Astronomi Nedir?

Astronomi Nedir?

  • 02.09.2022

İnsanlık tarih boyunca dünyamızın dışında kalan evreni merak etmiştir. Astronomi evreni inceleyerek bilinmeyenlere ulaşmayı amaçlar. Gerçekten gökyüzünü izlemek ve gök cisimlerine bakarak hayallere dalmak ne kadar etkileyici, değil mi? Bir de bu cisimleri yakından inceleyen ve göklerdeki gerçekliği arayanları düşün. Sen de evrenin derinliğine dair daha çok şey bilmek istemez miydin? Keyifli olduğu kadar disiplin de gerektiren astronomiye ilgin varsa, astronomi bilimi nedir ve alt dalları nelerdir sorularının yanıtlarını hemen incelemeye başlayalım.

Astronomi Nedir?

Astronomi Nedir?

Astronomi, evrene dair dünyanın atmosferi dışında kalan evrenle ilgili olan her şeyi araştıran bilim dalıdır. Astronomi kelimesinin kökeni antik Yunanca’daki astron ve nomos kelimelerinden gelir ve ‘yıldızların yasası’ anlamını taşır. Yıldızlar, gezegenler, uzay boşluğu, galaksiler gibi tüm olguları inceler. Gözlemlenebilir tüm olguları takip ederek evrenin karanlık sayfalarına ışık tutmayı hedefler. Bilim dalının alt kolları da evrendeki olguları farklı perspektiflerden araştırır ve sorulara yanıt arar. Astronomi alt dalları hem evrendeki yerimizi anlamamız hem de geleceğimiz için oldukça önemli bir araştırma alanıdır.

Antik çağlardan günümüze kadar insanlığın en çok merak ettiği konulardan biri gökyüzü ve ötesindekiler olmuştur. Bu nedenle astronomi çalışmaları binlerce yıl öncesine kadar dayanır. Bununla birlikte astronomi bilimi günümüzde geçmişte olduğundan çok daha etkin bir alandır. Özellikle teleskopun icadı ve teknolojik gelişmelerle astronomi çalışmaları hız kazanmış, zamanla modern bir bilim haline gelmiştir. Astronomiye dair bu önemli bilgilerin ardından istersen biraz da alt dallarına bakalım.

Astronomi Biliminin Alt Dalları

Astronomi Biliminin Alt Dalları

Gökyüzünü inceleyen bilim dalı olarak pek çok çocuğun hayalini süsleyen astronomi alanında birçok farklı kategoride çalışmalar yapılır. Bu kategorileri dört ana dal altında toplayabiliriz. Bu dallar şu şekilde sıralanabilir:

  • Astrofizik: Gök cisimlerinin ve uzaydaki süreçlerin fizik bölümünü kapsar. Fizik kurallarının farklı gök cisimlerine nasıl etki ettiği bu alanın konusudur. Astrofizik bilimcileri günümüzde kullanılan fizik kurallarının uygulanabilirliğini de inceler.
  • Astrobiyoloji: “Yaşamın başlangıcı nedir?”, “Hangi gezegenlerin özellikleri insanlık için idealdir?” ve “Dünya nasıl oluşmuştur?” gibi sorulara yanıt arar. Aynı zamanda bu alt dalda dünya dışında herhangi bir canlı formunun olup olmadığını araştırılır. Araştırmalar ışığında canlı yaşamını gelecekte nelerin beklediği bulunmaya çalışılır.
  • Astrometri: Evrendeki gözlemlenebilir tüm gök cisimlerinin nasıl konumlandığının araştırıldığı alandır. Aynı zamanda her bir cismin hareketlerinin, yörüngelerinin incelenmesi de bu alt dala ait çalışmalara dahildir. Böylece uzaydaki hareketliliği ve düzeni anlamlandırmak mümkün olur.
  • Astrojeoloji: Mevcut jeoloji araştırmalarıyla benzerlikler taşır. Bu alanda çalışmalar yapan bilim insanları, gök cisimlerinin özelliklerine, yapısına, geçmişine ışık tutmaya çalışır.

 

Gezegenlerin ve galaksilerin nasıl oluştuklarının araştırılması da astrojeoloji alanına girer. (1) Astronomi bilimi ve alt dalları geçmişimiz ve geleceğimiz için son derece önemli çalışmalara imza atar. Birçok kişinin hayalini kurduğu bu alana ilgiliysen sen de sıkı bir disiplinle çalışarak, hedeflerin arasına bir astronom ya da bilim insanı olmayı ekleyebilirsin.


Kaynak:

https://earthhow.com/what-is-astronomy/ 

Benzer İçerikler