Kuantum Yaşam Felsefesi Nedir?

Kuantum Yaşam Felsefesi Nedir?

  • 14.12.2022

Temelinde zihinsel olgunluk, canlılık ve beden kavramları yer alan kuantum felsefesi, bu kavramların bir bütün oluşturacak şekilde var olduğunu savunur. Bu felsefeye göre bilinç ve bilinçaltı benzerlikleri ve farklılıklarıyla ortak bir noktadan hareket ederek, insanların arzu ettiği her şeyi gerçekleştirmeyi başaran sınırsız bir enerjiyle kucaklaşır. Bütün isteklerin gerçekleşmesini sağlayan ve evrenle köprü görevi gören bu enerji, kuantum yaşam felsefesi için önemli bir yere sahiptir. Kuantum felsefesine göre insanın fiziksel varlığına neden olan bedeni, organları ve kütlesi dışında, soyut ve manevi bir yönü de bulunur. 

Bu yazımızda son yıllarda giderek popülerleşen kuantum yaşam felsefesinin detaylarını sizler için araştırdık. 

Kuantum Nedir?

Kuantum felsefesine göre insanın bilinçaltına yön verebilecek yetiye sahip olması bireye bahşedilen bir yetenek olarak görülür. Bununla beraber evreni anlamak önce insanı anlamakla başlar. Bu durumda kuantum yaşam felsefesi insanı “mikro kozmos” yani küçük evren olarak görür. Bu küçük evreni anlamak kuantum teorisiyle evreni anlamaya benzetilir. Felsefeyi anlamak için öncelikle “Kuantum nedir?” sorusuna teorik yönden cevap vermek gerekir. Kuantum fiziği, evrenin işleyişini yakından incelemek amacıyla atomun proton, nötron, kuarklar ve elektron parçalarını incelemekte gelinen en son noktadır. Atomun sıkıştırılmış enerjiden meydana geldiği inancı ise kuantum yaşam felsefesine yol gösterir. Kuantum felsefesinde insan düşüncesinin yönlendirici bir güce sahip olduğuna inanılır. 

Kuantum Felsefesine Göre Evren Nasıl İşler?

Fizikten yola çıkarak insanın yaşamına uyarlanan bir düşünme tekniği olan kuantum felsefesi, birçok kişi tarafından merak edilir. Bu felsefenin bize söylediğini anlamak için “Evren nasıl işler?” sorusunun cevabı ve bunun insan üzerindeki etkileri bilinmelidir. Evren yasalarına göre hayattaki her şey tıpkı insan vücudundaki sinir uçları gibi birbirine bağlıdır. Bu bağlantı sayesinde isteyerek ya da istemeden evrende bulunan her şey üzerinde bir akış oluşturabilirsiniz. Ağzınızdan çıkan bir söz kelebek etkisi yaratıp bir çığ gibi büyüyerek kendi hayatınıza veya başkasının hayatına etki eder. Bu felsefeye göre evrende yapılan her eylemin bir sonucu olduğu için pozitif şeylerin olumlu, negatif şeylerin de olumsuz sonuç doğurabileceği vurgulanır.

Kişi, düşünce enerjisinin farkında olarak hayatına çektiği olayları, durumları ve insanları belirleyebilir. Bunu yaparken düşüncesiyle evrene kozmik bilinç yolunu kullanarak enerji aktarımında bulunmalı ve evrenin enerji akışına dahil olmalıdır. Güçlü ve dinamik bir organizma olarak insan, soyut varlığında bulunan farklı enerjiler sayesinde değişik kişilik özelliklerine sahip olabilir. İçsel bir benlik olan bilinçaltı ise; mutluluk, öfke, sevgi, kaygı, inanç, korku, merhamet gibi soyut enerjilerle çevrilidir. Bu kadar çeşitli bir benliğe sahip olan birey, aldığı kararlarda o anki durumuna göre ya olumlu ya da olumsuz bir enerjinin etkisi altındayken karar verir. Kuantum felsefesi tam da bu karar anlarında bireyin benliğinde bulunan enerji seli içinden negatifleri görmesini engeller ve daha pozitif bir bakış açısına sahip olmasını sağlar.

Kuantum Düşünce Ne Demek?

Kuantum Düşünce Ne Demek?

