İstiklal Marşı'nın 10 Kıtası ve İstiklal Marşı Hakkında Önemli Bilgiler

İstiklal Marşı'nın 10 Kıtası ve İstiklal Marşı Hakkında Önemli Bilgiler

  • 12.05.2023

İstiklal Marşı, Anadolu’nun dört bir yanında Millî Mücadele’nin sürdüğü dönemde Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, maneviyat ve anlam yüklü bir şiirdir. Tüm milletlerin varlığını ve birliğini sembolize eden bayrak ve milli marşlardan yola çıkılarak yeni kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti için de bir milli marş ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda birçok şair çeşitli denemeler yaparak İstiklal Marşı için örnekler göndermiştir. Mehmet Akif Ersoy’un eseri eşsiz bir sanat ürünü olarak farkını ortaya koymuştur. Diğer yazılan örneklerden farklı olarak Türk milletinin birliğini, beraberliğini, kurtuluş mücadelesini ve ortak ruhunu eşsiz biçimde ifade eden İstiklal Marşı, yazıldığı günden bugüne milletimizin en önemli ortak değerlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. 

İstiklal Marşı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu yazımızda eşsiz satırlarıyla İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının tamamını, hangi koşullarda, nerede ve nasıl yazıldığına dair detayları, İstiklal Marşı’nın anlam ve önemine ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.

İstiklal Marşı’nın 10 Kıta Sözleri

İstiklal Marşı 10 kıta şeklinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınıp Zeki Üngör tarafından bestelenmiş milli marşımızdır. Edgar Manas tarafından orkestrasyonu yapılan marşımızın önemi Türk Milleti için oldukça büyüktür. Törenlerde, kutlamalarda ve çeşitli seremonilerde 2 kıta şeklinde okunan İstiklal Marşı’nın geri kalan 8 kıtasının da her bir satırı ayrı anlamlarla yüklüdür. Her Türk’ün A’dan Z’ye bilmesi ve ömür boyunca yaşatması gereken milli bir değer olan İstiklal Marşı sözleri şu şekildedir:

 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

 

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! 

Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl, 

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

 

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar; 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar, 

"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın... 

Kim bilir, belki yarın... belki yarından da yakın.

 

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı; 

Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 

Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

 

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! 

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemelite

 

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım; 

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;

O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

İstiklal Marşı’nın Kabulü

İstiklal Marşı’nın Kabulü

Tarihin tüm dönemlerinde millet bütünlüğünü ve birliğini simgeleyen en önemli sembollerden biri bayrak diğeri ise milli marş olmuştur. Osmanlı döneminde çeşitli besteler marş olarak kabul görmüş ve söylenmiştir. İstiklal Savaşı’nın ilk dönemlerinde ise Mehmet Akif’in yazdığı "Ordunun Duası" adlı manzume askeriyenin çeşitli kollarında marş gibi okutulmuştur. Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı süresince vatanını korumak için canı pahasına çalışan Türk askerleri ve Türk halkına bir armağan niteliğinde, milli bir marş bestelenmesi düşünülmüştür. Bu marşla aynı zamanda hem orduya hem de Türk milletine motivasyon ve destek sağlanması amaçlanmıştır. 1920 yılının Ekim ayında Hakimiye-i Milliye gazetesinde milli marşın güfte ve bestesi için bir yarışma açılacağı ilan edilmiştir. Bu yarışmaya katılımın son günü için bir tarih belirlenmiş, yarışma sonucuna da para ödülü konulmuştur.

İstiklal Marşı için yarışmanın düzenlendiği dönemde Mehmet Akif Ersoy Burdur Milletvekili olarak görev yapmaktaydı. Ustalıkla kaleme aldığı eserleriyle tanınan Mehmet Akif’e bu yarışmaya katılıp katılmayacağı sorulduğunda kendisi yarışma ve ödül konseptini uygun bulmadığı için katılmayacağını belirtmişti. 1920 yılının son dönemlerine doğru iyice gündem haline gelen milli marş konusunu sonuca bağlamak için dönemin eğitim bakanı Hamdullah Suphi devreye girdi. Kendisi, yarışmaya 500’e yakın başvuru olmasına karşın istedikleri gibi bir eserle karşılaşmadıklarını belirterek, Mehmet Akif Ersoy’a ulaşmaya çalıştı. Şayet yarışmaya katılırsa ödülün bir yardım kuruluşuna bağışlanacağını ve yarışmanın şartlarının değiştirilebileceğini bildirdi. Bunun üzerine 5 Şubat 1921’de Hamdullah Suphi’nin teklifini kabul eden Mehmet Akif Ersoy Tacettin Dergahı’nda inzivaya çekildi. Yaklaşık 10 gün kadar süren bir bekleyişten sonra, her bir satırı yüksek maneviyatla ve milli duygularla dolu İstiklal Marşı’nı yazıp, Hamdullah Suphi aracılığıyla devlet büyüklerine sundu. Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı marş gazetelerde yayınlandıktan kısa bir süre sonra 12 Mart tarihinde İstiklal Marşı olarak kabul edildi. (1)

