12. Sınıf 1. Dönem Dersleri ve Konuları (2024 Güncel)

12. Sınıf 1. Dönem Dersleri ve Konuları (2024 Güncel)

 • 19.09.2023

Her yıl MEB tarafından 12. sınıflar için özel olarak hazırlanan ders müfredatı 2023-2024 eğitim öğretim yılı için de belirlenmiştir. Hayallerindeki mesleğe ulaşmak isteyen çok sayıda öğrenci, 12. sınıf 1. dönem müfredatı içerisinde yer alan derslere ve konulara planlı bir şekilde çalışarak üniversiteye giriş sınavında yüksek bir başarı elde etmeyi planlar. ÖSYM tarafından hazırlanan YKS’nin AYT bölümüne dahil edilen 12. sınıf 1. dönem dersleri içerisinde matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafya yer alır. 

Sen de bu derslere lisedeki alanın doğrultusunda ağırlık vererek istediğin başarıyı elde edebilirsin. 12. sınıf 1. dönem dersleri ve konuları hakkında bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsin.

12. Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları

YKS sıralamalarında eşit ağırlık ve sayısal puan türünde öğrencilere yüksek başarı sağlayan matematik sorularının, sıralama üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Öğrencilere analitik düşünme becerisi kazandıran, problem çözme kabiliyeti sunan ve zamanı en iyi şekilde yönetmelerine olanak tanıyan matematik dersinin 12. sınıf 1. dönem konuları şu şekildedir:

 

 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritmik Fonksiyon
 • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

12. Sınıf Fizik 1. Dönem Konuları

12. Sınıf Fizik 1. Dönem Konuları

2023-2024 eğitim öğretim yılında 12. sınıf öğrencilerine fizik dersinde gösterilecek olan konular, MEB tarafından belirlenmiştir. YKS’de sayısal puan türünden başarılı bir sonuç elde etmek isteyen öğrencilerin özellikle üzerinde durması gereken derslerin başında fizik gelir. Standart sapması hayli yüksek olan bu dersin testinde, 12. sınıf ilk dönem konuları içerisinden de soru gelir. Bu sebeple öğrencilerin fizik dersinin 1. dönem konularını çalışma planlarına dahil etmeleri önerilir. 12. sınıf fizik 1. dönem konuları şu şekildedir:

 

 • Çembersel Hareket
 • Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği

12. Sınıf Kimya 1. Dönem Konuları

Fen bilimleri testinin en önemli derslerinden biri olan kimya dersinin 1. dönem konuları, 12. sınıf sayısal alan öğrencileri için merak konusudur. Ders çalışırken programı konulara göre ayırmak ve sistematik bir çalışma prensibi benimsemek, müfredat konularını bilmekle mümkündür. Hayalindeki mesleğe prestijli üniversitelerde ulaşmanı mümkün hale getiren disiplinli çalışma planına kimya 12. sınıf 1. dönem konularını da dahil etmen önerilir. Kimya dersi için 12. sınıf 1. dönem konuları şu şekildedir:

 

 • İndirgenme Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektrot Potansiyelleri
 • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 • Elektroliz
 • Korozyon
 • Anorganik ve Organik Bileşikler
 • Basit Formül ve Molekül Formülü
 • Doğada Karbon
 • Lewis Formülleri
 • Hibritleşme-Molekül Geometrisi
 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel

12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem Konuları

Sayısal bölümden hazırlanan üniversite adaylarının merak ettiği ders müfredatlarından biri de biyolojidir. Canlı bilimi olarak da isimlendirilen bu ders AYT sınavında sayısal puan türünden yüksek bir başarı alınmasında etkin bir rol oynar. Fen bilimleri testinden hedeflediğin net sayısına ulaşmak için çalışma planına dahil etmen gereken 12. sınıf biyoloji YKS konuları şu şekildedir:

 

 • Nükleik Asitler
 • Protein Sentezi
 • Genetik Uygulamaları
 • Fotosentez
 • Fotosentez ve Kemosentez
 • Solunum
 • Fotosentez ve Solunumun Karşılaştırılması

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Konuları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Konuları

