Türkiye'nin En Köklü Liseleri Listesi

Türkiye'nin En Köklü Liseleri Listesi

  • 17.04.2023

Lise dönemi yaklaşan öğrencilerin ve ebeveynlerinin en sık yaptıkları araştırma en iyi eğitim veren liselerin hangileri olduğuyla ilgilidir. Lise eğitiminin kişinin akademik ve iş hayatında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu bilenler en iyi eğitimi veren köklü liseleri hedefler.

Bu süreçte Türkiye’nin en köklü liseleri arasında yer alan okulların puanlarını öğrenmek hedef belirlemek açısından yardımcı olabilir. Siz de bu konuda detaylı bilgi edinmek istiyorsanız sizin için hazırladığımız listemizi inceleyebilirsiniz.

Vefa Lisesi

Vefa Lisesi

Vefa Lisesi, günümüzde hala eğitim vermeye devam eden en eski Türk liseleri arasında yer almaktadır. 1872 yılında Osmanlı Devleti tarafından kurulmuştur. Adını, Tarihi Yarımada’da bulunan Vefa semtinden alır.

İlk açıldığı yıllarda bir mahalle okulu olarak eğitim vermiştir. Ancak 18. yüzyılda askeri eğitim veren modern bir okula dönüştürülmüştür. 2019 yılında ise; IB Dünya Okulları listesine girerek dünyanın pek çok ülkesinde kabul edilen bir diploma vermeye başlamıştır. (1)

Günümüzde de en iyi eğitim veren Türk okullarından birisi olan Vefa Lisesinin taban puanları 490 civarındadır. Bu lisede eğitim almak isteyen öğrencilerin LGS’de %0,04’lük dillime girmesi gerekir.

Saint Benoit Fransız Lisesi

Saint Benoit Fransız Lisesi

Saint Benoit Fransız Lisesi Türkiye’de eğitim veren en eski lise olma özelliği taşır. Geçmişi 1300’lü yıllara kadar dayanmaktadır. Kuruluş aşamasında rahiplerin yönettiği bir manastırdır. Bizans mimarisinin esintilerini taşıyan lise, 1. Dünya Savaşı’na kadar kesintisiz olarak eğitim vermiştir. Savaş sonrasında eğitime ara verilmiştir. Daha sonra tekrar Fransız lisesi olarak eğitim vermeye devam etmiştir. 1986 yılı itibarıyla kız ve erkek okulları birleştirilerek modern şekilde eğitim verilmeye başlanmıştır.

Günümüzde Türkiye’nin en iyi eğitim veren liselerinden birisi olarak kabul edilen okula her yıl 920 öğrenci alınır. Okuldaki eğitimlerin tamamı Fransızca olarak verilir. Yabancı dil olarak İngilizce dersi verilmektedir. Hazırlıkla beraber 5 yıl eğitim veren liseye girebilmek için LGS puanının 440 ve üzerinde olması gereklidir. (2)

İzmir Fen Lisesi

İzmir Fen Lisesi

Türkiye’deki en başarılı liselerden biri olan İzmir Fen Lisesi 1983 yılında açılmıştır. Ülkemizdeki en eski üçüncü fen lisesidir.

Ege Üniversitesinin içerisinde konumlanan İzmir Fen Lisesinde eğitim alabilmek için LGS’de ilk 1000’de yer almanız gereklidir. (3)

Bornova Anadolu Lisesi

Bornova Anadolu Lisesi

İzmir’deki en iyi liselerden olan Bornova Anadolu Lisesinin hem eğitim hem de sosyal açıdan oldukça başarılı olduğu bilinir. Bir maarif koleji olarak kurulmuş ve 1953 yılında günümüzde devam eden modern eğitim sistemine geçiş yapmıştır.

