Eğitimde Sahip Olunması Gereken 21. Yüzyıl Becerileri

Eğitimde Sahip Olunması Gereken 21. Yüzyıl Becerileri

 • 27.09.2022

21. yüzyıl becerileri, çok sayıda bilgiyi, beceriyi, çalışma alışkanlıklarını ve karakter özelliklerini kapsar. Bu beceriler, bir öğrencinin hayatı boyunca tüm eğitim, kariyer ve yurttaşlık konularında kullanılabilir. 21. yüzyıl becerileri kavramı, karmaşık, rekabetçi, bilgiye ve teknolojiye dayalı bir dünya düzeninde öğrencilere farklı becerilerin öğretilmesi gerektiğini ve öğrencilerin öğrenecekleri bu becerilerin belirli talepleri karşılaması gerektiğini vurgular.

Değişen dünya düzeniyle birlikte talepler farklılaştıkça öğrencilerin eğitimlerine, kariyerlerine ve hayatlarına daha iyi hazırlanmaları için sahip olmaları gereken beceriler de değişir. Peki, 21. yüzyıl becerileri nelerdir, neden önemlidir ve eğitime nasıl uygulanabilir? Gelin detaylara birlikte bakalım.

21. Yüzyıl Eğitim Becerileri Nelerdir?

21. Yüzyıl Eğitim Becerileri Nelerdir?

21. yüzyıl becerileri, günümüz dünyasında öğrencilerin eğitimleri sırasında ve profesyonel yaşama adım atarken başarı için sahip olmaları gereken bilgileri, becerileri ve alışkanlıkları ifade eder. (1) Bazı 21. yüzyıl becerileri aşağıdaki şekilde listelenebilir: (2)

 • Öğrenme Becerileri
 • Yaşam Becerileri
 • Okuryazarlık Becerileri

Bu beceriler kendi içerisinde alt bölümlere ayrılır:

 • Öğrenme becerileri içerisinde; eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim, iş birliği ve yaratıcılık yer alır.
 • Esneklik, inisiyatif, sosyal beceriler, üretkenlik, liderlik yaşam becerileri olarak tanımlanır. 
 • Okuryazarlık becerileri içerisinde ise bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve teknoloji okuryazarlığı bulunur. 

Bu kategoriler öğrencinin gelecekteki kariyerine katkıda bulunan 21. yüzyıl becerilerinin tamamını kapsar. 21. yüzyıl eğitimi ve öğrenimi için güçlü bir vizyona sahip olmak önemli bir adımdır. Bununla birlikte düzenli bir şekilde tasarlanmış bir plan olmadan öğrencilerin bu becerileri kazanması pek de olası değildir.

Öğrenme Becerileri

Modern bir çalışma ortamında uyum yakalamak ve kendilerini geliştirmek için tüm öğrenciler öğrenme becerilerine ihtiyaç duyar. Bu beceriler, eğitimciler tarafından oldukça iyi bilinir,  çünkü bunlar iyi bir kariyer için olması gereken evrensel becerilerdir. Öğrenme becerileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Sorunlara çözüm bulmayı kolaylaştıran eleştirel düşünme ve problem çözme
 • Farklı düşünmeyi teşvik eden yaratıcılık
 • Başkalarıyla uyumlu çalışmayı destekleyen iş birliği
 • Doğru şekilde etkileşimde bulunmaya yardımcı olan iletişim

Eleştirel düşünme ve problem çözme, iyileştirme için esastır. Sorunları bulur ve bu sorunların verimli çabalarla çözülmesini sağlar. Bu beceri, yanlarında bir öğretmen bulunmadığında öğrencilerin kendi başlarına bir şeyler yapmasına fırsat verir.

Yaratıcılık yani tasarım odaklılık, öğrencilerin kavramlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlar. Bu da, yeniliği teşvik eder. Yenilik, uyarlanabilirliği ve genel başarıyı artırır.

İş birliği, öğrencilerin birlikte çalışmasına, uzlaşmaya varmasına ve bir problemin çözümünden mümkün olan en iyi sonuçları çıkarmasına yardımcı olur. Öğrenilmesi diğerlerine göre zor bir beceri olan iş birliğinin ana unsuru, istekli olmaktır. Burada tüm öğrencilerin doğru sonuçlar elde etmek için kendi fikirlerinden feragat etmeye ve diğerlerinin fikirlerini benimsemeye hazır olması önemlidir.

İletişim becerisi, tüm niteliklerin uygulanmasını sağlayan temel bir unsurdur. Öğrencilerin farklı kişilik türleri arasında fikirlerini etkili bir şekilde belirtebilmeyi öğrenebilmesi önemlidir. Etkili iletişim, hedefleri net bir şekilde görmeyi, sorumluluk üstlenmeyi ve projelerin tamamlanmasını sağlar. Doğru iletişim kurmak, 21. yüzyıldaki öğrencilerin kariyerlerini ilerletmeleri için zorunlu bir beceridir.

Yaşam Becerileri

Hem kişisel hem de profesyonel niteliklere odaklanan yaşam becerileri, bir öğrencinin günlük yaşamında yol gösterici olmaya odaklanır. Öğrencilerin kişisel yaşamıyla ilgili olan bu beceriler, aynı zamanda profesyonel yaşamlarına da etki eder. Yaşam becerileri aşağıdaki şekilde belirtilebilir (3):

 • Gerekli durumlarda planları değiştirmek için sahip olunması gereken esneklik
 • Bir hedefe ulaşmak için ekibini motive edebilme yeteneği olan liderlik
 • Kendi başına projeler ve planlar başlatabilmeyi sağlayan inisiyatif becerisi
 • Verimliliği sürekli hale getirmek için gerekli olan üretkenlik
 • Fayda sağlamak için başkalarıyla tanışmaya ve iletişimde kalmaya imkân tanıyan sosyal beceriler

Esneklik, öğrencinin farklı koşullara uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu, birçok öğrenci için bir mücadele gerektirse de, bir öğrencinin kariyerinde uzun vadeli başarısı için oldukça önemlidir. Esneklik becerisine sahip olmak için öğrencinin alçakgönüllülük göstermesi ve her zaman öğrenecek çok şeyi olduğunu kabul etmesi gerekir.

