Örgün Öğretim Nedir? Örgün Öğretim Hakkında Her Şey

Örgün Öğretim Nedir? Örgün Öğretim Hakkında Her Şey

 • 09.06.2023

Konu eğitim olunca günlük hayatta pek çok farklı öğretim programı karşımıza çıkıyor. Bu programlar arasındaki benzerlikler ve farklar bazı durumlarda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Siz de ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan örgün öğretim programı hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz yazımızın devamını okuyabilirsiniz. 

Örgün Öğretim Nedir?

Örgün öğretim, bir eğitim kurumunda öğrencilerin fiziksel olarak bulunduğu ve belirli bir müfredatı takip ettiği geleneksel bir eğitim yöntemini ifade eder. Öğrenciler, sınıfta öğretmenleriyle birlikte dersleri takip eder, okul saatleri içinde belirli bir disiplin ve program çerçevesinde eğitim alır. 

Örgün öğretim, diğer eğitim yöntemleriyle karşılaştırıldığında özellikle sosyal etkileşim ve yüz yüze öğretim imkanları açısından avantaj sağlar. Bununla birlikte, son yıllarda dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte örgün öğretimin yanında uzaktan eğitim gibi alternatif yöntemler de modern eğitim sistemimizin bir parçası haline gelmiştir. 

Örgün Eğitimin Özellikleri

Örgün Eğitimin Özellikleri

Örgün eğitim programlarının kendine has özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 

 • Düzenli bir yapıya sahiptir. Öğrencilerin belirli saatlerde ve günlerde derslere katılmalarını gerektirir. Bu düzenli yapı, öğrencilerin disiplinli bir şekilde çalışmalarına olanak tanır.
 • Belirli bir müfredat programı vardır. Örgün eğitim kurumları, belirli bir müfredat ve program dahilinde öğrencilere eğitim verir. Bu müfredat, öğrencilerin belirli bir seviyeye ulaşmalarını ve gereken bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlar. 
 • Sınıf ortamında gerçekleştirilir. Örgün eğitim, öğrencilerin belirli bir kurumda ve sınıf ortamında eğitim almalarını gerektirir. Bu sınıf ortamı, öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girmelerini ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlar.
 • Öğretmenlerle doğrudan etkileşim sağlanır. Öğrenciler, öğretmenleriyle birebir ya da grup halinde etkileşim kurarak eğitim alırlar. Bu doğrudan etkileşim, öğrencilerin öğrenme sürecinde daha fazla destek almalarını sağlar. 
 • Çoğunlukla yüz yüze gerçekleştirilir. 

Örgün Öğretimin Avantajları

Buraya kadar örgün öğretimin ne demek olduğundan ve özelliklerinden bahsettik. Peki bu eğitim türünün ne gibi avantajları var? İşte, örgün öğretimin avantajları:

 

 • Yukarıda da anlattığımız gibi örgün öğretim yapısı gereği sistemli ve düzenli bir eğitim modelidir. Öğrenciler belirlenen gün ve saatlerde dersleri takip etmek zorundadır. Bu düzenli yapı disiplinden ödün vermeden çalışmayı gerektirir. 
 • Örgün öğretimin en büyük avantajlarından biri de yüz yüze öğretime imkân tanımasıdır. Bu sayede öğrenciler öğretmenleriyle yüz yüze iletişim kurabilmekte, öğretmenler de yüz yüze etkileşimin sonucu olarak öğrencilerinin öğrenme düzeylerini yakından takip ederek ihtiyaçlarına göre müdahale edebilmektedir. 
 • Materyal temini kolaydır. Örgün öğretimde öğrenciler, okul kütüphanesindeki kaynaklardan veya öğretmenlerin öğrenciler için hazırladığı özel materyallerden yararlanabilirler. 
 • Örgün öğretimin öğrencilerin akademik gelişimine olumlu katkıları vardır. Sınıf ortamında gerçekleştirilen derslerin öğrencilerin öğrenme düzeylerine olumlu katkıları bulunmaktadır.  
 • Örgün öğretim öğrencilerin derslere ve sınavlara motive olmasını kolaylaştırır. Öğrenciler, sınıf ortamında birbirleriyle ve öğretmenleriyle etkileşim içinde olduklarından çok daha iyi motive olurlar.  

Örgün Öğretimin Dezavantajları

Örgün Öğretimin Dezavantajları

Örgün öğretim nedir, özellikleri ve avantajları nelerdir konularını açıkladıktan sonra sıra bu eğitim modelinin dezavantajlarına geldi. Örgün öğretimin avantajlarının yanında elbette ki birtakım dezavantajları da vardır. Örgün öğretimin dezavantajlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

 

