IELTS Nedir? IELTS'e Nasıl Hazırlanır?

IELTS Nedir? IELTS'e Nasıl Hazırlanır?

  • 28.09.2022

IELTS Sınavı İngilizce dil yeterliliğinizi belgelendiren uluslararası dil sınavlarından birisidir. IELTS açılımı sınavın resmi adı olan International English Language Testing System başlığını ifade eder. IELTS açılımı yerine hem yazılı metinlerde hem günlük konuşmada IELTS kısaltması tercih edildiğinden, sınav IELTS adıyla daha bilinir hale gelmiştir. IELTS Akademik ve IELTS Genel İngilizce olmak üzere iki modüle sahiptir. (1) IELTS sınav başvurusu yaparken, dil yeterliliğini belgelendirme nedeninizi düşünüp, sınav modülünü ona göre seçmeniz uygun olacaktır.  

IELTS Sınav Merkezinin yapısına göre; yazılı sınav (paper-based) veya bilgisayar destekli sınav (computer-based) olarak yapılabilir. Bilgisayar destekli IELTS Sınavı için kağıt kalem kullanımı yerine tüm yanıtlar, klavye ve fare eşliğinde ekrana aktarılır. IELTS konuşma sınavı dışındaki üç test tek oturumda ve ara verilmeden gerçekleştirilir. Bu nedenle, IELTS oturumu sırasında, her bir testin bitiminde verilen kontrol süreleri dışında, önceki bölümlere geri dönme şansınız olmayacaktır. Siz de IELTS sınavı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz gelin, detaylara bir göz atalım.

IELTS Nedir?

IELTS ya da Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı yurt dışında yüksek öğrenim görmek isteyen, yüksek lisans veya doktora gibi lisansüstü eğitim programlara kabul şartını yerine getiren veya yurt dışında profesyonel çalışma deneyimine adım atacak kişilerin sıkça tercih ettiği bir dil yeterlilik testidir. (2) IELTS Sınavı dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini bir arada ölçen ve geliştirdiği puanlamayla yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yardımcı olan standart bir sınav tipidir. IELTS nedir sorusuna verilecek yanıt, karma tekniklerin kullanıldığı bir dil yeterliliği ölçme aracı olacaktır. Okuma ve dinleme bölümleri yabancı dildeki metinleri kavrama, anlamlandırma becerinizi, konuşma ve yazma bölümleri ise dil üretiminizi test eder.  Doğal ortamda dil becerilerini hangi ölçüde kullanabildiğinizi sınayan IELTS Sınavı uluslararası geçerliliğe sahiptir.

IELTS Akademik ve IELTS Genel İngilizce 

IELTS Akademik (IELTS Academic) resmi dili İngilizce olan ülkelerdeki eğitim kurumlarında veya eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde uluslararası öğrencilerin ön kabul alabilmesi için çoğu zaman ön şart olarak talep edilir. IELTS Genel İngilizce (IELTS General English) ise yurt dışında işe alım süreçleri, göçmenlerin günlük yaşamlarını sürdürmeye yetecek dil yeterliliğini belgelendirmeleri için tercih edilir. (1) Kısa süreli kurslara kayıt için de IELTS Genel İngilizce sonucu yeterli olur. Her iki modülün süreleri ve sınav soru sayısı eşit olsa da okuma, yazma ve dinleme bölümlerinin konuları ve içerikleri farklıdır. Her iki sınav skorunu kabul eden kurumlar için minimum kabul puanları da farklılık gösterebilir.  

IELTS Ne İşe Yarar?

IELTS Ne İşe Yarar?

Yurt dışında öğrenim görmek, profesyonel olarak çalışmak veya resmi dili İngilizce olan ülkelere göç etmek isteyen yetişkinlerin İngilizce dil yeterliliğini mutlaka belgelendirmeleri beklenir. Bu durumda IELTS Akademik ve IELTS Genel İngilizce Sınavlarından birine başvurmaları gerekir. Birleşik Krallık, İrlanda Cumhuriyeti, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki üniversitelerle meslek yüksek okulları için IELTS Akademik Sınav sonucu zorunlu ve öncelikli bir dil kriteridir. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Malta veya Avrupa'daki pek çok öğretim kurumu da IELTS Sınav sonucunu referans kabul eder. (2) Belirlenen skorlar İngilizce dilinde ne ölçüde iletişim kurabildiğinizi karşı tarafın anlamlandırmasını sağlar. Örneğin IELTS Akademik 6.5 düzeyi standart olarak minimum değer kabul edilir. Bununla birlikte IELTS 8.0 puanı Avrupa Dil Portföyü’nde C1 düzeyine yakınken, IELTS 9.0 anadili veya anadile eşdeğer çift-dilli olmayı temsil eder.  

IELTS Sınavı Aşamaları

IELTS Sınavı Aşamaları

IELTS Sınavı dört aşamada tamamlanır. Her bir dil becerisi farklı sürelerdeki oturumlarla test edilir. (1) 

  • Dinleme - 30 dakika
  • Okuma - 60 dakika
  • Yazma - 60 dakika
  • Konuşma - 11-14 dakika

Toplam sınav süresi 2 saat 45 dakika olarak belirlenmiştir. Dinleme, okuma ve yazma oturumu tek seferde gerçekleşirken, konuşma oturumu için gün ve saat tercihinizi başvuru sırasında yapabilirsiniz. 