Okulun en büyük avantajlarından biri İngilizcenin yanı sıra Almanca ve Fransızca dillerinde de eğitim vermesidir. (4)

Galatasaray Lisesi

Galatasaray Lisesi

Galatasaray Lisesi, 1481 yılında Galata Sarayı Enderûn-u Hümayûnu adıyla kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nde saray mektebi olarak kullanılmıştır. İçerisinde hazine odasının da yer aldığı oldukça büyük bir kompleks olarak inşa edilmiştir. 1923 yılında Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Galatasaray Lisesi adını almış ve çağdaş bir eğitim verilmeye başlanmıştır.

Beyoğlu semtinde bulunan Galatasaray Lisesi, Türkiye’nin en iyi liseleri listesinde ilk sıralarda yer alır. Geçmiş yıllardaki puanlara bakıldığında Galatasaray Lisesinde eğitim almak için liselere giriş sınavından 490-495 arasında puan almak gerektiğini görebilirsiniz. 0,04 yüzdelik dilime giren öğrencilerin kabul edilebileceği lisenin eğitim süresi 5 yıldır. Fransızca eğitim verildiği için 1 yıl hazırlık okunması gereklidir.  (5)

Galatasaray Lisesi bir devlet okulu olduğu için ücretsiz eğitim verir. Üstelik öğrencilerin okulun yurdunda kalması da mümkündür. Okul kompleksinin içerisinde kız ve erkek yurtları bulunur.

Ankara Atatürk Lisesi

Ankara Atatürk Lisesi

Ankara Sıhhiye’de bulunan Ankara Atatürk Lisesi 1886 yılında Ankara İdadisi olarak kurulmuştur. Cumhuriyetin kurulmasının ardından 1924 yılında Ankara Erkek Lisesi olarak eğitim vermeye devam etmiştir.

Hazırlık eğitimi nedeniyle 5 yıl eğitim veren okullardandır. İngilizce yabancı dil eğitiminin yanı sıra ikinci dil olarak; Çince, Rusça, Fransızca gibi farklı yabancı dil seçenekleri bulunur. (6)

Ankara Fen Lisesi

Ankara Fen Lisesi

Ankara Fen Lisesi, 1960 yılında Tübitak ve ODTÜ iş birliği ile kurulmuş bir lise olup Türkiye’nin ilk fen lisesi olma özelliği gösterir.

Yatılı olarak da eğitim veren okulda İngilizce, Almanca ve Fransızca yabancı dil seçenekleri mevcuttur. Türkiye’nin en iyi üniversitelerine öğrencilerini yerleştiren lise sosyal aktiviteler açısından da dikkat çeker. (7)

Adana Erkek Lisesi

Adana Erkek Lisesi

Adana Erkek Lisesi 1883 yılında Mekteb-i Rüşdiye-i Askeri olarak kurulmuştur. Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan okul İngilizce olarak eğitim verir. Okulda eğitim alabilmek için öğrencilerin LGS’de 440-480 arasında puan alması gereklidir. Yıllara göre değişebilmekle birlikte yaklaşık 1,6 yüzdelik dilime giren öğrencilerin Adana Erkek Lisesine yerleşmesi mümkündür. (8)

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi

Türkiye’nin en başarılı liseleri arasında yer alan Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, 1856 yılında kurulmuştur. Başlangıç aşamasında yalnızca kızlara eğitim veren bir rahibe okuludur.

Cumhuriyetin kurulmasının ardından Milli Eğitime bağlanmıştır. Ancak 1989 yılına kadar okulda rahibeler yetiştirilmeye devam etmiştir. 1989 yılında modern eğitim verilmeye başlanmış ancak bir süre daha kız lisesi olarak kalmıştır. 1996 yılında karma eğitime geçmiştir.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesinde 5 yıl eğitim verilir. Fransızca eğitim veren okulda 1 yıl hazırlık okuma zorunluluğu vardır. Fransızca muafiyet sınavını geçenler okulu 4 yılda bitirebilir. Mezuniyette lise diplomasına ek olarak Fransız Bakaloryasına denk bir diploma daha alınır. Ancak bu diplomayı alabilmek için Fransızca dil sınavını geçmek gereklidir.

