Türk Bayrağının Tarihi

Türk Bayrağının Tarihi

  • 15.06.2024

Her milletin kendine özgü ve vatanını temsil eden öğeleri bulunur. Bir ülkenin bayrağı bu öğelerin başındadır. Her ülkenin bayrağına atfettiği değerler farklı olsa da çoğunlukla ülkenin tarihiyle ilgili bizlere ipuçları verir. Bizim için oldukça anlamlı olan Türk bayrağının hikayesi de tarihimize ve bağımsızlık mücadelemize işaret eder.

Türk bayrağının tarihçesini incelediğimizde hem önceki Türk toplumlarından hem de Kurtuluş Savaşı mücadelemizden izlere rastlayabiliriz. Kırmızı zemin rengi, ay ve yıldız sembolleri alelade seçimler değildir, hepsinin bir anlamı vardır. Bu anlamları öğrenmek ve değerlerimizi korumak en önemli vatandaşlık görevlerindendir. Sen de Türk bayrağının tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsan, detaylara gel birlikte bakalım.

Türk Bayrağı Nasıl Oluştu?

Türk Bayrağı Nasıl Oluştu?

Ay ve yıldız sembollerinin Türk toplumları için önemi tarih boyunca sürmüştür. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önceki Türk devletlerine bakıldığında ay ve yıldızlı bayraklar görülebilir. Günümüzde Osmanlı Devleti’nden önceki devletlere  dair kısıtlı bilgi bulunur. Bu nedenle ilk türk bayrağı Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. Mesud’un Osman Bey’e gönderdiği beyaz sancak kabul edilir. Güncel Türk bayrağına en yakın şekil ise 3.Selim döneminde görülmüştür.(1) Bu dönemdeki bayrakta yıldız 8 köşelidir. Abdülmecid döneminde bayrakta değişiklik yapılmıştır. 1844 yılında Tanzimat dönemi ile birlikte bayraktaki yıldız bugünkü gibi 5 köşeli halini almıştır.

Türk Bayrağının Anlamı

Türk bayrağımızda bulunan sembollerin anlamlarıyla ilgili farklı görüşler ortaya koyulmuştur. Bazı kaynaklarda ay sembolünün islamiyeti, yıldız sembolünün de insanı temsil ettiği görüşü hakimdir. Bazı görüşler ay ve yıldızın yıllar boyu Türklüğün sembolü kabul edildiği kırmızı zeminin de toprağı temsil ettiğini kabul eder. Kırmızı zemin renginin vatanımızın bağımsızlık mücadelesinde şehit olan askerlerimizin kanını temsil ettiği görüşü de oldukça yaygındır. Sembollerin anlamlarıyla ilgili kesin bir kanı olmasa da tüm varsayımlar ülkemizin tarihi, mücadelesi ve özgür ruhuyla bağdaşır.

Türk Bayrağı Ne Zaman Kabul Edildi?

Türk Bayrağı Ne Zaman Kabul Edildi?

Tarihsel sürecinin yanı sıra Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 29 Mayıs 1936 yılında saltanatın kaldırılmasıyla birlikte kabul edilmiştir.(1) 1937 yılında 27175 sayılı Türk Bayrağı nizamnamesi kararnamesiyle tüm detaylarıyla kullanım şekli belirlenmiştir. 

Anayasamızın değişmez 3.maddesi ile “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.” olarak belirtilmiştir. Ayrıca 22 Eylül 1983 tarihinde kabul edilen Türk Bayrağı Kanunu ile Türk bayrağının şekli, yapımı ve korunması amaçlanmıştır.(2) Bu kanunda Türk bayrağımızın özel ölçüleri, kullanım alanları ve bayrağımızı göndere çekerken ve indirirken dikkat edilmesi gereken hususlar yer alır.

Ülkemiz ve tarihimiz için önem arz eden Türk bayrağımızın anlamını bilerek saygı göstermeliyiz. Bağımsızlık mücadelemiz, ülke değerlerimizin güzel bir yansımasıdır. Sen de Türk bayrağının tarihini öğrenmek ve ülkemizin değerlerini kavramak için Kurtuluş Savaşı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsin.

 

Kaynaklar:

https://web.archive.org  (1)

https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi  (2)

Benzer İçerikler