Liderlik, doğru hedefler belirleyerek, bir ekibi sonuca etkili adımlarla ulaştırma becerisidir. Bu beceri, kariyer hayatının her aşamasında gereklidir. Giriş seviyesindeki bir kariyerde yöneticiyi anlamaya; ileri seviyede ise öğrendiklerini uygulamaya yardım eder. Liderlik becerisi, öğrencilere başarılı bir kariyer için ihtiyaçları olan uzmanlığı kazandırır.

İnisiyatif becerisi, öğrencilerin kendi kendilerine başlayabilmelerine olanak verir. İnisiyatif ödül kazandıran bir niteliktir. Özellikle iş etiği ve profesyonel ilerleme açısından karakterin bir göstergesi olarak sayılabilir.

Öğrencinin işi uygun bir sürede tamamlama yeteneği olarak da ifade edilebilen üretkenlik, daha az zamanda daha çok iş yapmaktır. Üretkenlik stratejilerini anlayan öğrenciler, verimli olabilirler. Bu beceri onları esneklik, liderlik ve inisiyatif yoluyla belirledikleri fikirleri hayata geçirmek için pratik araçlarla donatır.

Uygun sosyal becerilere sahip olmak, uzun süreli ilişkiler kurmak için mükemmel bir araçtır. Bu kapsamda görgü kuralları, nezaket ve konuşma becerisi bugünün dünyasında hala önemli rol oynar.

Okuryazarlık Becerileri

Okuryazarlık becerileri, özellikle internette dolaşan yanlış bilgileri doğru bilgilerden ayırmak için güvenilir kaynakları ve gerçek bilgileri belirlemeye odaklanır. Bu beceriler, öğrencilerin teknolojinin arkasında yayınlanan bilgiler arasından gerçekleri bulmasına yardımcı olmaya çalışır. Okuryazarlık becerileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Gerçekleri, rakamları, istatistikleri ve verileri anlamaya yardımcı olan bilgi okuryazarlığı
 • Bilginin çıkış noktasını ve yöntemlerini bilmeyi sağlayan medya okuryazarlığı
 • Bilgi çağında bulunan teknolojiyi öğrenmeye destek olan teknoloji okuryazarlığı

Temel bir beceri olan bilgi okuryazarlığı, öğrencilere gerçeği kurgudan nasıl ayıracaklarını öğretir. Burada öğrencinin edindiği bu beceriyle yalanlara kapılmadan gerçeğe ulaşması hedeflenir.

Medya okuryazarlığı, güvenilir olan ve güvenilir olmayan kaynaklar arasında ayrım yapmaya, doğru kaynaklara ulaşmaya odaklanır.

Bilgisayarların, teknolojik programlamaların ve mobil cihazların dünya için daha önemli hale gelmesiyle teknoloji okuryazarlığı becerisi önem kazanır. Bu beceri, öğrencilere hangi aygıtların hangi görevleri ve neden gerçekleştirdiğini anlamaları için ihtiyaç duydukları temel bilgileri verir. Sonuç olarak, öğrenciler dünyaya daha etkili bir şekilde uyum sağlayabilir ve geleceklerine yön verebilirler.

21 Yüzyıl Becerileri Neden Önemlidir?

21 Yüzyıl Becerileri Neden Önemlidir?

21. yüzyıl eğitim becerileri, bilgi çağında öğrencilerin eğitim hayatı ve kariyerleri boyunca ihtiyaç duydukları temel yetenekleri kapsar. Bu beceriler, öğrencilerin günümüzün modern şartlarına ve hızına yardımcı olmayı amaçlar. (4) Her bir beceri, öğrenciye nasıl yardımcı olacağı konusunda benzersizdir. Tüm bu becerilerin ortak iki özelliği ise önemleri ve gereklilikleridir.

Öğrencilerin öz yönetim, sosyal sorumluluk, ilişki becerileri gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirerek hedeflerine ulaşması ve hayata hazır olmaları amaçlanır. İnternet çağında yaşamamız bilgiye erişimi önemli ölçüde hızlandırır. Bu aşamada öğrencilerin fazla miktardaki bilgiyi nasıl işleyeceklerini ve analiz edeceklerini öğrenmeleri gerekir. Bu da, 21. yüzyıl becerileriyle mümkün olabilir. Zaman içinde bilinçli bir çabayla geliştirilebilecek bu becerilere odaklanmak, öğrencilere gerçekleri ve fikirleri, karmaşık problemlere nasıl uygulayacaklarını öğretmeye yardımcı olur.

Tüm bu beceriler bilgiyle dolu bir dünyada gerçeği bulmaya yardımcı olur. Böylece öğrenciler hayatlarında güvenilir bilgi kaynakları bulurlar. Sonuç olarak, öğrencilerin yaşadığımız çağda geride kalmamak için değişime nasıl tepki vereceklerini ve rehberlik etmeyi öğrenmeleri gerekir.

Kaynaklar ve Referanslar:

https://www.edglossary.org  (1)

https://newsroom.unl.edu  (2)

https://dergipark.org.tr   (3)

https://www.dese.gov.au   (4)