Sözel ve eşit ağırlık puan türünden hedeflediği puana ve sıralamaya ulaşmak isteyen üniversite adaylarının, Türk dili ve edebiyatı dersinden yüksek net sayısına ulaşması gerekir. AYT sınavının Türk dili ve edebiyatı dersinde yer alan soruların birçoğu 12. sınıf 1. dönem konularından gelir. Bu sebeple öğrencilerin Türk dili ve edebiyatı dersinin 12. sınıf 1. dönem müfredatına hâkim olması gerekir. Derse ait ilk dönem konuları şu şekildedir:

 

 • Edebiyat İle Düşünce Akımları / Felsefe Arasındaki İlişki
 • Edebiyat İle Psikoloji ve Psikiyatri Arasındaki İlişki
 • Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
 • İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri
 • Yazım ve Noktalama
 • 1960 Sonrası Cumhuriyet Döneminde Hikâye
 • Küçürek (Minimal) Hikâye
 • Kelimede Anlam
 • Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
 • Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
 • Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
 • Garip Akımını Temsil Eden Şiir
 • İkinci Yeni Şiiri,
 • Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
 • 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
 • 1980 Sonrası Türk Şiiri
 • 1923-1950 Roman Örneği
 • 1950-1980 Roman Örneği
 • 1980 Sonrası Roman Örneği
 • Dünya Edebiyatından Roman Örneği
 • Türk Dünyasından Roman Örneği

12. Sınıf Tarih 1. Dönem Konuları

Sözel alandan hazırlık yapan öğrenciler için oldukça önemli bir yere sahip olan ve standart sapması yüksek derslerden biri de tarihtir. Tarih dersinin 12. sınıf ilk dönem konuları üzerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirerek sen de hedeflediğin sınav sonucunu elde edebilirsin. Tarih konuları şu şekildedir:

 

 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem Konuları

Matematik işlem becerilerinin yanı sıra sözel çalışma prensiplerine de ihtiyaç duyan coğrafya dersi, AYT sınavının sosyal bilimler alanında yer alır. 12. sınıf coğrafya 1. dönem derslerine düzenli bir şekilde çalışarak sen de bu dersten yüksek bir başarı ortalaması yakalayabilirsin. Coğrafya dersi için 12. sınıf 1. dönem konuları şöyledir:

 

 • Ekstrem Doğa Olayları
 • Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi
 • Şehirleşme, Göç ve Sanayi İlişkisinin Toplumsal Etkileri
 • Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve İşlevsel Bölgeler
 • Ulaşım Sistemlerinin Gelişimini Etkileyen Faktörler
 • Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
 • Dünya Ticaret Merkezleri ve Türkiye’de Ticaret
 • Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler

SSS

12. sınıf birinci dönemde kaç ders vardır?

12. sınıf birinci dönemde ortak yedi tane ders bulunur. Sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil alanlarının her birinin kendi içerisinde seçmeli dersleri mevcuttur.

 

12. sınıf birinci dönem derslerin saatleri nelerdir?

 

12. sınıf için ders saatleri alanlara göre değişkenlik gösterir. Örneğin sayısal alan öğrencisi ile sözel alan öğrencisinin gördüğü ders saatleri eşit değildir. Ortak derslerde ise ders saatleri şu şekildedir:

 

 • Türk Dili ve Edebiyatı - 5 saat
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 2
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - 2
 • İngilizce - 4
 • İkinci Yabancı Dil - 2
 • Beden Eğitimi ve Spor - 2
 • Görsel Sanatlar / Müzik - 4

 

12. sınıf öğrencileri 1. dönemi nasıl değerlendirmeli?

 

YKS’ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin sınava kadar olan zamanı verimli değerlendirmeleri oldukça önemlidir. Bunun için eksiklerini belirleyip kendine özel bir çalışma programı oluşturarak düzenli çalışman gerekir. Eksiklerini hızla belirlemek için YKS’ye hazırlık çözümü Raunt’tan destek alabilirsin. Sahip olduğu yapay zekâ destekli altyapısıyla seni çözdüğün sorulara göre tanıyan Raunt, eksiklerini belirleyerek bunları tamamlamaya yönelik çalışma programını oluşturmana destek olacaktır. 

Benzer İçerikler