Beden Eğitimi Dersinin Çocuğun Gelişimine Katkısı

Beden Eğitimi Dersinin Çocuğun Gelişimine Katkısı

  • 12.06.2024

Çocukların zihinsel gelişimleri kadar bedensel gelişimleri de oldukça önemlidir. Bu nedenle beden eğitimi dersi özellikle okul öncesi ve ilköğretim döneminde eğitimin tamamlayıcısı rolündedir. Beden eğitimi dersi, çocukların kas ve denge hareket yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlar. Aynı zamanda çocukların sosyal gelişimini de destekler.

Siz de beden eğitimi dersinin  çocuğunuzun gelişimine hangi açılardan katkı sağladığını merak ediyorsanız, gelin bu konuyu daha yakından inceleyelim.

Beden Eğitimi Nedir?

Beden Eğitimi Nedir?

Beden eğitimi, insanların hem beden hem de ruh sağlık sağlıklarının gelişimi için yaptıkları çeşitli fiziksel hareketlerdir. Çocukların sinir kas koordinasyon sistemleriyle hareket becerilerinin gelişimi açısından beden eğitimi dersi akademik eğitimin önemli bir tamamlayıcısı olarak müfredatta yer alır. Okul öncesi ile ilköğretim dönemi beden gelişiminin ve buna bağlı olarak büyümenin en hızlı olduğu zaman dilimidir (1).

Beden Eğitiminin Çocuğun Gelişimine Etkisi

Okul öncesi dönemde çocukların yürüme, koşma, sıçrama, eğilme, bükülme, çömelme ve nesneleri eliyle fırlatma veya yakalama gibi temel fiziksel becerileri kazanmaları gerekir. Aynı zamanda küçük ve büyük motor kas gelişimleri yine bu dönemde gerçekleşir (2). Çocukların bu kazanımları edinmesi ancak beden eğitimi dersi aracılığıyla mümkün olur. Bu dönemde beden eğitimi dersi oyun ağırlıklı olur.


İlköğretim çağına gelindiğinde bu kazanımlar yine oyun temelli bir programla çocuklara aktarılmaya çalışılır. Öte yandan bu yaş grubu artık çeşitli spor dallarını temel olarak tanıyabilir olgunluğa erişmiştir. Bu nedenle tüm spor dallarının temeli olarak kabul edilen jimnastik faaliyetlerine ağırlık verilir. Öte yandan diğer spor dalları da akademik olarak  çocuklara tanıtılabilir. Tüm spor branşlarını öğrenen çocuklar zaman içerisinde yatkın oldukları ve sevdikleri spor dalında uzmanlaşabilirler.

Beden Eğitiminin Temel Faydaları

Beden Eğitiminin Temel Faydaları

Beden eğitimi dersleri sayesinde çocuklar aşağıdaki kazanımları elde edebilirler:

• Motor becerileri gelişir ve kasları kuvvetlenir.
• Dayanıklılık, esneklik ve çeviklik kazanır.
• Haftalık şekilde düzenli beden eğitimi dersleri sayesinde çocuklar sporu hayatın bir parçası haline getirir. Düzenli olarak fiziksel aktiviteler yapmayı içselleştirir.
• Enerjisini doğru noktaya kanalize etmeyi öğrenir.
• Bedenini ve gücünü fark eden çocuk davranışlarının kontrolünü ele almaya başlar. Benlik algısı oluşur.
• Takım halinde yapılan faaliyetler sayesinde bir grubun parçası olma bilinci gelişir.
• Kazanmanın yanı sıra kaybetmenin de olduğunu öğrenir.
• Kaybettiği zaman öfkelenmek yerine duygularını kontrol etmeyi ve rakip arkadaşını tebrik etmeyi deneyimler.
• Yönergeleri takip etmeyi öğrenir.
• Muhakeme yeteneği gelişir. Böylelikle karşılaşılan problemler karşısında çözüm odaklı olur.

Görüldüğü üzere beden eğitimi dersi fiziksel gelişimin yanı sıra çocukların karakteristik özelliklerinin de gelişimine katkı sağlar. Düzenli beden eğitimi dersleri sayesinde çocuklar çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurabilir. Aynı zamanda sporun bedensel gelişimlerine katkısı da son derece önemlidir. Bu sayede çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri desteklenir.

Kaynaklar:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/146261  

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/91847  

Benzer İçerikler