Doğayla Birlikte Öğrenme Nedir?

Doğayla Birlikte Öğrenme Nedir?

  • 31.01.2023

ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Sayın Burcu Meltem Arık ile “Doğayla Birlikte Öğrenme” başlığı altında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Doğayla birlikte öğrenme nedir?

Doğa ile öğrenme yeryüzünü paylaştığımız bütün canlılarla, yaşam ortamlarıyla; onların bilgeliği ve bilgilerinden ilham alarak insanların yaşamlarını sürdürülebilir yapmaya yönelik bir anlayıştır. Doğada çok sayıda canlı var ve her biri yaşamını özel olarak sürdürüyor. Bunun için yüksek enerjiye ihtiyaçları yok ve yaşarken arkalarında atık bırakmıyorlar. Bu canlılar yaşamlarını sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebiliyor. İnsanlar da bu canlılardan ilham alarak yaşamlarını dönüştürebilir, onların yaşam stratejilerinden öğrenebilir. Doğa ile öğrenme tam olarak bu anlama geliyor.

Doğayla öğrenmenin eğitimdeki yeri ve önemi nedir?

Pandemi ve kapanma süreciyle bir kez daha tecrübe ettiğimiz gibi insanların karşı karşıya olduğu çok ciddi sorunlar var. Örneğin şu anda kış mevsiminde olmamız gerekiyor ancak hava sıcaklıkları normalin epey üzerinde. Yani kışı yaşamıyoruz. Bu iklim krizi demek. Bu krizden tüm dünya ülkeleri etkileniyor. Ancak en çok etkilenen ülkeler arasında Türkiye var. Eğitim sistemi içinde hem bu krizlerin ne olduğu, bizleri nasıl etkileyeceğinin anlaşılması ve öğretilmesi hem de mücadele yollarının anlatılabilmesi ve öğretilmesi - tasarlanması çok önemli. Bugün baktığımız zaman eğitim sisteminde buna yönelik çok fazla bilgi ve değer yok.  

“Okulların doğadan ilham alarak dönüşmesi gerekiyor.”

Okulların öğrenme, bilgi ve becerilerle çocukları, öğretmenleri, okulları bilinçlendirip değiştirme, dönüştürmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda bazı yerlerde sellerle bazı yerlerde yangınlarla karşılaşıldı ve bu eğitim ortamlarını da önemli ölçüde etkiledi. Bazı yerler susuzlukla karşı karşıya kaldı. Duyuyoruz ki bazı okullar, susuzlukla karşılaştığı için kuyu kazıyor. Okulları da bu anlamda krizleri önleyecek şekilde mücadeleci, onarıcı, çocukları güçlendirici merkezler/yerler olarak tahayyül edip değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bunda da yine doğadan – doğadaki canlılardan, ormanlardan ilham alabiliriz. Ormanın içindeki tek bir ağaç bile yaşamını nasıl sürdürdüğüne dair ilham verir. Bize düşen, onu öğrenip o ilhamla yeni tasarımlar gerçekleştirmek. Bunun eğitimde önemli bir yer tutması gerekiyor. İnsanlar olarak yaşamımızı devam ettirebilmemiz için doğayı yanımıza almamız gerekiyor. Bu bir ölüm kalım meselesi.

Çok önemli noktalara yer verdiniz, teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Çok teşekkür ederim, çocuklar için bu zaten doğal gelişiyor aslında. Bizler eğitim sisteminin dışına çıkan insanlar olduğumuz için doğadan ilham almayı unuttuk. Çocuklar için bu süreçler çok daha kolay. Çocuklar için hem eğitim ortamlarını hem de kent içinde doğayla çalışmayı, ondan öğrenmeyi ne kadar çok yansıtabilirsek onların o kadar hızlı şekilde bilgi ve becerileri artar. Böylelikle umuyorum ki kendi yaşamlarını sürdürülebilir bir yola doğru yönlendirebilirler.

Burcu Meltem Arık ile ''Doğayla Birlikte Öğrenme Nedir?''

Benzer İçerikler