Çocukların Temel Haklarını Bilmek Neden Önemlidir?

Çocukların Temel Haklarını Bilmek Neden Önemlidir?

  • 15.06.2024

Çocukların evrensel ölçüde kabul gören ve hukuk düzleminde de karşılığı olan bazı hakları bulunuyor. Birleşmiş Milletler'e üye olan bütün ülkeler UNICEF'in “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” başlıklı anlaşmasına bağlı olarak çocuklara karşı sorumluluk taşıyor. Çocukların hukuk çerçevesinde ayrıcalıklı sınıfta yer alıyor olmasının nedeni, onların zihinsel ve fiziksel açıdan yetişkinlere göre nispeten savunmasız ve desteğe ihtiyaç duyan bir yapıya sahip olmasından kaynaklanıyor.

Dolayısıyla başta anne babalar olmak üzere çocuklarla iletişim kuran bütün yetişkinler, çocuk hakları konusunda bilgili ve duyarlı olma konusunda sorumlu. Bir yetişkin ya da ebeveyn olarak, çocuklara yaklaşımınızı bu bağlamda geliştirmek için onların haklarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çocuk hakları neden önemlidir ve çocuklar hangi haklara sahiptir, gelin birlikte bakalım.

Çocuk Hakları Konusunda Bilgilenmek Neden Önemlidir?

Çocuk Hakları Konusunda Bilgilenmek Neden Önemlidir?

Aileyi ya da toplumu oluşturan bireyler arasında karşılıklı olarak hak ve sorumluluk dengesi kurulması, toplumun en önemli şartları arasında yer alıyor. Başta ebeveynler ve eğitimciler olmak üzere toplumu oluşturan her yetişkin bireyin, gelecek nesli ifade eden çocuklara karşı yapıcı bir şekilde yaklaşması gerekiyor. Ayrıca, bazı özellikleriyle yetişkinlerden ayrılsalar bile, çocukların da her birinin birey olduğu ve çocuk haklarının da en az insan hakları kavramı kadar hayati olduğu gerçeği kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

Çocukların Hakları Nelerdir?

Çocukların Hakları Nelerdir?

Bilinçli bir ebeveyn olarak bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken çocuk haklarına örnekler vererek bu konu hakkındaki detaylara madde madde değinelim. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki UNICEF'e göre 18 yaşını tamamlamamış her birey, çocuk statüsünde kabul görüyor ve çocukların bazı temel hakları, başlıca şu maddelerle ifade ediliyor (1): 

• Çocukların din ve vicdan özgürlüğüne saygı duyulmalıdır. Çocuklar, ebeveynlerinin sahip oldukları din, dil, ırk, sosyal köken ve ideolojilerden dolayı kategorize edilmemeli ve ayrımcılığa maruz kalmamalıdırlar.
• Bütün çocuklar, temel yaşam haklarına sahiptir. UNICEF sözleşmesindeki bütün taraf devletlerin, çocukların hayatlarını sürdürebilmesi ve gelişim gösterebilmesi için mümkün olan tüm destekleri sağlaması gerekir.
• Çocukların da tıpkı yetişkin bireyler gibi ifade özgürlüğüne saygı duyulmalıdır. Her çocuk, yaşı ve olgunluk derecesiyle değerlendirilmek koşuluyla fikirlerini ifade etmede özgürdür.
• Bütün çocukların sağlık hizmetlerine erişim hakkı vardır. Taraf devletlerin çocuklara tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini sunma konusunda azami çaba göstermesi ve bu hakkın eksiksiz biçimde uygulandığını takip etmesi gerekir.
• Her çocuğun, vatandaşı olduğu devletin sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Bu hak, ulusal hukuk çerçevesinde gerekli önlemler alınarak koruma altına alınmalıdır.
• Bütün çocuklar, fırsat eşitliği temelli eğitim hakkına sahiptir. Bu çerçevede çocukların ilköğretim seviyesindeki eğitimi zorunlu ve ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Ayrıca öğrencilerin devamlılıklarının sağlanması ve okulu bırakma oranlarının azalması da devletlerin sorumluluğundadır.

Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun evrensel haklarını gözetmeli ve onu da hakları konusunda bilinçlendirmelisiniz. Böylelikle aile içinde ya da sosyal hayatta haklarının neler olduğunu bilmesine ve kendine güvenen bir birey olmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kaynak:

https://www.unicef.org   

 

Benzer İçerikler