Kuantum enerji düşünce olarak olumlu ya da olumsuz bütün enerjileri kendi yaşamınıza çekmenizi sağlar. Bunun farkında olan birey basit düşünmek yerine kuantum düşünme tekniğini kullanarak pozitif yönde gelişebilir. İnsanların olaylar karşısındaki genel tepkileri bilinçaltında yatan alışılmış duyguların bir yansımasıdır. Bu basit düşünce anlayışı zihnin değişimi kabul etmekte zorlanmasına, olaylara farklı bir açıdan bakamamasına ve sınırlı-bastırılmış duygularla hareket etmesine neden olur. Basit düşünce anlayışı daha önce yaşanmış olayların yeniden oluşmasına başka bir tabirle tarihin tekerrür etmesine neden olur. Kuantum düşüncesinin ise; kişiyi bu döngüden kurtararak üst düzey bir bilince sahip olmasını sağladığına inanılır.

Kuantum Düşüncesiyle Daha Yaratıcı Olmak Mümkün mü?

Üst düzey bilinç yetisine sahip olan insan daha yaratıcı bir zihne de sahip olur. Yaratıcılık sayesinde ufkunuzun genişlediğini, daha doğru kararlar aldığınızı, etkili ve kalıcı bir şekilde yol katederek tekrara düşmediğinizi kısa sürede fark edebilirsiniz. Böylece yaratıcılığın getirileri hayatınızın seyrini değiştirir.

Ruhunuzu Pozitif Enerji ile Besleyin 

İnsanın somut olarak var olan bedenini soyut olan ruhu tamamlar. Enerji yoğunluğunun en tepe noktası olan ruh, sağlıklı bir şekilde kalmak için pozitifliğe ihtiyaç duyar. Enerji seli içinden pozitif tarafların seçilerek ruhun beslenmesi gerekir. Negatifliğe maruz kalan ruhlarsa sıkışmış bir his ile koca evrende dört duvar arasında hissedebilir. Ruhun sıkışmasına geçmişten gelen kötü anılar da vesile olabilir. Böyle bir durumla karşılaşan insanlar kuantum düşünce sistemini kullanarak olumsuz anıların etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Birbirine bağlanmış olaylar zincirini bir yerinden kesip pozitif olarak sürdürebilmek ancak kuantum yaşam felsefesiyle mümkün olur. 

Kuantum Felsefesinde Çekim Yasası

Kuantum Felsefesinde Çekim Yasası

“Ne düşünürsen başına o gelir” ya da “İyi düşün, iyi olsun” gibi kalıplaşmış cümleler kuantum çekim yasasını özetler niteliktedir. Bu yasaya göre bireyler düşündükleri şeyleri yaşar. Toplum yapısı, yetiştirilme tarzı, içinde olduğunuz çevre ve diğer pek çok etken düşüncelerinizin şekillenmesine neden olur. İnsan hafızası ise kötü anıları hatırlamaya yatkın olduğu için olumsuz duygular daha kolay bir şekilde açığa çıkar. Bu durum halk arasında “kötüyü çağırma” olarak da ifade edilir. İnsanlar yakın olduğu duyguları yaşamaya daha meyilli olduklarından bir süre sonra hissettiklerinizi yaşamaya başlayarak hissettiklerinizin zıddını ise unutur hale gelebilirsiniz. Bu şekilde seyreden bir yaşam farkında olmadan kuantum felsefesini olumsuz yönde kullanmaya neden olur. 

İyi Düşün, İyi Olsun! 

Sonsuz bir düşünce gücüne sahip olduğunuzu kabul ederek kuantum yaşam felsefesine göre düşünüp mucizelere şahit olabilirsiniz. Bilinçaltı adeta bir mıknatıs gibi çalışarak enerjileri kendine doğru çeker. Çekimin olumlu sonuç vermesi için iyi şeyler düşünmeniz gerekir. Yaşamınız kendinize çektiğiniz iyi ya da kötü bütün enerjilerin seyrinde devam eder. Evrene açılan bir geçit olarak insan aklı düşüncelerin bilinçaltından çıkarak evrene yayılmasına aracılık eder. Birer enerji topu olarak evrene aktardığınız düşünceleri negatif ve pozitif olarak ayıran evren size geri göndererek nesnel bir boyutta aktarımda bulunur. 

Evrenin Amacı Nedir?

Kuantum yaşam felsefesi evrenin amacını kişiyi daima pozitif bir enerjide tutmak olarak tanımlar.  Kişinin pozitif olması sevgi, mutluluk ve iyi bir ruh hali gibi olumlu soyut kavramlara sahip olmasına bağlıdır. Söz edilen pozitif kavramları düşünerek soyut bir deneyimden öte fiziksel halimize yansıyacak somut bir deneyime aktarabiliriz. 

Siz de kuantum felsefesini benimsemek için doğru kaynaklardan bilgiler edinebilir, hayata farklı bir açıdan bakmayı deneyebilirsiniz.

Benzer İçerikler