Yatay Geçiş Nedir? Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

Yatay Geçiş Nedir? Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

 • 22.11.2022

Zorlu ve yoğun geçen YKS’ye hazırlık dönemi sonrasında sınava girdin, puanın belli oldu, tercihini yaptın ve üniversiteye yerleştin. Her şey çok güzel gibi görünürken bir süre sonra çeşitli sebeplerle yerleştiğin okul veya bölümün sana uygun olmadığını mı düşünmeye başladın? Merak etme seninle aynı durumda olan pek çok öğrenci var. Yeniden sınav stresi yaşamadan başka bir üniversiteyi ya da bölüme geçmek istersen işe yatay geçiş şartlarını öğrenerek başlayabilirsin.

Yatay geçiş, üniversiteye sınavla bir bölüm kazanarak yerleşmiş öğrencilerin, başka bir bölüm veya üniversiteye geçmek için kullandığı bir yöntemdir. Yatay geçiş işlemini belirli prosedürlere bağlı olarak bazı kurallar çerçevesinde gerçekleştirebilirsin. Yatay geçişle ilgili detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsin. 

Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

Yatay geçiş yapmak için farklı yöntemler vardır. Üç farklı şekilde bölüm veya üniversite değişikliği yapabilirsin. Bu yöntemler şunlardır:

 • Kurum içi programlar arası yatay geçiş
 • Kurumlar arası yatay geçiş
 • Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş

Kurum içi programlar arası yatay geçiş; öğrencinin kayıt yaptırmak istediği bölümün okuduğu üniversitede olması durumunda kullanılan yatay geçiş yöntemidir. Okuduğun üniversitede kayıtlı olduğun fakültenin okuduğun program dışında farklı bölümüne ya da aynı üniversitenin başka bir fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulundaki eşdeğer düzey programına, gereken şartları sağlıyorsan ve kontenjan varsa yatay geçiş yapabilirsin. Ek olarak, yatay geçiş aynı yükseköğretim kurumunda birinci öğretimden, ikinci öğretime geçiş şeklinde yapılıyorsa kontenjan şartı aranmaz. (1)

Kurumlar arası yatay geçiş; öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden başka bir yükseköğretim kuruma geçmek istemesi durumunda kullanılan yöntemdir. Her yükseköğretim kurumu kendisi için geçerli olan yatay geçiş koşullarını belirler. Kurumlar arası yatay geçiş yapacaksan dikkat etmen gereken temel koşul, geçeceğin program ile kayıtlı olduğun bölümün aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları olmasıdır. Ayrıca, YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş hakkından yararlanabilirsin. Kurumlar arası yatay geçiş için genel not ortalaması ve merkezi yerleştirme puanı baz alınır. (1)

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş; üniversiteye kayıtlı öğrencinin eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna yerleştiği o yıla ait merkezi yerleştirme puanıyla geçmek istediği üniversitedeki bölümün aynı yıla ait taban puanı aynı ise veya daha yüksekse mümkündür. Hazırlık sınıfı ve son sınıf dahil olarak öğrenim süresi içerisinde bu geçiş hakkı kullanılabilir. (1)

Yatay Geçiş Şartları Nelerdir?

Yatay Geçiş Şartları Nelerdir?

Yatay geçiş şartları; YÖK’ün çıkardığı yönetmelikle belirlenmiştir. Şartlar ‘Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’  ile detaylı bir şekilde açıklanmıştır. (2)

Yatay geçiş işlemi merkezi yerleştirmeyle yapılacaksa; güz ve bahar dönemi içerisinde üniversitelerin yapacağı işlemlere yönelik detaylar yönetmelikte belirtilmiştir. 

Kurumlar arası yatay geçiş için başvuruda aranan şartlar şu şekildedir:

 • Kayıtlı olunan program, geçiş yapılacak programla aynı düzeydeki eşdeğer diploma programı olmalıdır.
 • Yükseköğretim Kurulu kontenjanları yayınladıktan sonra yatay geçiş başvuruları açılır.
 • Alt sınıflardaki tüm derslerin başarıyla tamamlamış olması gerekir. 
 • Önlisans programlarının ilk yarıyılı ve son yarıyılına, lisans programlarının ilk 2 yarıyılına ve son 2 yarıyılına, önlisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfına yatay geçiş başvurusu yapılamaz. 
 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrenci en az 100 üzerinden 60 genel not ortalamasına sahip olmalıdır. (2)

Kurum içi yatay geçiş yapılacaksa bunun için aranan şartlara göz atacak olursak:

 • Önlisans veya lisans diploma programlarının hazırlık sınıfında, önlisans diploma programının ilk yarıyılı veya son yarıyılı, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ve son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu fakültenin kendi içerisinde yer alan bir bölüme veya aynı üniversitenin başka fakültesindeki eşdeğer düzeydeki programlarına kurum içi yatay geçiş yapılabilir.
 • Eğer 1. öğretimden, 2. öğretime geçiş yapılıyorsa, bu durumda kontenjan şartı yoktur, ancak öğrenci 2.öğretim  programı için harç ödemesi yapar.
 • Yükseköğretim kurumlarının 2. öğretim diploma programına kayıtlı öğrenciler sadece 2. öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapabilir.
 • Ancak, 2. öğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenci başarı açısından bulunduğu sınıfın ilk % 10’nu içerisinde bir üst sınıfa geçerse 1. öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilir.
 • Yatay geçiş için öğrencinin başarısız veya önceki yarıyıllara ait alınmamış dersinin olmaması gerekir.
 • Ayrıca genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. 
 • Kayıt dondurma durumu yatay geçişe engel olmaz. (2)

Yatay Geçiş Tarihleri

Kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş tarihleri için önemli detaylar şu şekildedir:

 • Önlisans programının 1. ve 4. yarıyılı yatay geçiş başvurusu yapılamaz.
 • Lisans programının 1. ve 2. yarıyılı (ilk yılı), 7. ve 8. yarıyılı (son yılı) yatay geçiş başvurusu yapılamaz. 
 • Önlisans programının ilk yarıyılı tamamlandığında ve son yarıyıla geçmeden yatay geçiş başvuru yapılırsa geçerli olur.
 • Yatay geçiş tarihleri yükseköğretim kurumlarının güz ve bahar yarıyıl dönemleri için ilan edilir, başvurular ilan edilen bu tarihler içerisinde yapılır.
 • Yatay geçiş başvuru tarihleri ilgili öğretim yarıyılının güz ve bahar dönemlerinde her üniversite için Yükseköğretim Kurumu tarafından ilan edilir. 
 • Başvuru tarihleri genel olarak güz dönemi için ağustos ayı, bahar dönemi için şubat ayı içerisinde yapılır.
 • Yatay geçiş başvuru dönemleri her yükseköğretim kurumuna göre değiştiği için her üniversite kendi resmi internet sayfasında bu tarihleri ilan eder. (2)

Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Belgeler

Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Belgeler

Yatay geçiş başvuru işlemleri için bazı belgeler gereklidir. Yatay geçiş yöntemlerine göre (merkezi yerleştirme puanı ile, kurum içi, kurumlar arası) istenen belgeler değişir. Genellikle başvuruda gerekli olan belgeler, ilgili üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. Üniversiteler tarafından yatay geçiş başvurusu için istenen belgeler her yükseköğretim kurumu özelinde değişebilir. Yatay geçiş başvurularında istenen belgeler şu şekildedir:

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurusu:

 • Üniversitesinden alacağı merkezi yerleştirme puanı
 • Başvuru dilekçesi
 • Öğrenci belgesi 
 • ÖSYS sınav sonuç belgesi 

Kurum içi ve kurumlar arası önlisans, lisans yatay geçiş başvurusu:

 • %10’a girdiklerine dair belge (2. öğretimden örgün öğretime yatay geçiş başvurusu yapanlar)
 • Başvuru dilekçesi 
 • Disiplin cezası almadığına dair belge
 • Öğrenci belgesi 
 • ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi
 • Transkript 

Kurumlar arası lisansüstü yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler:

 • Yabancı dil belgesi
 • ALES belgesi 
 • Lisans transkript
 • Yüksek lisans transkript
 • Başvuru dilekçesi
 • Kayıtlı bulunduğu enstitüden alacağı transkript
 • Öğrenci belgesi

Yatay Geçiş Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Yatay geçiş sonuçlarının açıklanma tarihi, yükseköğretim kurumuna göre değişir. Her üniversite yatay geçiş sonuçlarını belirli tarihler içerisinde kendi internet sayfasında ilan eder. Bununla birlikte genel olarak güz dönemi için yatay geçiş başvuru sonuçları eylül ayı içerisinde, bahar dönemi için şubat ayı içerisinde açıklanır. 

Yatay geçiş için merkezi yerleştirme puanını kullanarak veya üniversitelerin kendi belirlediği kurallar çerçevesinde not ortalamanla başvuru yapabilirsin. İşlemlerinde bir aksama olmaması için bahar döneminde şubat ayı içinde, güz döneminde ağustos, eylül ayı içinde yatay geçiş ilanlarını takip etmen gerekir. Yatay geçiş düşünüyorsan genel not ortalamanı yüksek tutman işini kolaylaştıracaktır. 

Kaynaklar:

https://www.mevzuat.gov.tr   (1)

https://www.yok.gov.tr    (2)

 

Benzer İçerikler