Cornell Metodu ile Etkili Not Tutun!

Cornell Metodu ile Etkili Not Tutun!

  • 19.07.2024

Özellikle üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olan Cornell Metodu, bilgileri düzenlemek ve gözden geçirmek için etkili bir not tutma sistemidir. 1950'lerde Cornell Üniversitesi'nden Profesör Walter Pauk'un tasarladığı metot, pratik ve işlevsel özellikleri sayesinde geçerliliğini hala koruyor(1). Cornell yöntemini derslerinde veya önemli bir seminerde sen de kullanabilir, oldukça basit bir şemayı defterine uygulayarak gerekli bilgileri kaydedebilirsin. 

Kısa bir hazırlıkla not tutmayı kolaylaştıran Cornell tekniği, pratikliğini sayfa düzeninden alıyor. Metodun hazırlık aşamasında, sayfa, altta yaklaşık bir paragraflık boşluk kalacak şekilde, iki sütuna bölünüyor. Sol sütun hatırlatıcı anahtar kelimelerin, başlıkların bulunduğu kısaltmalar bölümü, sağ sütun notların ve ayrıntıların yer aldığı bölümü, en aşağıdaki kısım ise anlatılan konunun temel fikirlerini içeren özet bölümünü oluşturuyor. Cornell not tutma tekniğini sen de denemek istiyorsan, yöntemin faydalarını ve uygulama aşamalarını yazımızdan öğrenebilirsin. 

Cornell Metodu ile Not Almanın Faydaları

Cornell Metodu ile Not Almanın Faydaları

Her öğrenciye uygun tek bir iyi not tutma yöntemi bulunmasa da, Cornell not sistemi basit formatlı yapısı sayesinde ayrıntılı ders ve okumalar için etkili bir kayıt yöntemi sunabilir (2). Cornell tekniği ile not tutmanın sağlayabileceği faydaları şöyle sıralayabiliriz:

  • Bilgileri unutmayı önleyebilir. Hafızamız hızla silinebilir. Dersi dinledikten veya ilgi çekici olsa bile bilgi materyalini okuduktan sonra, çoğu öğrenci için unutma hızlı bir şekilde gerçekleşir. Araştırmalar, derslerden sonra duyduklarımızın yarısını bir saat içinde, %70'ten fazlasını ise iki gün içinde unuttuğumuzu gösteriyor.
  • Konsantrasyonu artırabilir. Cornell yöntemiyle not tutmak, ders veya okuma sırasında zihnin aktif olmasını gerektiriyor. Dikkatini toplayıp neyi kaydedeceğine karar vermeye çalışmak, bilgiyle etkileşime girmemizi sağlıyor. Zihin zorlu bir görevle meşgulken konsantrasyonun da yüksek olması bekleniyor.
  • Bilgi içeriğini kaydetmeye yardım eder. Sınavlarda, genellikle, derste sunulan önemli olgu ve fikirlerin hatırlanması veya uygulanması beklenir. Sınavlar, öğretmenlerin derslerde vurguladıkları anahtar fikir, kavram veya temaları destekleyen yazılı materyale dayandığı için not tutmak, gerekli içeriği kaydetmeye yardım eder.

Cornell Not Tutma Tekniği Uygulama Aşamaları

Cornell Not Tutma Tekniği Uygulama Aşamaları

Hem not alma hem de çalışma yöntemi olan Cornell not alma tekniği, beş uygulama aşamasına sahiptir (3). Bu aşamaları birlikte inceleyelim:

Kaydetme: Dinleme sürecinde önemli olduğu düşünülen bilgilerin yazıldığı aşamadır. Önceden iki sütuna ayrılmış sayfanın sağdaki geniş sütununa konunun dikkate değer detayları yazılır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır: 

a. Anlatılan bilgilerin öğrencinin kendi kelimeleriyle yeniden ifade edilmesi,

b. Konu değişikliğinin yeni bir başlıkla veya konular arasında boşluk bırakılarak belirtilmesi,

c. Konunun dikkate değer kısımlarının maddeleme kullanılarak yazılması,

d. Hızlı not almak için kısa cümleler, kısaltma ve sembollerden yararlanılması,

e. Okuma kolaylığı sağlamak için okunaklı şekilde yazılması,

f. Notların kısa sürede düzenlenip temize çekilmesi.

Kısaltma: Kısaltma aşaması, kaydedilen notlara dayalı olarak ipucu değerinde sorular, başlık ve anahtar kelimeler oluşturulmasını içerir. Notların gözden geçirilirken oluşturulan hatırlatıcı anahtar kelimelerin sol sütuna yazılması ile tamamlanır. Buradaki başlık ve ipuçlarının ders sırasında yapılan belirli tanımlara ve temel konulara odaklanması, belleği canlandırıcı bir etki sağlayabilir.  

Tekrarlama: Bu aşamada öğrenci, ders çalışırken kayıt kısmını kapatıp sadece ipuçlarının bulunduğu soldaki sütuna bakarak hafızasını canlandırmayı dener. Hatırlatıcı anahtar kelimelerden yola çıkıp konuyu kendi kelimeleriyle anlatmak, bilgiyi uzun süreli belleğe sabitlemek için kullanılan güçlü tekniklerden biridir, öğrenmeyi pekiştirebilir.

Yansıtma: Yansıtma, öğrenilenler üzerine düşünmek ile ilgili bir aşamadır. Yansıtmanın bir yolu, öğrencinin kendi deneyim ve gözlemleri ile sınıfta tartışılan olgu ve fikirler arasında bağlantı aramasıdır. Farklı bir yol ise, şimdiki bilgilerle daha önce öğrendikleri arasında bağ kurmaya çalışmayı, yeni sorular sormayı, sunulan düşüncelere katılıp katılmadığını sorgulamayı içerebilir.  

Özetleme: Özet aşaması, öğrenilen bilginin özünü kavramayı sağlamak içindir. Kendi kelimelerini kullanarak anlatılan temel konuların özetini yazmak, konuyu anlama seviyesini ölçmek için yardımcı olabilir. Konu özetini yazmak için her not sayfasının altındaki bölüm kullanılabilir veya son sayfaya tüm notların bir özeti çıkarılabilir.

Tekrar tekrar aynı içeriği okumak yerine, haftada birkaç kez notların temel çerçevesini gözden geçirmek, senin için daha uygun bir çalışma tekniği olabilir. Sık ve kısa tekrarlarla tüm materyali gözden geçirmek, sınav öncesi birkaç güne sıkıştırılmış yoğun bir çalışma temposuna gerek duymadan konulara hakim olmana destek olur. Cornell tekniğinin temel kavramlar ve detayları ayıran basit formatı, kolay ve etkili not tutmanı sağlayabilir. Cornell tekniği, notlar üzerinde düşünmeye teşvik edici bir etki oluşturduğu için sınavlarda çalışma notlarını hatırlayarak başarılı olmana yardımcı olabilir. 

Kaynaklar

https://app.trdizin.gov.tr

https://citeseerx.ist.psu.edu

https://www.spartanburg7.org

 

 

Benzer İçerikler