2024 Derslere Göre LGS Konuları Neler?

2024 Derslere Göre LGS Konuları Neler?

 • 14.03.2023

Liselere Geçiş Sistemi’nin kısaltması olan LGS, geleceği şekillendirecek nitelikli bir liseye geçebilmek açısından oldukça önemli bir sınav olarak ön plana çıkıyor. Bu önemli sınava her yıl çok sayıda 8. sınıf öğrencisi katılıyor. 2024 yılında 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS 2024 konu kapsamında ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle bazı değişiklikler oldu.

Sınava çalışmak için LGS’de çıkacak konular hakkında bilgi sahibi olmak önem taşıyor. LGS nedir ve LGS’de çıkacak konular nelerdir soruların cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 

Derslere Göre LGS Konuları

LGS, sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşan bir sınavdır. Sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Yabancı Dil; sayısal bölümde ise Fen Bilimleri ve Matematik alanlarından sorular yer alır. (1) LGS konuları 2024 yılı için 8. sınıf 1. dönem konularını kapsar. LGS konuları ve soru dağılım listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Birinci Oturum Konular ve Soru Dağılım Listesi

Birinci Oturum Konular ve Soru Dağılım Listesi

Sözel dersler için LGS’de en çok çıkan konular ve soru dağılım tablosu:

Türkçe

 

Konu Adı 2018 2019 2020 2021 2022

Sözcükte Anlam

2

2

1

2

2

Cümlede Anlam

2

2

2

2

1

Fiilimsiler

1

1

1

-

-

Söz Sanatları

-

-

1

-

-

Deyimler ve Atasözleri

 1  

-

-

2

-

Cümlenin Öğeleri

-

-

1

-

1

Metin Türleri

1

1

1

-

1

Noktalama İşaretleri

1

1

1

-

1

Yazım Kuralları

1

1

1

-

1

Cümle Türleri

1

1

1

-

-

Parçada Anlam

8

3

4

10

6

Anlatım Bozukluğu

1

1

-

-

1

Sözlükte Anlam

2

2

1

2

2

Cümlede Anlam

2

2

2

2

1

Fiilimsiler

1

1

1

-

-

Sözel Mantık / Görsel Okuma

1

7

7

4

5

Fiilde Çatı

-

-

-

-

1

Toplam

20

20

20

20

20

 

TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 

Konu Adı

 2018

2019

2020

2021

2022

Bir Kahraman Doğuyor

1

1

3

1

1

Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm

-

2

3

2

2

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

2

2

4

2

2

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

5

4

-

3

3

Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

1

-

-

-

-

Atatürk Dönemi Dış Politika

1

1

-

1

1

Demokratikleşme Çabaları

-

-

-

1

1

Toplam

10

10

10

10

10

 

Din Kültürü

 

Konu Adı

2018

2019

2020

2021

2022

Kader İnancı

1

-

-

1

3

Zekat ve Sadaka

1

3

3

3

2

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa

-

1

3

2

-

Hz. Muhammed’in Örnekliği

1

3

-

-

1

Din ve Hayat

2

-

3

3

4

Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

2

2

1

1

-

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı

1

-

-

-

-

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

1

-

-

-

-

Hac İbadeti

1

-

-

-

-

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

1

-

-

-

-

Toplam

10

10

10

10

10

 

İngilizce

 

Konu Adı

2018

2019

2020

2021

2022

Friendship

2

1

2

1

2

In The Kitchen

1

1

2

2

1

Teen Life

1

3

2

1

1

On The Phone

-

1

2

1

1

Adventures

1

1

-

1

1

The Internet

1

1

2

1

1

Tourism

3

-

-

1

1

Chores

1

1

-

1

1

Natural Forces

-

-

-

-

-

Science

-

1

-

1

1

Toplam

10

10

10

10

10

 

2024 LGS Türkçe Konuları

1. dönem LGS konuları Türkçe için şu şekildedir:

 • Dil Bilgisi

- Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf Fiil)

- Cümlenin Ögeleri

- Cümle Türleri

- İsim ve Fiil Cümlesi

- Basit Cümle

- Kurallı ve Devrik Cümle

- Sıralı Cümle

- Birleşik Cümle

- Bağlı Cümle

- Sıralı Cümle

 • Sözcükte Anlam

- Sözcüklerde Çok Anlamlılık (Sözcükte Anlam İlişkileri)

- Gerçek Anlam

- Mecaz Anlam

- Terim Anlam

- Sözcükler Arası Anlam İlişkileri (Somut ve Soyut Anlam, Nitel ve Nicel Anlam, Ad Aktarması, Dolaylama, Eş Anlamlı Sözcükler, Zıt Anlamlı Sözcükler, Yansıma Sözcükler, Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler)

