgi Aktarma ve Dil
 • Sembolik Mantık
 • Sembolik Mantığa Giriş
 • Önerme ve Yapısı
 • Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
 • Önermeler Mantığı
 • Basit ve Bileşik Önermeler
 • Çıkarım
 • Anlama
 • Sembolleştirme
 • Yorumlama
 • Doğruluk Çizelgesi
 • Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
 • Sembolleştirme
 • Niceleme Mantığı
 • Bulanık Mantık
 • Temel Kavramlar
 • Temel Kurallar
 • Geçerlilik
 • Üç Değerli Mantık
 • Çok Değerli Mantık

Çıkarılan Din Kültürü Konuları

Çıkarılan 12. sınıf 2. dönem din kültürü konuları (2):

 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
 • Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkanlar
 • Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
 • Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
 • Alevilik-Bektaşilik
 • Nakşibendilik
 • Mevlevilik
 • Rifailik
 • Kadirilik
 • Yesevilik
 • Hint ve Çin Dinleri
 • Taoizm
 • Konfüçyanizm
 • Budizm
 • Hinduizm
 • Güncel Dini Meseleler
 • Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
 • Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
 • İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
 • Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
 • Kur’an’dan Mesajlar: En’am suresi 151-152. Ayetler

Konu kapsamı değişen 2023 YKS’ye göre güncellenen Raunt sayesinde sınava kalan zamanı verimli değerlendirebilir ve hayalinizdeki üniversiteye bir adım daha yaklaşabilirsiniz. 

Kaynaklar:

https://www.meb.gov.tr  (1)

https://www.raunt.com   (2)

Benzer İçerikler