Tarihe Yön Veren 14 Bilim İnsanı ve Buluşları

Tarihe Yön Veren 14 Bilim İnsanı ve Buluşları

  • 24.08.2023

Bilim, şüphesiz ki insanlığın ortak dili olmuş hem geçmişe ışık tutmuş hem de geleceği şekillendirmiştir. Merakının peşinden koşarak araştırma ve keşif yoluyla buluşlara imza atan dünyanın en önemli bilim insanları tarihe yön vermiştir. 

Bilim insanları teorileri ve buluşlarıyla dünyanın kaderini değiştirmiş ve farklı icat ve buluşların da ilham kaynağı olmuştur. Sen de dünyanın en önemli bilim insanları hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsan yazımızın devamını okuyabilirsin. 

Bilim İnsanı Kimdir ve Ne İş Yapar?

Bilim insanı, bilgiye ulaşmak için bilimsel yöntemleri kullanan kişidir. Bilimsel deha olarak nitelendirilen bilim insanları söz konusu olduğunda aklına laboratuvar ortamında veya kitap yığınlarının arasında çalışan kişi gelebilir. Esasında bu oldukça doğru bir betimlemedir. Nitekim bilim insanları, teorilerini sistemsel bir sonuç olarak ortaya koyabilmek için sürekli olarak araştırma ve inceleme yaparlar. Bilim insanlarının ortak özelliklerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Azimli ve kararlı olmaları,
  • Araştırmaktan ve okumaktan yılmamaları,
  • Doğruya ulaşmak için hata yapmaktan çekinmemeleri,
  • Disiplinden taviz vermemeleri,
  • Sonuç odaklı düşünmeleri,

Bilim insanlarının ne iş yaptığı hangi alanda bilimsel çalışma yaptıklarıyla ilgilidir. Örneğin, bir paleontolog organizmaların fosilleşmiş kalıntılarını incelerken; bir moleküler biyolog hücrenin yapısını moleküler düzeyde analiz eder. Çalışmaların ortak yönü, gerçeklerden yola çıkılması ve bilimsel yöntemlerden yararlanılmış olmasıdır.

Tarihe Yön Veren 14 Bilim İnsanı ve Buluşları

Bilim insanları, teorileriyle ve icatlarıyla hem bilgisini hem zekâsını hem de entelektüel değerlerini ortaya koymuşlardır. İşte, tarihe yön veren dünyanın en önemli bilim insanları:

Albert Einstein

Albert Einstein

20. yüzyılın en önemli bilim insanları arasında bulunan Albert Einstein, görelilik teorisi ve kuantum mekaniğiyle ilgili çalışmalarıyla modern fiziğin temellerini atar. Kuantum teorisi alanındaki çalışmaları sayesinde 1921’de Nobel Fizik Ödülünün sahibi olur. Uzay ve zaman arasındaki ilişki hakkında bilgi veren izafiyet teorisi Albert Einstein’ın en önemli buluşu kabul edilir.

Marie Curie

Marie Curie

Marie Curie, Polonyum ve Radyumu keşfederek Nobel ödülü kazanan ilk kadın olur. Erkeklerden oluşan Fransız Bilim Akademisi tarafından reddedilir. Bu onu yıldırmaz ve bilimsel çalışmalarına devam eder. 1914 yılında Radyum Enstitüsüne ilk müdür olarak atanır. I. Dünya Savaşı sırasında taşınabilir röntgen cihazları yapar. Fizik tedavi uzmanlarına radyoloji ekipmanları hakkında bilgi verirken yüksek dozda radyoaktif ışına maruz kalır. Bilimsel çalışmalarına durmaksızın devam eden Curie, Varşova'daki Radyum Enstitüsünü kurar. “Bilim için ölen kadın” olarak anılan Curie’nin mezarı, Fransa'nın ulusal anıt mezarı olan Panthéon’dadır.

Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell, ünlü bilim adamları listelerinin başında gelir. Telefonun mucidi Bell, Fransa hükümeti tarafından para ödülüne layık bulunur. Ödülü işitme engelliler için Volta Enstitüsü kurmak için kullanır.