 • Cümlede Anlam

- Cümlede Anlam İlişkileri

- Cümle Yorumlama

 • Metin Türleri

- Makale

- Fıkra

- Roman

- Deneme

- Haber

- Destan

- Biyografi

- Günlük

- Otobiyografi

- Anı

- Masal

- Hikâye

- Fabl

- Dilekçe

- Röportaj

- Reklam

 • Söz Sanatları

- Karşıtlık

- Konuşturma

- Kişileştirme

- Benzetme

- Abartma

- Yazım Bilgisi

- Yazım (İmla) Kuralları

- Noktalama İşaretleri

2024 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

1. dönem LGS Tarih konuları aşağıdaki gibidir:

 • Bir Kahraman Doğuyor

- 20. yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Siyasi ve Sosyal Durumu

- Mustafa Kemal’in Çocukluk Hayatı

- Mustafa Kemal’in Eğitim Hayatı

- Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

 • Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

- I. Dünya Savaşında Cepheler

- Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

- Bağımsızlık Yolunda İlk Adım

- Milli İrade

- Büyük Millet Meclisi

 • Ya İstiklal Ya Ölüm

- Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Batı Cephesi

- I. İnönü, II. İnönü, Kütahya Eskişehir Savaşları, Eğitim Kongresi (Maarif Kongresi), Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz (Başkomutanlık) Savaşı

2024 LGS Din Kültürü Konuları

LGS 1. dönem Din Kültürü konuları şu şekildedir:

 • Kader İnancı

- Kader ve Kaza İnancı

- Kader ve Evrendeki Yasalar

- Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır.

- İnsanın İradesi ve Kader

- Kaderle İlgili Kavramlar

- Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

- Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

 • Zekât ve Sadaka

- İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşma Verdiği Önem

- Zekât ve Sadaka İbadeti

- Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

- Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

- Bir Sure Tanıyorum: Maun Suresi ve Anlamı

 • Din ve Hayat

- Din, Birey ve Toplum

- Dinin Temel Gayesi

2024 LGS İngilizce Konuları

1. dönem İngilizce dersi için LGS çıkacak konular aşağıda yer verilmiştir:

 • Friendship
 • Teen Life
 • In the Kitchen
 • On the Phone
 • The Internet

İkinci Oturum Konular ve Soru Dağılım Listesi

İkinci Oturum Konular ve Soru Dağılım Listesi

Sayısal dersler için hazırladığımız LGS’de çıkacak konular tablosu:

 

Matematik

 

Konu Adı

2018

2019

2020

2021

2022

Eşitsizlikler

2

1

-

2

1

Doğrusal Denklemler

3

5

-

2

4

Üçgenler

1

2

-

2

2

Üslü İfadeler

2

2

4

3

2

Çarpanlar ve Katlar

1

1

3

3

1

Veri Analizi

-

1

3

2

1

Kareköklü İfadeler

3

3

3

2

3

Basit Olayların Olma Olasılığı

1

1

3

1

1

Eşlik ve Benzerlik

1

1

-

1

1

Dönüşüm Geometrisi

1

1

-

-

1

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

3

3

4

2

2

Geometrik Cisimler

3

1

-

-

1

Toplam

20

20

20

20

20

 

Fen Bilimleri

 

Konu Adı

2018

2019

2020

2021

2022

Basınç

1

2

5

2

2

Mevsimler ve İklim

1

1

3

2

1

Ses

1

-

-

-

-

Işığın Kırılması

1

-

-

-

-

DNA ve Genetik Kod

1

3

8

5

4

Madde ve Endüstri

2

6

4

5

5

Hücre Bölünmesi ve Kalıtım

1

-

-

-

-

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

3

3

-

-

2

Basit Makineler

2

2

-

2

2

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

7

3

-

-

2

Toplam

20

20

20

20

20

 

2024 LGS Matematik Konuları

1. dönem LGS konuları Matematik dersi için şu şekilde sıralanabilir:

 • Sayılar ve İşlemler

- Çarpanlar ve Katlar

- Üslü İfadeler

- Kareköklü İfadeler

 • Veri İşleme

- Veri Analizi

 • Olasılık

- Basit Olayların Olma Olasılığı

 • Cebir

- Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

2024 LGS Fen Bilimleri Konuları

LGS 1. dönem Fen Bilimleri konuları şu şekildedir:

 • Mevsimler ve İklim

- Mevsimlerin Oluşumu

- İklim ve Hava Hareketleri

 • DNA ve Genetik Kod

- DNA ve Genetik Kod

- Kalıtım

- Mutasyon ve Modifikasyon

- Adaptasyon (Çevreye Uyum)

- Biyoteknoloji

 • Basınç/Fiziksel Olaylar

Değişen konulara göre güncellenen Vitamin LGS ile sınava kalan zamanı verimli değerlendirmek mümkün. 8. sınıf öğrencileri eksiklerini hızla belirleyip bunları tamamlamaya yönelik kişisel çalışma planlarını oluşturmak için Vitamin LGS’den destek alabilirler. Ayrıca güncellenen 2024 LGS kapsamına uygun sorularla düzenlenen deneme sınavlarına katılarak kendilerini deneyebilir ve sıralamadaki yerlerini görebilirler. 

 

Kaynak:

http://www.meb.gov.tr  (1)

Benzer İçerikler