IELTS Dinleme Sınavı

IELTS Dinleme Sınavı, bir konuşmanın ve diyaloğun ana fikrini kavrama, savunulan argümanı anlayabilme ve konuşmacının görüşleri hakkında çıkarımda bulunma becerisini ölçer. Bu bölümde dinlerken bilgileri tamamlama (while listening) ve not tutma soruları yer alır. Dinleme için oluşturulan dört kayıttan ikisi monolog, ikisi ise farklı sayıdaki konuşmacılar arasında geçen diyaloglardan oluşur. Diyalog ve monolog konuları akademik içerikli olabileceği gibi ilginç bir konuyu da savunabilir. Konuşmacılar çoğu kez farklı aksanlara sahip ancak anadili İngilizce olan kişileri temsil eder. IELTS dinleme bölümünde harita, diyagram, akış okumanız veya bir formu doldurmanız istenebilir. (1) IELTS dinleme testi 40 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve her yanıtınız bu bölüm sonucunu etkiler.

IELTS Okuma Sınavı

IELTS Okuma Sınavı yabancı dilde okuma tekniklerini ne ölçüde kullandığınızı ölçer. Hızlı okuma yapmanızı gerektiren bir bölümdür. Anafikri edinme, detayları saptama, çıkarımda bulunma, verilen bir argümanın ilerleyişini takip etme gibi çeşitli alt amaçlara yönelik sorular bu bölümde de mevcuttur. IELTS okuma bölümü üç uzun metinden oluşur. Çoktan seçmeli yanıtlara karar vermek, açık uçlu sorulara kısa yanıtlar vermek, bir diyagramı tamamlamak, başlıkları eşleştirmek ve boşluk doldurmak gibi soru tiplerine dayanır. Bu bölümün toplam süresi de 40 dakikadır. (1) Metinler akademik veya profesyonel konuları içeren gazete ve dergi yazılarından alınır.

IELTS Yazma Sınavı

IELTS Yazma SInavı iki temel bölümden oluşur. 20 dakikalık ilk bölümde bir paragraf yazımı beklenirken, 40 dakikalık ikinci bölümde “essay writing” olarak tabir edilen makale formatında yazım gereklidir. Birinci bölümde, verilen tabloyu, grafiği ya da şemayı betimlemek, karşılaştırmak veya özetlemeniz gerekir. İkinci bölümde, konunun özelliğine göre argüman oluşturan, savunma yapan, kıyaslayan veya problemi tanıtan kısa bir yazı kaleme almalısınız. İkinci bölümde paragraflar oluşturmanız gerektiğini unutmayın. Birinci metin en az 150 sözcük, ikinci metin ise en az 250 sözcük uzunluğunda olmalıdır. 

IELTS Konuşma Sınavı

IELTS Konuşma Sınavı sırasında kendini tanıtma ve verilen konuda düşüncelerini ifade etme becerileri ölçülür. IELTS Konuşma Sınavı yüz yüze diyalog şeklinde gerçekleştirilir. Kendinizi tanıtma bölümünde iş, aile, eğitim gibi genel konularda size yöneltilen sorulara turarlı ve net yanıtlar vermelisiniz. (3) İkinci bölümde ise konu odaklı düşünmelisiniz. Bu noktada, düşüncelerinizi toparlamanız, net ifadelerle bilgi vermeniz ve savunmanız yerinde olacaktır. Sözcük hazinesinin genişliğini gösterecek kalıpları kullanmaya özen göstermelisiniz. Akıcı olmak da bu bölümde puanınızı artıracak bir özelliktir.

IELTS Kimler Girebilir?

IELTS Kimler Girebilir?

IELTS sınav başvurusu için yaş sınırı yoktur. (2) 18 yaş ve üzerindeki herkes sınava başvurabilir.  Daha genç yaştaki bireylerin veya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin CET, PET, FCE gibi kendi düzeylerine uygun hazırlanan sınavlara girmeleri daha uygun olacaktır. IELTS başvurusu için öğrenci veya çalışan olma şartı da mevcut değildir. 

IELTS Sınav Hazırlığı

“IELTS sınavı zor mudur?” sorusuna verilecek yanıt, sınava yaptığınız hazırlığın derecesine ve süresine göre değişebilir. Çoktan seçmeli bir test mantığı olmadığından, dört beceri arasında daha zayıf olduğunuz alanlara yoğunlaşarak çalışabilirsiniz. Örneğin IELTS dinleme testlerinden 7.0 alırken yazma testinde 5.5 alıyorsanız, yazma becerisini geliştirecek “essay writing” türlerini denemeniz ve paragraf yazımına odaklanmanız gerekir. Bununla birlikte konuşmada akıcı olmadığınızı düşünüyorsanız, anadili İngilizce olan bir kişiyle canlı sohbet çalışmaları sürdürmelisiniz. (3) 

IELTS sınav hazırlığı için siz de birçok kaynaktan yararlanabilirsiniz. Okuma, yazma ve dinleme üzerine alıştırmalar yapabilirsiniz. Önceki yıllarda çıkan sorulara öncelik vermeniz ve güncel konular hakkında yurt dışındaki yayınları takip etmeniz de sınavda kolaylık sağlayabilir.

Kaynaklar:

https://www.ielts.org/for-test-takers/test-format  (1)

https://www.ielts.org/for-test-takers/why-choose-ielts  (2)

https://www.ielts.com.tr/ielts-sinavina-nasil-hazirlanmali/    (3)

 

Benzer İçerikler