Açık Öğretim Nedir? Açık Öğretim Hakkında Tüm Detaylar

Açık Öğretim Nedir? Açık Öğretim Hakkında Tüm Detaylar

 • 07.04.2023

Çeşitli sebeplerle devam zorunluluğu bulunan eğitim kurumlarına gidemeyen ve eğitim hakkını kullanmak isteyen kişiler için bir fırsat olarak değerlendirilebilecek olan açık öğretim, çok boyutlu bir sistemdir. Bu sisteme dahil olmak isteyenlerin en çok merak ettiği ise “Açık öğretim nedir?” konusudur. 

Sistem, lise eğitimini açıktan tamamlamayı mümkün kıldığı gibi devam zorunluluğu olan üniversitelerde okuma şansı olmayanlar için de büyük bir avantaj sağlar. Aynı zamanda daha önce üniversite okumuş ve başarıyla mezun olmuş kişiler için de ikinci kez üniversite okuma şansı sunar. 

Açık öğretim sistemine dair pek çok sorunun cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Açık Öğretim Nedir?

Çağdaş bir uygulama olan açık öğretim öğrencilerin teknolojiden yararlanarak uzaktan öğrenmelerini sağlayan bir sistemdir. (1) Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde uygulanan bu sistem yaş, gelir ve meslek grubu fark etmeksizin herkesin üretken kalmasına katkıda bulunur. Farklı mekanlarda bulunan öğrenci, öğretmen ve eğitim materyallerini bir araya getiren uygulama çağın teknolojisinden faydalanmayı sağlayan bir eğitim felsefesidir.

Alışılmış eğitim sisteminden farklı olarak ortak bir fiziki alanda bulunma zorunluluğunun ortadan kalkmış olması, sistemi pek çok kişi açısından çok daha cazip hale getirir. Derslerin bilgisayar, televizyon gibi akıllı cihazlar aracılığıyla interaktif olarak işlenmesi ise öğrencinin kendini en verimli hissettiği anda derse katılım sağlayabilmesinin önünü açar. Aynı zamanda katılımcılar istediği yer ve zaman diliminde diledikleri kadar ders tekrarı yapma avantajına sahip olur.

Açık Öğretim Avantajları ve Dezavantajları

Açık Öğretim Avantajları ve Dezavantajları

Her eğitim sisteminde olduğu gibi açık öğretim de içinde olumlu öğelerle birlikte olumsuz unsurlar barındıran bir sistemdir. Açık öğretim dezavantajları ve avantajlarını bilerek kendi durumunuza göre analiz etmek en doğru kararı verebilmenize yardımcı olabilir. Sistemin getirdikleriyle birlikte handikaplarının neler olduğu şu şekilde sıralanabilir:

Avantajları

 • Merkezine öğrenciyi alan bir sistemdir.
 • Öğrencilerin kişisel konum ve durumları fark etmeksizin herkese eşit fırsat sunar.
 • Fiziksel engeli sebebiyle örgün öğretime katılmayan öğrencilerin eğitim hakkına erişimini kolaylaştırır.
 • Hem coğrafi hem de bölgesel engelleri tamamen ortadan kaldırır.
 • Çeşitli sebeplerde geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için avantaj sunar.
 • Çalışmak durumunda olan kişilerin aynı zamanda eğitim hayatında kalabilmesinin önünü açar.
 • Kişilerin kendi öğrenme hızlarına göre öğrenim görmesini sağlayarak sürecin çok daha verimli geçmesini mümkün kılar.
 • Bilgiye en kısa sürede ve en kolay yoldan erişim imkanı sağlar.
 • Yüz yüze eğitimin getirdiği ulaşım, beslenme, konaklama ve barınma gibi ek ihtiyaçların gerektirdiği harcamaları ortadan kaldırır.
 • Öğretim elemanlarıyla iletişimde kalındığı, dinamik ve etkileşimli bir öğrenme süreci yaşatır.
 • Mekan ve zamandan bağımsız olması katılımcıların internet erişimi olan her yerden 7/24 eğitim ortamına erişimini destekler.

