Öğrenme Stilleri Nelerdir?

Öğrenme Stilleri Nelerdir?

  • 25.07.2024

Hayat tamamıyla bir öğrenme süreci değil midir? İlk nefes alışımızdan itibaren öğrenmeye başlarız. Bu serüvende yürümek gibi basit eylemlerden araç ya da bilgisayar kullanabilme gibi karmaşık süreçlere kadar herkesin benzer öğrenme çabaları olsa da bireylerin tercihleri ve öğrenme stilleri farklılaşabilir.

İnsan, hangi duyusuyla yaşamı daha iyi anlamaya ve algılamaya meyilli ise öğrenme, bu duyusu yardımıyla daha da kolaylaşır. Bazı durumlara göre ise farklı duyuların birleşimi en ideal öğrenmeyi belirler. Genel olarak insanlar okuma, dinleme, görme ve yapıp uygulama yollarıyla öğrenirler. Zaman geçtikçe bir öğrenme biçimi, diğerlerinden daha çok ön plana çıkabilir. Ayrıca birden fazla öğrenme stilinin baskın olabilmesi de mümkündür. Gelin şimdi, öğrenme stilleri olarak bilinen bu öğrenme kalıplarının neler olduğunu inceleyelim.

Farklı Öğrenme Stilleri Nelerdir?

Öğrenme stilleri duyusal tercihe göre gruplandırılmaktadır. Eğer bir kişi baskın olduğu öğrenme stilini erken keşfederse daha yüksek bir başarı elde edebilir. Bu şekilde çabuk ve etkin bir öğrenme gerçekleşir ve kişi süreçten daha çok keyif alır. Farklı öğrenme stilleri şu şekilde sıralanır:

• Görsel Öğrenme
• İşitsel Öğrenme
• Kinestetik Öğrenme (Dokunarak Öğrenme)
• Sözel Öğrenme  

Görsel Öğrenme

Görsel Öğrenme

Görsel öğrenme, duyusal algının en yüksek derecede olduğu öğrenme şekilleri arasında ilk sırada yer alır. Görsel öğrenme stili daha baskın olan kişiler, görerek ve izleyerek daha iyi öğrenirler. Bu özelliği taşıyanlar haritaları, grafikleri ve diyagramları inceleyerek konuları anlamaya daha yatkındır. Bu stilde daha başarılı olan kişiler öğrenmenin gerçekleşmesi için renkleri kullanabilir ve notlar yazabilirler. Öğrenme biçimleri içerisinde bu grupta daha başarılı olanlar çevrelerindeki en ufak değişimi bile hemen fark edebilir. Eğer bu yönteme yatkınsanız görsel materyalleri daha sık kullanmanız önerilir.

İşitsel Öğrenme

Duyarak öğrenilen bir stil olarak bu gruba dahil olan bireyler, sözlü anlatım, şarkı ve tekerlemeler yardımıyla daha kolay öğrenebilirler. Öğrenme modelleri içerisinde bu grupta daha başarılı olanlar, yüksek sesle okuma yaparak ders çalışabilirler. Ayrıca hikaye anlatma ve dil öğrenme konularında da daha avantajlıdırlar. İşitsel öğrenmeye yatkın kişiler sözlü sınavlarda daha başarılıdır ve çoğunlukla sessiz ortamlarda çalışmayı tercih ederler.

Kinestetik Öğrenme

Kinestetik Öğrenme

Kinestetik öğrenme, yani dokunsal öğrenme stili, öğrenme stilleri içerisinde dokunma ve pratik yapma konularında daha başarılı olanlar için geçerlidir. Bu öğrenme stiline yatkınsanız uzun süren ders anlatma süreçleri sizin için yeterince verimli sonuçlanmayabilir, zira daha çabuk sıkılabilirsiniz. Spor aktivitelerinde daha başarılı olan bu gruptaki kişiler; drama, dans gibi sahne sanatlarında da kendilerini gösterirler. Kinestetik öğrenme, proje ödevleri ve uygulama dersleriyle kendinizi ifade edebilme fırsatı sunar.

Sözel Öğrenme

Bu stil ise görsel öğrenmeye daha yakın bir modeldir. Sözel öğrenmeye yatkın kişiler, dergileri ve makaleleri daha büyük keyif alarak okurlar. İnternette araştırma yapar ve öğrenmek için basılı materyalleri daha etkin kullanırlar. Araştırma, kompozisyon ve hikaye anlatmada başarılıdırlar.

Bazı kişilerin birden fazla öğrenme stilinde başarılı olduğu da bir gerçektir. Bir bireyin öğrenme stilini bilmesi, eğitim ve öğretim açısından o kişiye avantaj sağlayabilir. Siz de kendinizin başarılı olduğu öğrenme stilini keşfederek öğrenme sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Benzer İçerikler