Japonların Çalışma Disiplini

Japonların Çalışma Disiplini

  • 14.10.2022

Disiplinli çalışmayı ve yaşamayı temel alan yapısıyla ön plana çıkan Japon kültürü, topluluğu bireyden üstün tutan anlayışıyla dikkat çekiyor. Çalışkanlıkları, öz disiplinleri ve saygılı tutumlarıyla iş hayatında çoğu şirkete rol model olan Japon çalışma disiplini, çocuklara da erken yaşlardan itibaren aktarılıyor. Sonuç olarak böyle bir toplumda yetişen bireyler, tüm topluluğun daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olabilecek disiplin ve uyum gibi ögelere değer verme eğiliminde oluyor.

Disiplin uygulamada; organizasyon, temizlik ve dakiklik kavramlarına büyük önem veren Japonlar, mevcut kaynaklara saygı duymayı ve onları doğru kullanmayı da kendilerine ilke ediniyor. İsrafa karşı sahip olduklarıyla yetinmeyi de teşvik eden Japon kültürü ve Japonların çalışma disiplinleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsan yazının devamını okuyabilirsin.  

Organizasyon

Organizasyon

Japon kültüründe çalışmanın her detayı ciddiye alınır. Her bireyin görevinde net işlevlere sahip olması, çalışma etkinliklerini artırır. Organizasyonun son derece önemli olduğu Japon çalışma disiplini, görevleri optimize etmeye ve zorluklara hızla yanıt vermeye olanak tanır.

Japonlara göre, her bireyin kendini tamamen işine adaması önemlidir. Japon çalışma disiplininde saygı, zaman, hedef belirlemek, belirlenen hedef üzerinde etkili ve verimli çalışmak büyük önem taşır. Eğer yapılan planlar istenildiği şekilde gerçekleşmezse bu süreçte, işi gerçekleştiren birey tüm sorumluluğu üzerine alır.

Temizlik

Japon kültüründe temizlik, kiri arındırmaktan çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda hayata denge getirmenin bir yoludur. Düzensiz olmanın yaşamı her yönüyle olumsuz etkileyeceğini düşünürler. Bu anlamda Japonya'da 5S olarak bilinen bir metodoloji uygularlar:

• Seiri: Yararlı olmayan ve arzu edilmeyen her şeyi atmayı önerir.
• Seiton: Her şeyin özel bir alanı olması gerektiğini belirtir.
• Seiso: Tüm mekânların temiz tutulmasından çocuklar dâhil herkesin sorumlu olduğu anlamına gelir.
• Seiketsu: Temizlik standartlarına ve herkesin anlayabileceği net kurallara sahip olmak gerektiğini vurgular.
• Shitsuke: Disiplin anlamını da taşıyan bu kavram, 5S metodolojisinin sistemli bir şekilde uygulanmasını ifade eder.

Dakiklik

Dakiklik

Disiplinin en önemli parçalarından bir diğeri dakikliktir. Sahip olunan zaman ve bu zamanı verimli kullanmak son derece önemlidir. Ancak Japon çalışma disiplininde dakiklik her zaman vakit anlamına gelmez. Dakiklik, aynı zamanda hedefinde kararlı olmak, bir hedef belirlemek ve onu gerçekleştirmek anlamı da taşır. Kısacası, dakiklik; bir dizi günlük hedef belirlemek, bu hedeflere hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmak anlamına gelir.

Sonuç olarak, Japon çalışma disiplininden birçok şey öğrenebilirsin. Ayrıca kültürlerinin dayanıklı yapısından, insanların dürüstlüğünden ve saygısından da ilham alabilirsin. Ancak bu aşamada kendini fazla zorlamamaya dikkat etmeli ve hayatta her şeyin bir dengesi olması gerektiğini unutmamalısın. Japon çalışma disiplini, her şey istediğin gibi gitmese bile sana pes etmemen, devam etmen gerektiğini söyler. Hedefe giden yolda karşına çıkan tüm zorlukları, bir öğrenme ve deneyim aracı olarak kullanmanı savunur. Sen de Japon çalışma disiplininden ilham alarak, değerlerini koruyabilir, kişiliğine uygun ölçülerde çalışma metotlarında sana yardımcı olabilecek artılar kazanabilirsin.

Benzer İçerikler