Helikopter Ebeveynlik Nedir?

Helikopter Ebeveynlik Nedir?

  • 15.06.2024

Helikopter ebeveynlik, tıpkı bir helikopter gibi çocuklarının üzerinde gezinerek, yaşamlarına aşırı derecede müdahaleci olan ebeveynleri betimlemek için kullanılan, son zamanlarda yaygın görülen anne baba tutumlarından biridir. Popüler kültürde aşırı korumacı ebeveynler için helikopter ebeveyn tabiri kullanılır. Peki, nedir bu helikopter ebeveynlik, neler yapar, çocuklara etkisi nedir diye merak ediyorsanız detaylar burada!

Helikopter Ebeveynlik Nedir?

Helikopter Ebeveynlik Nedir?

Helikopter ebeveynler çocuklarının hayatına her alanda çok dikkat eden kişilerdir. Amaçları, çocuklarını sadece acılardan ve hayal kırıklıklarından korumakla sınırlı kalmaz, aynı zamanda onların başarılı olabilmesi için katıldıkları bütün etkinliklerine ve okul çalışmalarına çok fazla karışabilirler.

Helikopter Ebeveynlerin Ortak Özellikleri

"Helikopter ebeveyn" terimini yalnızca aşırı korumacı ebeveynlikle sınırlandırmak, bu terimin  kapsamını daraltır. Bu kavram, daha geniş anlamıyla daima her etkinliğin veya olayın zirvesinde yaşayarak, çocukları için aşırıya kaçan bireyleri tanımlar (1).

Helikopter ebeveynler çoğu kez kendi bireysel kariyer hedeflerini, çocuklarının ihtiyacı olabileceğini düşündükleri pek çok konu başlığı için erteleyebilir ya da tümüyle vazgeçebilir. Bu ebeveynlerin amacı çocuklarının spor, eğitim ve sanat gibi çeşitli alanlarda başarılı olması ve akranlarını geçebilmesi olduğu için sıklıkla çocuklarını programlama eğilimindedirler. Bu eğilim zaman içinde, çocuklarının arkadaşlık ilişkilerini ve sosyal duruşunu yönetmeye kadar uzanabilir(2). Aslında helikopter ebeveynlerin asıl amaçları çocuklarına olabilecek her fırsatı yaratabilmektir.

Bu tip bir ebeveynliği benimseyen anne babalar son derece doğru bir davranış tarzı içinde olduklarını düşünerek, yaptıklarından gurur duyan kişilerdir. Bu çabaları sayesinde, evlatlarının güvenliğini sağladıklarını ve başarılı olmalarına destek verdiklerini düşünürler.

Helikopter Ebeveynliğin Olumlu Yanları

Bu terim genelde aşağılayıcı bir amaçla kullanılıyor olsa da bu tip bir ebeveynlik her açıdan da kötü değildir. İlgili ebeveynlerin, çocuklarının ödevlerini daima istenen zamanda hazırlayabileceğine, etkinlikler için gösterilmesi gereken çabayı gösterebileceğine güvenebilirsiniz. Ayrıca helikopter ebeveynler her an çocuklarının nerede olduğunu bilmek isterler. Bu da önemli bir güvenlik kriteridir.

Helikopter ebeveynler çocuklarının okul başarısını dikkatle takip ettikleri için çocuğun başarısı düştüğünde hemen fark ederek, onları ellerinden gelen her şekilde destekler. Aynı tavrı çocuklarının ruhsal ve bedensel sağlığını korumak ya da onarmak için de sürdürürler. Kısacası helikopter ebeveynlerin, bütün enerjilerini, zamanlarını ve paralarını çocuklarına adadıkları söylenebilir.

Helikopter Ebeveynliğin Olumsuz Yanları

Helikopter Ebeveynliğin Olumsuz Yanları

Her ne kadar olumlu yanları olsa da genel olarak çocukların yaşamlarına çok fazla müdahale etmek onlara zarar verebilir. Çocuklar boğulmuş hissedebilir ve bağımsızlıklarını korumak için çok fazla mücadele etmek zorunda kalabilirler. Helikopter ebeveynlerin çocuklarında sıklıkla görülen ortak sorunlar şunlardır (3):

• Çocukların yerine problem çözme görevini ebeveynler üstlendiği için, problem çözme becerileri gelişmeyebilir.
• Ebeveynlerine bağımlıdırlar. Helikopter ebeveynler çocuklarının yaşamlarına çok karıştıkları için çocuklar onlar olmadan nasıl yaşayacaklarını bilemezler.
• Çocuklar sürekli korundukları için kendilerini savunmaya gerek görmezler. Bu nedenle de haklarını savunma becerileri gelişemez.
• Bu çocukların çok korunmaları, onların başarısızlıklarının doğal sonuçları ile yüzleşmesine engel olur.
• Helikopter ebeveynlik, çocuğun aile ortamından ve anne/babasından bıkmasına ve duygusal olarak onlardan uzaklaşmasına neden olabilir.

Kaynaklar

https://www.verywellfamily.com  

https://wowparenting.com  

https://parenting.firstcry.com  

 

Benzer İçerikler