Akıl ve Zeka Oyunları Ne Kazandırır?

  • 16.08.2022

Oyun, psikolojik, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından önemlidir. Çocuklar oyun oynarken hem öğrenebilir hem de eğlenceli vakit geçirebilirler. Ayrıca yeteneklerinin gelişimi açısından akıl ve zekâ oyunları; hızlı karar verme, olasılık hesaplama ve bir sonraki adımı düşünme gibi beceriler kazanmalarını sağlar. Çocuklarınızın farklı yönlerini ortaya çıkarmak istediğinizde akıl ve zekâ oyunlarıyla; hafıza, görsel zekâ, stratejik düşünme, mantıksal düşünme ve davranış becerilerini geliştirmelerini sağlayabilirsiniz (1). Siz de akıl ve zeka oyunlarının neler olduğunu ve çocuklara ne gibi katkılarda bulunabileceğini merak ediyorsanız gelin birlikte inceleyelim.

Akıl ve Zeka Oyunları Ne Kazandırır?

Akıl ve zekâ oyunları karakter gelişimi açısından son derece önemlidir. Planlı ve düzenli olmayı öğretir, öz güveni artırır, sınırları tanımayı sağlar ve kötü alışkanlıklardan uzak durmayı destekler. Konsantrasyon gerektiren akıl ve zekâ oyunları dikkat toplama becerisi kazandırarak derslerde başarılı olmaya da yardımcı olur (2). Dikkat toplama oyunları oynayan çocuklar, yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için eksik olduğunu düşündüğü alanda daha iyi olmaya çalışırlar. Dikkat toplama oyunlarıyla olasılıkları hesaplama becerisi kazanan çocuklar, hayatta karşılaştıkları zorluklar karşısında sorunu çözme becerilerini geliştirirler. Dikkat etkinlikleri ve akıl oyunları oynayarak kendilerini daha iyi tanıyabilir, kendine güvenen ve yapabileceklerinin farkında olan bir bireyler olarak gelişimlerine katkı sağlayabilirler.

Dikkat Toplama Oyunları ve Faydaları Nelerdir?

Dikkat Toplama Oyunları ve Faydaları Nelerdir?

Dikkat etkinlikleri ve akıl oyunları faydaları faydaları şöyle sıralanabilir (3):

• Dikkat oyunları oynamak zekayı aktif halde tuttuğu için öğrenmenin daha kolay olmasını sağlar.

• Dikkat toplama oyunları, sorunlar karşısında çözüm üretmeyi ve duruma farklı açıdan bakmayı öğretmeye katkı sağlar.

• Akıl ve zekâ oyunları planlı hareket etme becerisi kazandırır.


• Dikkat toplama oyunları, yeni yetenekler geliştirmeye yardımcıdır.

• Çocuk dikkat toplama oyunları ezberci öğrenmeden ziyade araştırma becerilerini geliştirir.

• Konsantrasyonu yükselten dikkat toplama oyunları aynı zamanda unutkanlığı engellemeye de yardımcıdır.

• Öngörüyü artırırken sistemli düşünme becerisi kazandırır.

• Mental oyunlar, başarısızlıklar karşısında yılmamayı ve denemeye devam etmek gerektiğini öğretir.

• Dikkat toplama oyunları, kuralları öğrenme ve anlama becerilerini geliştirir.

Akıl ve zekâ oyunlarıyla çocuklarınızın  boş zamanlarını eğlenceli hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda mental oyunlarla neden-sonuç ilişkisi kurmayı da öğrenmelerine destek olabilirsiniz.  

Zekâ Oyunları Nelerdir?

Zekâ Oyunları Nelerdir?

Çocuklar için dikkat oyunları; akıl oyunları, sözcük-mantık oyunları, işlem oyunları, karma zeka oyunları,  strateji oyunları ve mekanik oyunlar olarak sıralanabilir (4).

Akıl Oyunları

1. ABC bağlama
2. Patika
3. Apartmanlar 
4. Çit çit zekâ oyunları

İşlem Oyunları

1. İşlem karalama
2. Kendoku
3. Kakuro
4. İşlem karesi

Strateji Oyunları

1. Tic Tac Teo 
2. Mangala

Karma Zeka Oyunları

1. Go problemi

Sözcük-Mantık Oyunları

1. Dört değişkenli mantık oyunları
2. Anagramlar
3. Sözcük merdiveni
4. Mantık karesi
5. Üç değişkenli mantık oyunları
6. Kare bulmacalar
7. Yalancı doğrucu mantık oyunları

Mekanik Oyunlar

1. Tangram 
2. Pentomino
3. T Puzzle
4. Üç boyutlu küp sayma oyunları

Siz de bu oyunları çocuklarınızla oynayarak hem onların beyin jimnastiği yapmalarını sağlayabilir hem de kendi algı ve yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Kaynaklar: 

https://dergipark.org.tr  ss. 4   (1)

https://dergipark.org.tr   ss. 3     (2)

https://dergipark.org.tr   ss. 2    (3)

https://dergipark.org.tr   ss. 4    (4)

Benzer İçerikler