8. Sınıf Dersleri, Konuları ve Ders Saatleri (2024 Güncel)

8. Sınıf Dersleri, Konuları ve Ders Saatleri (2024 Güncel)

 • 18.09.2023

Öğrencilik hayatında lise eğitimine başlamadan önceki son basamaktasın. Bu yıl, senin için liselere geçiş sınavına hazırlık süreci olacağı için verimli bir şekilde değerlendirmelisin. Hayatının önemli sınavlarından birine gireceğin için 8. sınıfta seni neler bekliyor merak ediyor olabilirsin. 

8. sınıfta hangi dersler var, kaç saat ders var, ders konuları neler, hangi ders kaç saat? Aklına takılan tüm bu soruların yanıtını bulmak için detaylara göz atabilirsin.

8. Sınıf Dersleri ve Konuları

8. Sınıf Dersleri ve Konuları

2023-2024 eğitim-öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf müfredatında uygulanması planlanan 6 ders bulunur. 8. sınıf dersleri; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ten oluşur. 8. sınıf, ortaokulun son sınıfı olup iyi bir liseye girebilmek açısından önemli bir yere sahiptir. 8. sınıf ders konuları, LGS konularını da içerir. Bu sebeple bu yıl konuları çok iyi kavramalı ve bol soru çözmelisin. 8. sınıf müfredatında yer alan ders ve konular şu şekildedir: 

Matematik

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analizi
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
 • Doğrusal Denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Üçgenler
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Geometrik Cisimler

Türkçe

 • Fiilimsiler
 • Sözcükte Anlam
 • Söz Gruplarında Anlam
 • Deyimler ve Atasözleri
 • Cümlenin Ögeleri
 • Söz Sanatları
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Cümlede Anlam
 • Metin Türleri
 • Cümle Türleri
 • Parçada Anlam
 • Fiilde Çatı
 • Anlatım Bozuklukları
 • Görsel Okuma

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
 • Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
 • Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
 • Demokratikleşme Çabaları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • Kader İnancı
 • Kaza ve Kader İnancı
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s)
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
 • Zekât ve Sadaka
 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s)
 • Bir Sure Tanıyorum: Maun Suresi ve Anlamı
 • Din ve Hayat
 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
 • Hz. Muhammed’in Örnekliği
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
 • Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı
 • Kur’an’ı Kerim ve Özellikleri
 • İslam Dininin Temel Kaynakları
 • Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
 • Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

İngilizce

 • Friendship
 • Teen Life
 • In The Kitchen
 • On The Phone
 • The Internet
 • Adventures
 • Tourism
 • Chores
 • Science
 • Natural Forces

Fen ve Teknoloji

 • Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
 • Mevsimlerin Oluşumu
 • İklim ve Hava Hareketleri
 • DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
 • Kalıtım
 • Mutasyon ve Modifikasyon
 • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
 • Biyoteknoloji
 • Basınç / Fiziksel Olaylar
 • Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
 • Periyodik Sistem
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Asitler ve Bazlar
 • Maddenin Isı ile Etkileşimi
 • Türkiye’de Kimya Endüstrisi
 • Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
 • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
 • Besin Zinciri ve Çevre Akışı
 • Enerji Dönüşümleri
 • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
 • Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
 • Elektrik Yüklü Cisimler
 • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

8. Sınıf Ders Saatleri

8. Sınıf Ders Saatleri

8. sınıfta haftada toplam 35 saat eğitim görürsün. Bunlardan 29 ders saati zorunlu ders, 6 saat ise seçmeli ders şeklindedir. 8. sınıf zorunlu ders saatleri; 5 saat Türkçe, 5 saat Matematik, 4 saat İngilizce, 4 saat Fen ve Teknoloji, 2 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 2 saat T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 1 saat Görsel Sanatlar, 1 saat Müzik, 2 saat Beden Eğitimi ve Spor, 2 saat Teknoloji ve Tasarım, 1 saat Rehberlik ve Kariyer Planlama şeklindedir. 29 saat zorunlu derse 6 saat de seçmeli ders eklenince haftada 35 ders saati eğitim almış olursun.

8. Sınıfta Kaç Ders Var?

8. Sınıfta Kaç Ders Var?

Sekizinci sınıf dersleri, 11 tane zorunlu ders ve 6 saat seçmeli dersten oluşur. 8. sınıf zorunlu dersler; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Teknoloji ve Tasarım, Rehberlik ve Kariyer Planma’dan oluşur.

8. sınıf seçmeli dersler ise Kur’an’ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri, Yabancı Dil, Bilim Uygulamaları, Matematik Uygulamaları, Çevre Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve Tasarım, Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler, Zekâ Oyunları, Satranç, Halk Kültürü, Medya Okuryazarlığı, Hukuk ve Adalet, Düşünme Eğitimi gibi farklı alternatiflerden oluşur. Eğitim almayı istediğin seçmeli derslerden 6 ders saatini dolduracak şekilde bir seçim yapabilirsin.

Sen de 8. sınıfta eğitim görüyor ve bu yıl gireceğin LGS sınavına hazırlık sürecinde nasıl bir yol izlemen gerektiği hakkında araştırma yapıyorsan 8.sınıfa geçen öğrencilere tavsiyeler içeriğine göz atabilirsin. LGS’ye hazırlanırken seni hedefine ulaştıracak kendine özel çalışma planını oluşturmaya ve eksiklerini tamamlayarak zamanı verimli değerlendirmeye yardımcı olacak Vitamin LGS’den destek alabilirsin. Sınavdan başarılı sonuç elde edip lisede iyi bir eğitim alabilir, hayalini kurduğun üniversite ve meslek seçimin konusunda önemli bir adım atabilirsin.

Benzer İçerikler