İstiklal Marşı’nın Anlam ve Önemi

Dünyanın farklı bölgelerinde yer alan birçok milletin; kendine has tarihi, kültürel, maddi, manevi farklı değerleri vardır. Bir milleti millet yapan en önemli birleştirici unsurlar bu değerlerle ilişkilendirilerek ortaya konulmuş bir bayrak ve bu millete özgü bir milli marştır. İstiklal Marşı’nın tarihçesi incelendiğinde görülür ki; Millî Mücadele’nin gerçekleştiği, devletimizin ve milletimizin en zorlu zamanlarından biri olan o günlerde içinde bulunulan durumu, yüreklerdeki heyecanı, vatan sevgisini, iman gücünü, ve Türk milletinin sahip olduğu güç ve potansiyelleri ifade eden bir marş olarak kaleme alınmıştır. İstiklal Marşı’nın hem güftesi hem de bestesi özel manalarla doludur. Bir milli marş olmanın önüne geçen İstiklal Marşı gerek orduya gerekse vatanın her karış toprağına canı pahasına sahip çıkmak için sonsuz destek sunan Türk milletine güç kaynağı olan bir armağan olma özelliğini taşır. Türk milletinin ortak heyecanlarını, gururunu ve gücünü temsil etmesi, İstiklal Marşı’nın en birleştirici ve gurur verici özelliklerindendir. Bu nedenle Türk toplumunun tarihinde son derece büyük ve gurur verici bir anlam ve öneme sahiptir. (2)

İstiklal Marşı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular:

İstiklal Marşı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular:

İstiklal Marşı hakkında merak edilen bazı sorular vardır. İstiklal Marşı’nın ne zaman, nasıl, kim tarafından yazılıp bestelendiği, nasıl yayınlandığı, İstiklal Marşı’nın kabul tarihi gibi konular farklı kesimlerden birçok insanın merak konusudur. İstiklal Marşı ile ilgili sıkça sorulan soruları şu şekilde sıralamak mümkündür:

İstiklal Marşı Kaç Kıtadan Oluşur?

İstiklal Marşı, 9 adet dörtlük ve 1 adet beşlik olacak şekilde toplamda 10 kıtadan oluşur. Marş olarak okunan kısmı ilk iki kıtasıdır. Bu nedenle okullarda öncelikle ilk iki kıtası öğretilir. 

İstiklal Marşı Ne Zaman Yazıldı ve Kabul Edildi?

Dönemin eğitim bakanı Hamdullah Suphi, 5 Şubat 1921 tarihinde İstiklal Marşı için düzenlenen yarışmaya katılım sağlamak istemeyen Mehmet Akif Ersoy’a özel bir tezkire hazırlayarak yarışmaya katılması için ricada bulunur. Bunun üstüne yazılan marş 17 Şubat’ta ilk defa yayınlandıktan sonra 12 Mart 1921’de kabul edilmiştir.

İstiklal Marşı Nerede Yazıldı?

Ankara’da bulunan Tacettin Dergahı’nda İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Günümüzde Hacettepe Üniversitesinin merkez kampüsünün bulunduğu yerde müze olarak konumlanır.

İstiklal Marşı Bestecisi Kimdir?

Mehmet Akif Ersoy’un sözlerini yazdığı İstiklal Marşı bestecisi Zeki Üngör’dür. Şair, orkestra şefi ve besteci olarak bilinen Osman Zeki Üngör, aynı zamanda Osmanlı Sarayı’nda yetiştirilmiş ilk Türk kemancı olarak bilinir. İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası bestelenmiştir.

İstiklal Marşının Yayınlandığı İlk Gazete Nedir?

17 Şubat 1921 yılında ilk kez yayınlanan İstiklal Marşı’nın yayınlandığı mecralar Hakimiyeti Milliye Gazetesi ve Sebirülreşat dergisidir. (1)

Her yıl 12 Mart İstiklal Marşının kabulü olarak kutlanan önemli bir gündür. İstiklal Marşı’nın önemini gelecek nesillere aktarmak, Türk milletinin dünyada eşi benzeri görülmemiş ortak ruhunu, gücünü ve maneviyatını ilelebet yaşatmanın en önemli adımlarından biridir. Gelecek nesillere bu yolda ışık tutmak için İstiklal Marşı her daim saygıyla anılmalıdır.


Kaynaklar:

https://ataturkansiklopedisi.gov.tr   (1)

https://www.ataturkinkilaplari.com  (2)

 

Benzer İçerikler