Okulda eğitim alabilmek için LGS’de 445-450 arasında puan almak gerekir. Özel okul olduğu için yıllık ücreti vardır. (9)

Darüşşafaka Lisesi

Darüşşafaka Lisesi

Darüşşafaka Lisesi, “Eğitimde fırsat eşitliği” mottosu ile eğitim veren bir okuldur. 1873 yılında kurulan okul Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim verir. Okulda eğitim verilecek öğrenciler kurumun kendi sınavıyla belirlenir.

1955 yılı itibarıyla İngilizce ağırlıklı eğitim vermeye başlayan okulun sınavlarına yalnızca anne ya da babası hayatta olmayan öğrenciler başvurabilir. (10)

Bursa Erkek Lisesi

Bursa Erkek Lisesi

Bursa Erkek Lisesi, Osmangazi ilçesinde yer alan ve 1883 yılından itibaren eğitim veren bir okuldur. Türkiye’de bulunan en eski okullardan birisi olarak kabul edilir. Bu okulda eğitim alabilmek için LGS puanınızın 420 üzerinde olması gereklidir. Yüzdelik dimi ise; yaklaşık yüzde 6 olarak kabul edilir.

Bursa Erkek Lisesinde Türkçe eğitim verilir. Yabancı diller ise; İngilizce ile Almancadır. Okulun eğitim kalitesi standartların oldukça üzerindedir. Ekstra olarak sosyal faaliyetler açısından da gelişmiştir. (11)

Çapa Öğretmen Lisesi

Çapa Öğretmen Lisesi

Türkiye’deki güzel liseler arasında yer alan Çapa Öğretmen Lisesi, öğretmen okullarının en başarılı örneklerinden biridir. 1848 yılında erkek öğretmen okulu olarak kurulmuştur. Tanzimat döneminde Türk edebiyatına büyük katkısı olan okul bir dönem politik nedenlerle eğitime ara vermiştir. 1951 yılında ise eğitime tekrar başlanmıştır.

Öğrencilere yalnızca eğitim değil hayatın pek çok alanında da katkılarda bulunan lise 1985 yılında yatılı eğitime geçiş yapmıştır. Okulun puanı pek çok fen lisesinden daha yüksektir. Yıllara göre puanlar değişiklik gösteriyor olsa da Çapa Öğretmen Lisesinde eğitim alabilmek için LGS puanının 465 üzerinde olması gereklidir. (12)

Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Galileo Galilei İtalyan Lisesi

En iyi lise sıralamasının başlarında yer alan Galileo Galilei İtalyan Lisesi 1870 yılında kurulmuştur. Yerleşkesi Beyoğlu’nda bulunan lise Milli Eğitime bağlıdır. Milli Eğitim müfredatını İtalyan eğitimiyle harmanlayarak yüksek akademik birikime ve kültüre sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

Okulda İtalyanca eğitim verilmekte olup 1 sene hazırlık okunur. Hazırlık sınıfında İtalyancanın yanı sıra İngilizce edebiyat dersleri de verilir.

Galileo Galilei İtalyan Lisesi ücretli olarak eğitim verir. Ancak bu lisede eğitim alabilmek için LGS ’ye de girmek gereklidir. LGS’de 420-430 arasında bir puan almak önemlidir. (13)

Kabataş Erkek Lisesi

Kabataş Erkek Lisesi

En iyi liseler arasında yer alan Kabataş Erkek Lisesi, 1908 yılında kurulmuştur. Ortaköy’de bulunan lise Osmanlı’nın son dönemlerinde idareciler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Okulda İngilizce, Fransızca ve Almanca eğitim verilir. (14)

1989 yılından itibaren Anadolu Lisesi olarak eğitim veren lise ücretsizdir. 5 yıl eğitim veren lisede okuyabilmek için LGS puanının 490 üzerinde olması gerekir. Yüzdelik dilimi ise 0.08’dir.