 • Esneklik eksikliği: Örgün öğretim, sınıf ortamında belirli bir müfredat ve program doğrultusunda gerçekleştirildiği için esnekliği kısıtlayabilir. Ders programları öğrencilerin çalışma saatlerine, seyahat programlarına veya diğer aktivitelerine uygun olmayabilir.
 • Öğrenci sayısı: Sınıfta çok sayıda öğrenci varsa, öğretmen her öğrenciyle yeterince ilgilenemeyebilir. Bu da öğrencilerin akademik performansını olumsuz yönde etkileyebilir. 
 • İnteraktif olmayan derslerde öğrencilerin öğrenme sürecindeki etkileşimi sınırlı kalabilir ve dolayısıyla da öğrenme süreci monoton hale gelebilir.
 • Her öğrencinin farklı öğrenme stilleri ve ihtiyaçları vardır. Yeterince kişiye özel hale getirilemeyen örgün öğretim tüm bu farklı ihtiyaçlara yanıt veremeyebilir. 
 • Örgün öğretimin maliyetleri genel olarak uzaktan eğitim sistemine göre daha yüksektir. Örgün öğretimde öğrenciler okul ücretlerine ek olarak, ulaşım ve konaklama maliyetlerini de karşılar. 
 • Son yıllarda yaşanan pandemiye dönüşen salgın hastalıklar örgün öğretimin dezavantajlarına bir yenisini ekledi. Sınıf ortamında gerçekleştirilen dersler, öğrencilerin bir arada olmasından dolayı enfeksiyonun yayılma hızını ve riskini artırabilir.

Üniversite Örgün Öğretim Nedir?

Konumuz örgün öğretim olunca “Üniversite örgün öğretim nedir?” sorusu da sıkça sorulan sorular arasında bulunuyor.

Üniversite örgün öğretim, bir üniversitenin belli bir kampüsünde, sınıf ortamında gerçekleştirilen, öğretmenlerin yüz yüze eğitim verdiği bir öğretim modelidir. Bu modelde öğrenciler, üniversitenin belirlediği program doğrultusunda bir dizi dersi, sınıfta öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte takip ederler. Öğrencilerin belirli bir zaman dilimi içerisinde dersleri tamamlamaları gereklidir ve bu derslerin sınavları da yine üniversite kampüsünde gerçekleştirilir. 

Üniversite örgün öğretim modeli, öğrencilere bir sınıf ortamında, öğretmenleriyle birlikte interaktif bir öğrenme deneyimi sunar. Bu sayede öğrenciler, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte çalışarak, fikir alışverişinde bulunur ve öğrenme sürecinde aktif bir rol oynayarak daha iyi öğrenme imkânı bulurlar. Ayrıca, üniversite örgün öğretim modeli, öğrencilerin üniversite ortamını deneyimlemelerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerini de sağlar.

Açık öğretim Nedir?

Açık öğretim Nedir?

Açık öğretim, öğrencilerin herhangi bir sınıf ortamına girmeden öğrenme materyallerine erişebildiği bir öğretim modelidir. Bu öğretim modelinde öğrenciler kitaplar, videolar, ders notları, interaktif etkileşimli materyaller ve çevrim içi kaynaklar gibi farklı seçeneklerden yararlanır. Açık öğretim programları genellikle ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokulları ve üniversiteler tarafından sunulur ve öğrencilere esneklik sağlar.

Açık öğretim programlarında öğrenciler, kendi hızlarına ve uygun oldukları zamanlara göre çalışabilirler. Bu nedenle, öğrenciler genellikle çalışma programlarını kendilerine uygun şekilde ayarlayabilir. Öğrenciler, çoğu zaman, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla dijital olarak etkileşime girerler. Açık öğretim programları genellikle daha az maliyetlidir ve daha fazla öğrenciye erişim sağlar. 

Örgün Eğitim ile Açık Öğretim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Örgün öğretim, sınıf ortamında gerçekleştirilen geleneksel bir öğrenme modelidir. Öte yandan, son yıllarda açık öğretim gibi alternatif öğrenme modelleri popülerlik kazanmıştır. Örgün öğretimden açık öğretime geçiş yapmayı düşünen öğrencilerin bu iki farklı programı karşılaştırmaları gerekir. Açık öğretim ve örgün eğitim arasında ne gibi farklılıklar olduğu şu şekilde özetlenebilir:

 

 • Örgün eğitim, belirli bir öğretmen eşliğinde ve sınıf temelli olarak gerçekleşen bir eğitim modelidir. Açık öğretim ise öğrencilerin belirli bir sınıf ortamında değil, kendi programlarına ve zamanlarına uygun bir şekilde öğrenim gördüğü bir eğitim modelidir.
 • Örgün eğitimde öğrenciler, ders saatleri boyunca sınıfta bulunurlar ve öğretmenleri tarafından verilen ödevleri tamamlarlar. Açık öğretimde ise, öğrenciler materyalleri kendi başlarına çalışarak öğrenirler. 
 • Örgün eğitim, öğrencilerin diğer öğrencilerle bir arada çalışmalarına ve etkileşim kurmalarına olanak tanır. Açık öğretimde ise öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla iletişimi daha azdır. 

 

Açık öğretim ile örgün eğitimin birçok farklı yönü vardır. Öğrenciler öğrenim tarzlarına, ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre hangi eğitim modelinin daha uygun olacağına kendileri karar vermelidir. 

Benzer İçerikler