Dezavantajları

 • Fiziki bir derslik ortamı olmaması ve derslere girilmemesi öğrencilerin sınavlara ezber yoluyla hazırlanmasına yol açabilir. Bu da beraberinde bilginin kalıcı olmaması gibi sorunlara sebep olabilir.
 • Özellikle analitik derslerde okuyarak bilgi edinmenin getireceği zorluklar nedeniyle motivasyon düşüşü gibi durumlar baş gösterebilir.
 • Ders anlatan hoca figürü olmaması anlaşılmayan noktalarda soru sorabilme ihtimalini ortadan kaldırdığı için çeşitli sıkıntılar meydana gelebilir.
 • En büyük dezavantajı ise işverenlerin açık öğretim mezunlarına ön yargılı yaklaşması ve bilgi eksikliği olabileceğini düşünmesidir. Bu nedenle, herhangi bir açık öğretim bölümünden mezun olan kişinin örgün öğretimden mezun olana kıyasla iş bulma süreci daha sancılı geçebilir.

Açık Öğretim Nasıl Okunur?

Açık öğretim en son mezuniyet durumuna göre lise ya da üniversite olarak seçim yapılabilen bir sistemdir. Temel eğitimi tamamladıktan sonra eğitim hayatına devam etmek isteyen ancak farklı sebeplerde buna imkanı olmayan kişiler açıktan lise okuma hakkına sahiptir. Kayıt için gerekli işlemler yapıldıktan sonra okumaya hak kazanan kişiler lise açık öğretim ders seçimi ekranından işlemleri tamamlayarak bir sonraki aşamaya geçebilirler. Açıktan üniversite okumak isteyen pek çok kişinin aklında ise kuşkusuz ki “Açık öğretim nedir, nasıl okunur?” sorusu yer alır. Bu noktadan hareketle detaylara göz atarak bu soruların cevabına ulaşabilirsiniz.  

Açıktan üniversite okumak oldukça kolay ve avantajlıdır. Bu noktada öncelikli olarak yapılması gereken ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen YKS’ye girmektir. (2) Sonrasında sınav sonucu elde edilen puana göre seçim yapmak gerekir. Tercihten bir süre sonra yerleştirme sonuçları açıklanır ve kazanılan bölüm belli olduğunda kayıt yaptırmak gerekir. Gerekli evraklar tamamlanıp kayıt işlemi bittikten sonra eğitim süreci başlar.

Açık öğretim sisteminde Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi olmak üzere üç opsiyon bulunur. (2) Bahsi geçen üniversitelerden biri tercih edildikten sonra kurumların kendilerine ait olan çevrim içi platformlar üzerinden kaynak ve bilgilere erişim sağlanarak ilerlenebilir. Sisteme bağlı olarak derslerin videoları ya da canlı yayınları izlenebilir. Dönem ilerledikçe aralarda ve dönem sonunda sınavlar gerçekleştirilir. Her ilde yapılan bu sınavlar çoktan seçmelidir. Vize ve final sınavları sonucu alınan puanların ortalaması dersten geçme notu olarak belirlenir. Öğrenci vermesi gereken tüm kredileri başarıyla tamamladığı takdirde üniversiteden mezun olmaya hak kazanır.   

Açık Öğretim Sınavları Ne Zaman?

Açık Öğretim Sınavları Ne Zaman?

Açık öğretime kaydı başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra öğrencilerin en çok araştırdığı “Açık öğretim sınavı ne zaman?” sorusudur. Açık öğretim sınavları ilgili kurumun akademik takvimi belirlendikten sonra netleşir. Dolayısıyla kurumlara göre sınav zamanında farklılıklar olabilir. Açık öğretim sınavları için net bir tarih vermek mümkün olmamakla birlikte eğitim gördüğünüz kurumun akademik takvimini inceleyerek sonuca ulaşabilirsiniz.

