Anaokulunda Neler Öğretilir?

Anaokulunda Neler Öğretilir?

  • 15.06.2024

Okul öncesi dönem çocukların hem kişiliklerinin oluştuğu hem de sosyal, duygusal ve fiziksel olarak birçok kazanım edindikleri bir zaman dilimidir. Okul öncesi eğitimi almak çocukların okuldaki başarısını olumlu yönde etkileyebilir. Bundan hareketle anaokulları çocukları hem sosyal ve duygusal hem de akademik yönden ilkokul basamağına hazırlayıcı rol oynar. Okul öncesi eğitimin önemini daha iyi açıklayabilmek için “Anaokulunda neler öğretilir” sorusunu irdelemek önem taşır.

Anaokulunda çeşitli faaliyetlerle çocukların motor-kas gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra akademik gelişimlerinin de ilk adımları atılır. Belirtmek gerekir ki bu dönem çocukların soyut düşünme yeteneklerinin henüz gelişmediği ve soyut kavramları algılayamadıkları yaşlardır. Anaokulu süreci somut şekilde ilerleme, diğer bir deyişle “yaparak öğrenme” dönemidir (1).

Anasınıfında Neler Öğretilir?

Anasınıfında Neler Öğretilir?

Anaokulu, çocuklara her şeyden önce sosyalliği ve insan ilişkilerini öğretir. Çocuğun ilgi odağı olduğu aile ortamından çıkıp kendi yaşındaki diğer çocuklarla bir araya gelmesi ve onlarla etkileşim halinde olması sosyalliğin ilk adımıdır. Kendi yaşıtlarıyla park gibi ortamlarda da bir araya gelebiliyor olmakla birlikte buradaki en büyük fark aileden ayrı bir dünyaya adım atmasıdır. Bu ortamda kendisini ifade etmek durumunda kalan çocuğun dil gelişimi hızlanır. Okulunda ve sınıfında bulunan diğer çocuklarla çatışmalar yaşayabilir. Yaşadığı bu çatışmalara çözüm ararken problem çözme yeteneği gelişir. Bir topluluk içinde yer alma ve topluluk ile birlikte hareket etme becerileri pekişir. Her gün aynı saatlerde ve belirli süreyle yemek yemesi beslenme düzeni kazanmasına katkı sağlar. Kendi yemeğini kendi yemeyi, işlerini kendi yapmayı öğrenmeye başlar. Buna bağlı olarak bağımsızlık duygusu gelişir. Kalem kullanma, kes- yapıştır ve boyama gibi fiziksel aktivitelerle ince motor becerileri gelişir. Koşma, tırmanma, zıplama gibi faaliyetler de kaba motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.

Anaokulu Dersleri Nelerdir?

Anaokulu Dersleri Nelerdir?

Anaokulları çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini sağlamanın yanı sıra onları akademik yönden de ilkokula hazırlar. Harfler, sayılar, geometrik şekiller gibi birçok bilgiye giriş yapılır. Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki bazı anaokulları yalnızca harf eğitimiyle kalmayıp çocuklara okuma-yazma da öğretebilmektedir. Bu konuda özel okullar arasında uygulama farkları görülebilir. Ebeveynlerin anaokulu seçiminde bu kriteri dikkate almaları önemlidir. Anaokullarında satranç dersleriyle çocukların taşların ve taşların hareketlerini tanımaları, basit hamleleri öğrenmeleri amaçlanır. Yabancı dil eğitimine küçük yaşlarda başlanması gerekliliğinden hareketle tamamen oyun bazlı şekilde İngilizce eğitimi verilir. Akıl ve zeka oyunları dersleriyle mantıksal bağ kurma, akıl yürütme, hafıza, görsel algı, hızlı ve doğru karar verme gibi beceriler geliştirilir. Müzik eğitiminin ilk aşaması olan ritim ve orff çalışmalarına başlanabilir. Bale ve modern dans dersleriyle vücut ve beyin koordinasyonunun sağlanması, psikomotor gelişiminin desteklenmesi amaçlanır. Yaratıcı dramayla çocukların dilsel ve sosyal gelişimleri desteklenir. Resim dersleriyle el becerileri geliştirilirken hayal güçleri ve yaratıcılıkları desteklenir.

Siz de anaokulu eğitimi hakkında bilgi edinerek, çocuğunuzun gelişim dönemlerini daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Anaokulunda öğrendiklerini evde de pekiştirerek, çocuğunuzun gelişimine destek olabilirsiniz.

Kaynak:

https://dergipark.org.tr  

 

Benzer İçerikler