Uzman Öğretmen Nedir? Nasıl Olunur?

Uzman Öğretmen Nedir? Nasıl Olunur?

  • 25.07.2024

En kutsal mesleklerden biri olarak kabul edilen öğretmenlik, günümüzde en çok tercih edilen iş kollarından biri olmayı sürdürüyor. Mesleğin bu denli önemli olması, icra etmek için birtakım şartları da beraberinde getiriyor.

2005 yılı itibarıyla öğretmenlik mesleği, kendi içerisinde üç kategoriye ayrılmış durumdadır. Bu üç kategoriyi öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik olarak sıralayabiliriz. Peki, uzman öğretmenlik nedir, uzman öğretmen olma şartları nelerdir? Kariyer planınızı öğretmenlik mesleği üzerine kurmayı amaçlıyorsanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız.

Uzman Öğretmen Nedir?

Uzman Öğretmen Nedir?

13.08.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği” ile birlikte öğretmenlik mesleği, üç statüye ayrılmıştır. Buna göre adaylık döneminin ardından 7. yılını tamamlayan öğretmenler gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda uzman öğretmen ve uzman öğretmenlikte 6. yılı tamamlayanlar ise gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda başöğretmen olarak tanımlanır.

Türk Dil Kurumu sözlüğü, uzman kelimesini belli bir işte ya da konuda bilgi ve becerisi çok olan kimseler için kullanır. Bir başka tanımlamasında ise uzmanları, belli bir bilim dalında lisansüstü eğitim almış kimseler olarak ifade eder.

Şimdi bu iki tanımdan yola çıkarak “Uzman öğretmen nedir?” sorusuna cevap vermeye çalışalım. Öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarından biri olan uzman öğretmenlik, öğretmenlik mesleğinizde artık uzmanlık statüsüne ulaştığınızın bir ifadesidir. Ancak elbette bu statüye ulaşmak kolay değildir.

Uzman Öğretmen Nasıl Olunur?

Uzman öğretmen olabilmek için aşmanız gereken birtakım basamaklar vardır. Bu basamaklardan ilki, 7 sene kuralıdır. Uzman öğretmen olabilmeniz için adaylık döneminizi hariç tutarak öğretmenlik mesleğinde 7 seneyi tamamlamış olmanız gerekir. Bu süreyi tamamlayan öğretmenlerin aşmaları gereken bir basamak daha vardır ki, o da uzman öğretmenlik sınavıdır.

Uzman Öğretmenlik Sınavı Nedir?

Uzman Öğretmenlik Sınavı Nedir?

Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları sınavı olarak adlandırılan bu sınavda başarılı olduğunuz takdirde mesleğiniz boyunca gerçekleştirdiğiniz çalışmalar değerlendirilerek uzman öğretmenlik statüsüne ulaşırsınız. Ancak yüksek lisans eğitimi aldıysanız uzman öğretmenlik sınavı şartı aranmaksızın, bu değerlendirmeye tabi tutulmanız mümkündür.

Bu değerlendirme kapsamında, öğretmenlik mesleğini icra ettiğiniz süre boyunca sergilediğiniz performans dikkate alınır. Bu performans öğrencilerin ve velilerin size verdiği notlar üzerinden hesaplanır. Öğrencilerinizden ve velilerden tam puan alamadığınız takdirde, ne yazık ki mesleğinizde yükselme şansınız olmaz.

Uzman öğretmenlik sınavının ÖSYM tarafından senede bir kez yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak ilki 2006 yılında yapılan bu sınav, o tarihten bu yana devam ettirilememiş, en önemli kriter olarak performans notları ele alınmıştır. Günümüzde ise Milli Eğitim Bakanlığı, bu sınavların yeniden gündeme alınması için harekete geçmiş durumdadır.

Uzman öğretmen olduktan sonra, öğretmenlik mesleğinin en üst basamağı olan başöğretmenlik statüsüne ulaşabilmek için mesleğinizi 6 sene daha icra etmeniz ve başöğretmenlik sınavında başarılı olmanız gerekir. Ancak doktora yapmanız durumunda başöğretmenlik sınavına girme şartı aranmaksızın, başöğretmenlik statüsü için değerlendirmeye tabi tutulmanız mümkündür. Öğretmenlik kadrosu içerisinde uzman öğretmenler %20'lik, başöğretmenler ise %10'luk bir dilimi kapsamaktadır.

Benzer İçerikler