“Açık öğretim sınavları nasıl oluyor?” konusu da çok sık merak edilenler arasında yer alır. Açık öğretimde eğitim interaktif olmasına rağmen sınavlar görevlilerin denetim altında yüz yüze gerçekleştirilir. Kurum tarafından belirlenen yer ve saatte gerçekleştirilen sınavlar güz ve bahar olmak üzere 2 dönemi kapsar. Soru kitapçığı ve cevap kağıdının kullanıldığı bu sınavlarda her dersten 20 soru sorulur ve yine her ders için 30 dakika süre verilir. Genellikle sorular çoktan seçmeli olsa da dersin türüne bağlı olarak açık uçlu sorulara da rastlanabilir. (3) Sınava giriş için öğrencilerin yanlarında sınav giriş belgesiyle birlikte kimlik ibraz etme yükümlülüğü vardır. Oturum tamamlandıktan sonra sınav biter ve yaklaşık 15 gün içinde sonuçlar açıklanır. Öğrenciler sınav sonuçlarına eğitim aldıkları kurumların çevrim içi platformlarına giriş yaparak ulaşabilirler. 

Açık Öğretim için Gerekli Belgeler

Açık öğretimde kayıtlar 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Öncelikle internet üzerinden kayıt adımları takip edilerek işlemin sonlandırılması gerekir. Kayıt yaptırdıktan sonra işlem sonunda oluşturulan dokümanın çıktısı alınmalıdır. İnternet kaydı yapılmadan kesin kayıt yapılamadığı gibi adaylar kayıt hakkını da kaybedebilir. Kesin kayıt için gerekli belgeler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • İnternet Başvuru Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Fotoğraflı İmzalı Form
 • Öğrenci Bilgi Formu
 • 4 Adet Fotoğraf
 • Öğrenci Belgesi

Açık öğretime kayıt sürecinde en önemli noktalardan biri de harç ödemesidir. Seçilen bölümün türü, bölümün 2 ya da 4 yıllık olması ve ders seçimi gibi unsurlara göre değişen açık öğretim harç tutarı her yıl yeniden değerlendirmeye alınır. Harç ücreti yatırılmadan kayıt süreci tamamlanmış olmaz.

Açık Öğretim Ders Seçimi Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Ders Seçimi Nasıl Yapılır?

Açık öğretim okumaya karar veren ve adımları takip ederek ders seçme aşamasına gelen öğrenciler hatalı bir işlem yapmamak “Açık öğretim ders seçimi nasıl yapılır?” sorusunun cevabını titizlikle araştırır. Ders seçim adımlarını takip ederek süreç pratik bir şekilde sonlandırılabilir.

 

 • Ders seçimi için öncelikle kayıt yenileme tarihleri içinde kurumun web sitesi üzerinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısına ulaşılır.
 • Otomasyona öğrenci ya da e-devlet şifresiyle giriş yapılarak ders seçme ekranına ulaşılabilir.
 • Öğrenciler sorumlu oldukları derslerden bir yıl içinde toplam 45 kredilik ders seçebilir.
 • İlk kez kayıt yaptıran öğrencilerin güz dönemi dersleri otomatik atanır. Bahar döneminde seçimlerini kendileri yapmalıdır.
 • Lisans eğitimi alan kişiler 1. yarıyıl ile birlikte 5 ve 7. yarıyıldan; 2. yarıyıl ile birlikte 6 ve 8. yarıyıldan; 3. yarıyıl ile birlikte 7. yarıyıldan; 4. yarıyıl ile birlikte 8. yarıyıldan ders alamaz.
 • Belirtilen kurallar çerçevesinde “Ders ekle/sil” işlemlerinden ders seçim işlemleri yapılarak alınacak ve bırakılacak dersler öğrenci tarafından belirlenir.
 • Son aşamada ise seçilen dersler onaylanarak süreç tamamlanır.

 

Ders seçimi yapıldıktan sonra onay kısmı önemlidir. Ders seçmesine rağmen onaylamamış olan öğrencilerin ders seçimi geçersiz sayılır. Bu nedenle dönem kaybı yaşamamak için gerekli adımların takip edilmesi gerekir.

 

 Kaynaklar

https://www.anadolu.edu.tr/akademik (1)

https://www.edevlet.net (2)

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim (3)

Benzer İçerikler