Louis Pasteur

Louis Pasteur

Louis Pasteur insanlık tarihi için en önemli buluşlardan biri olan Kuduz aşısını bulur. Ardından bilimsel çalışmalara devam eder ve kendi adıyla anılan “Pastörizasyon” yöntemini bulur. Ayrıca sığır şarbonu ve tavuk kolerası gibi hastalıklara karşı da mücadele eder.

Isaac Newton

Isaac Newton

Newton adı geçtiğinde akla yer çekimi gelir, fakat Newton’un ışık ve optikle ilgili çalışmaları da vardır. Newton, dünya tarihinin en önemli bilimsel kitaplarından biri olan ve klasik fizik mekaniğinin temelini oluşturan “Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica” adlı eserin sahibidir.

Pisagor

Pisagor

Pisagor, kendi adıyla anılan Pisagor önermesiyle bilinir. “Sayıların babası” olarak nitelendirilen Pisagor, matematik ve astronomiyi birleştirir. Çalışmalarıyla tarihin en büyük bilginlerini de etkiler.

Hipokrat

Hipokrat

Hipokrat tıp alanında çalışmalar yapar ve antik dönemin en meşhur hekimi olur. Tıp okulu kurarak tıbbi eserler kaleme alır. Hipokrat, hastalıklar ve tedavileriyle ilgili yaptığı çalışmalar sayesinde modern tıbbın kurucusu olarak anılır. Hekimler tarafından bağlı kalınması gereken bir kural olarak benimsenen Hipokrat yemininin Hipokrat veya öğrencilerinden biri tarafından yazıldığı kabul edilir.

Galileo Galilei

Galileo Galilei

İtalyan astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi Galileo Galilei çalışmalarıyla hayatını bilime adayan insanlar arasında yer alır. Galilei, astronomi gözlemlerinde teleskobun kullanılmasını başlatır. Bir dizi buluşa imza atan Galilei, dünyanın döndüğü iddiasını ortaya atar. Yayınladığı kitaplar tartışma yaratır. Bugün Galileo Galilei, “gözlemsel astronominin babası”, “bilimin babası” ya da “modern fiziğin babası” gibi isimlerle anılır. Galileo Galilei şüphesiz en etkili bilim insanları arasında yer alır.

Stephen William Hawking

Stephen William Hawking

Stephen William Hawking, fizik, evren bilimi, astronomi ve matematik alanlarındaki teorileriyle bilinir. Hawking, kara deliklerin buharlaştığını ve enerjisi bitene kadar var olabildiğini gösterir. Bilim adamını buluşlarının yanı sıra dünya için yaptığı uyarılar da ünlü yapar.

Alan Turing

Alan Turing

Alan Mathison Turing, 24 yaşında “Hesaplanabilir Sayılar Üzerine, Karar Probleminin Bir Uygulaması” adlı makalesinde Turing makinesi olarak bilinen düşsel makine tasarlar. 1950’de yayımlanan “Hesaplama makineleri ve Zekâ” adlı makalesinde bugün Turing testi olarak bilinen test ile yapay zekâyı tartışmaya açar. Turing, bilgisayar biliminin kurucusu sayılır.

Cahit Arf

Cahit Arf

Türkiye’nin en önemli bilim insanları arasında yer alan Cahit Arf, çok sayıda bilimsel çalışmaya imza atar. Çalışmalarıyla birçok ödül kazanan Arf, TÜBİTAK'ın geliştirilmesine katkıda bulunur. Arf’ın tarihe yön veren çalışmaları sentetik geometri problemlerinin pergel ve cetvel yardımıyla çözülebileceğine ilişkin araştırmalarıdır. Nitekim Arf’ın bulduğu değişmezler literatürde Arf halkaları ve Arf değişmezi olarak yer alır. Arf’ın adı 10 liralık banknotların arkasında karşımıza çıkar.

Thomas Edison

Thomas Edison

Thomas Edison, 10 yaşında kendi bilim laboratuvarını kurar. Otomatik ses kayıt cihazı tasarlar. Ampulün yanı sıra ilk filmi makinası kinetograf ve modem film makinalarının öncüsü kinetoskop Edison’un icatları arasında yer alır.