Cağaoğlu Anadolu Lisesi

Cağaoğlu Anadolu Lisesi

1850 yılında kurulan Çağaoğlu Anadolu Lisesi adını lisenin kurulduğu Fatih’teki bir semtten almıştır. Tarihte Valide Mektebi olarak eğitim vermiş ve 1933 yılında İstanbul Kız Lisesi adını almıştır. 1989 yılı itibarıyla ise karma eğitime geçmiştir.

Türkiye’deki en yüksek puanla öğrenci alan ilk 4 Anadolu lisesi arasında yer alan okul LGS puanıyla yerleştirme yapar. Puanları 440-445 arasında değişiklik gösterebilir. Her yıl okula 180 yeni öğrenci alınır. Eğitim süresi 1 yıl hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Hazırlıkta Almanca eğitim verilir ve Alman öğretmenler görevlidir. İkinci dil olarak ise; İngilizce kabul edilmiştir. Mezuniyet esnasında lise diplomasının yanı sıra Almanca dil yeterliliği için ekstra bir diploma daha verilir. (15)

Öğrencilerin Cağaoğlu Anadolu Lisesinde yatılı olarak eğitim alma imkanları da bulunur. Okulda 226 öğrencilik bir kız yurdu bulunur.

Robert Koleji

Robert Koleji

Türkiye’deki liseler arasında ilk sıralarda bulunan Robert Kolej köklü bir geçmişe sahiptir. 1863 yılında kurulmuştur ve günümüzde Arnavutköy’de bulunan yerleşkesinde eğitim vermeye devam eder. Bir Amerikan okulu olma özelliği taşıyan lise Osmanlı döneminde verilen özel bir izinle çalışmalarını sürdürmüştür.

1890 yılında Amerikan Kız Koleji ile bir araya gelmiş ve karma bir lise olarak çalışmaya devam etmiştir. Vehbi Koç Vakfı’nın destekleriyle büyüyen ve oldukça iyi eğitim veren okula girebilmek için LGS puanının 475 ve üzerinde olması gereklidir. Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin kontenjanları ayrı olduğundan puanlarının değişiklik gösterebileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. (16)

Hayallerinde bu liselerden biri olan öğrencilerin hedeflerini belirlemeleri ve kendilerini bu hedefe ulaştıracak kişisel çalışma planlarını oluşturmaları büyük önem taşır. LGS’ye hazırlık sürecinde kişiye özel çözümleriyle öğrencilerin yanında olan Vitamin LGS hedefe yönelik tüm soru ve kitap ihtiyaçlarını karşılar. Yapay zekâ destekli altyapısıyla öğrenciyi çözdüğü sorulara göre yakından tanır. Böylelikle eksiklerini hızla belirleyerek, kişisel çalışma planını oluşturmasına destek olur. LGS hazırlık sürecinde bu tarz yardımcı kaynaklardan destek alarak hedefe daha kolay ulaşmak mümkündür. 


Kaynaklar:

https://vefalisesi.meb  (1)

https://www.sb.k12.tr/lisemiz  (2)

https://tr.wikipedia.org  (3)

https://izmirbal.meb.k12.tr  (4)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Galatasaray_Lisesi  (5)

https://ankaraataturklisesi.meb  (6)

https://ankarafenlisesi.meb  (7) 

https://adanaerkeklisesi.meb  (8) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_de_Sion_Frans  (9)

https://www.darussafaka.org  (10) 

https://bel.meb.k12.tr/tema/okulumuz  (11) 

https://capa.meb.k12.tr  (12) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei  (13) 

https://kabataserkeklisesi.meb.k12.tr   (14) 

https://cagalogluanadolulisesi.meb.k12  (15) 

https://website.robcol.k12.tr   (16) 

 

Benzer İçerikler