Prof. Dr. Aziz Sancar

Prof. Dr. Aziz Sancar

Prof. Dr. Aziz Sancar, moleküler biyoloji dalında doktora yapar. Doçentlik tezini Yale Üniversitesinde DNA onarımı dalında tamamlayan Sancar, 415 bilimsel makale ve 33 kitaba imza atar. Çalışmaları Sancar’a çok sayıda ödül kazandırır. 2015 yılında kazandığı Nobel kimya ödülü onu tüm dünyanın tanımasını sağlar.

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen

Yenilikçi bilim insanları listemizde Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen de yer alır. Röntgen, röntgen ışınları buluşuyla Nobel fizik ödülü alır. Alman fizikçi, X ışınları konulu çalışması nedeniyle parmaklarını kaybeder. Röntgenin icadı modern fiziğin başlangıcı kabul edilir.

Bilim İnsanı Olmak için Gereken Nitelikler ve Eğitim Yolu

Bilim insanı olmak için ilk yapman gereken fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi, mühendislik alanlarındaki lisans programlarını tamamlamaktır. Ardından bilimsel araştırma kurumlarında veya üniversitelerde staj yapmalısın. Elindeki bilgiyle yetindiğin, gerçek bilgiye erişmek için çabalamadığın, ön yargılı olduğun, not tutma alışkanlığına sahip olmadığın, birden fazla dil bilmediğin sürece bilim insanı olman pek mümkün olmayacaktır. Bilim insanı olmak istiyorsan bilimsel dergileri takip etmeni, yabancı dil konusunda kendini geliştirmeni ve sabırlı olmanı öneririz.

Sık Sorulan Sorular

Dünyanın en önemli bilim insanları kimlerdir?

Dünya birçok bilim insanına ev sahipliği yapmıştır. Bazı bilim insanları ise yaşamın seyrini değiştiren çalışmalara imza atmışlardır. Bilim dünyasının öncü isimleri arasında farklı dönemlerde yaşamış Hipokrat, Graham Bell, Alan Turing, Albert Einstein, Thomas Edison, Stephen William Hawking, Isaac Newton, Pisagor gibi bilim insanları sayılabilir. Bu isimlerin yanı sıra çalışmalarıyla adını bilim dünyasına yazdıran pek çok isim vardır.

Bilim insanlarının keşifleri ve katkıları nelerdir?

Bilim insanları merak duygusuyla insanları araştırma konularına dâhil ederek problemler ve çözüm yolu üzerine kafa yorarlar. Bilim insanlarının keşifleri ve katkıları çalıştıkları alana göre değişir. Temel bilim sınıflandırması doğrultusunda bilim insanlarının keşif ve katkıda bulundukları alanlar; matematik bilimleri, doğa bilimleri, sosyal bilimler ve yapay bilimlerdir.

Bilim insanı olmak için hangi yetenekler ve eğitim gereklidir?

Bilimsel araştırma yapan kişiler bilim insanı olarak nitelendirilirler. Ünvanın kullanılması için akredite bir üniversitede doktora veya PhD seviyesinde diploma almak gereklidir. Bilim insanlarının, kendilerini nesnel ve akademik düzeyde yetiştirmeleri gereklidir. Bilim insanı olmak ve üniversite ya da araştırma kurumunda özgün araştırmalar yapmak istiyorsan meraklı, şüpheci, disiplinli, sabırlı, objektif, çalışkan ve iyi bir gözlemci olmalısın. Temel bilimlerde eğitim alıp kendini geliştirdiğinde sen de yeni bilgilere ulaşabilir ve bilim insanı olabilirsin.

Bilim insanlarının hayatlarından ilham veren hikâyeler nelerdir?

Bilim insanlarının kimileri, engellerine rağmen başarılı olmuş kimileri başarısızlıklarını başarıya çevirmiştir. Şüphesiz her bilim insanı başarısıyla ilham verir; fakat bazıları vardır ki hikâyesindeki sarsıcı noktalarla yeni ve köklü değişimlerin fitilini ateşler. Örneğin, “modern fiziğin annesi” olarak tanınan Marie Curie, değerli çalışmalarını erkek egemen toplumla mücadele ederek yapmıştır. Nobel ödülü alan ilk kadın olan Curie, kadın mucitler arasında özel bir yere sahiptir.

Benzer İçerikler