1 Yıl Kaç Ay, Kaç Hafta, Kaç Gün, Kaç Saat Eder?

1 Yıl Kaç Ay, Kaç Hafta, Kaç Gün, Kaç Saat Eder?

  • 27.04.2023

Günümüzde zamanla ilgili hesaplamalarda en az hata oranına sahip kabul edilen Miladi takvim ya da diğer adıyla Gregoryen takvimi, Güneş’in Dünya üzerindeki dönme süresi olan 1 yılı, 365 gün 6 saat olarak belirler. Bu hesap sayesinde “1 yıl kaç gün?”, “1 yıl kaç hafta?” ve “1 yıl kaç ay?” sorularının cevapları bulunur. Miladi takvim öncesinde ise zaman bu şekilde hesaplanmıyordu. Örneğin; zamanı ayın tam devrelerine göre hesaplayan Ay takvimi 1 yılı 29-30 gün şeklinde ayırarak toplamda 12’ye böler. Böylelikle Ay takvimi 1 yılı 354-355 gün olarak hesaplar. Bu hesaplama neticesinde Ay takvimine ait olan bir tarihi, Miladi takvime çevirirken artı 10 gün 21 saat eklenmelidir. 

Türkiye’de Miladi takvim kullanımı 1926 yılından itibaren başlamıştır. Daha öncesinde kullanılan zaman Hicrî takvim uygulamasına tabidir. Fakat 1 Ocak 1926 kanun değişikliğiyle birlikte Miladi takvime geçilerek 24 saatlik zaman dilimi kullanılmaya başlanmıştır. Hicrî takvim, Ay’ın Dünya çevresindeki hareketini esas alarak hesaplanır. İki hesaplama sistemi birbirinden farklıdır. Ekinoks yılı hesaplaması da yapıldığında bu sonuca en yakın olan Miladi takvim daha hassas hesaplamalarla yapıldığı için yaygın şekilde kullanılır.

Yıl Nedir?

Yıl veya sene; Güneş’in etrafında Dünya’nın bir turunu tamamlamasına zaman olarak eşdeğer 365 gün, 6 saat, 43 dakika, 12 saniyeyi ifade eder. 1 yıl Miladi takvime göre 1 Ocak tarihinde başlar ve yılın son günü 31 Aralık olarak hesaplanır. 1 yılın 12 aya bölünmesi ise tarım ve ticaretin dünyada geçim kaynağı haline gelmesi neticesinde zorunlu hale gelmiştir. Ticaret veya tarım yapan insanlar ekim, hasat gibi durumları kontrol etmek için bunu zamana bölme ihtiyacı hissetmiştir. Bu sebeple 1 yıl dört mevsim ve 12 ay olarak belirlenir. İnsanlar bu döngüyü takip ederek yılın hangi ayında hangi mevsiminde olduğuna karar verir. 1 yıl içinde toplamda sayılan 12 ayın gün sayısı birbiriyle eşit değildir. Bazı aylar 30, bazı aylar 31 ve şubat ayı 28 gün ve dört yılda bir de 29 gündür.

Gün Nedir?

Gün Nedir?

1 günü ifade eden 24 saatlik zaman dilimi Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki turu tamamlama süresidir. Dünya kendi etrafında batıdan doğuya doğru dönüş yapar. Bu dönüş süresi toplamda 24 saattir. 1 gün uluslararası geçerliliği olan 24 saatlik dilimle kabul edildiği için saniye cinsinden 84.400 olarak da belirlenebilir. Yani saniyeler de 1 günün ne kadar olduğunu ifade edebilir. 1 gün gece 00.00 ile başlar 23.59 sonrasında biter ve yeni güne geçilir. Günler art arda gelerek haftaları, haftalar ayları, aylar da yılı oluşturur. 1 günün 24 saatlik dilimden daha uzun olduğuna dair hesaplamalar da mevcuttur. Bu hesaplamalar; dünyanın ekseninin sabit olmaması, Dünya’nın kendi yörüngesinde tam çember şeklinde dönmediği, Dünya’nın şeklinin tam küre olmaması gibi sebeplerle belirlenmiştir. Örneğin; Güneş günü hesaplamasına göre 1 gün 24 saatten 7,9 saniye daha fazladır.

1 Yıl Kaç Ay Eder?

“1 yıl kaç aydır?” şeklinde yapılan hesaplamalar Dünya’nın Güneş etrafında bir turu tamamladığı süreye karşılık gelir. 1 yıl 12 aydan oluşur. Takvim yılına göre 365 gün 1 yılı ifade eder. Bu durum artık yıl şeklinde ifade edilen şubat ayının dört yılda bir 29 gün olması sonucunda 366 gün olarak da hesaplanır. Bu günler kendi arasında aylara bölünür. Ocak, mart, mayıs, temmuz, ağustos, ekim, aralık ayları 31 gündür. Nisan, haziran, eylül ve kasım ayları ise 30 gündür. Bir tek şubat ayı 28 gündür. Bu durum artık yıla göre 29 gün olarak da hesaplanır. Artık yıl hesaplaması şu şekilde yapılır:

 

  • 1 yıl toplamda 365 gün 6 saat olarak kabul edilir.
  • 1 yıl içerisindeki 6 saat, 4 yılda toplanır.
  • 6x4=24 saat eder. Bu da tam 1 gün demektir. Bu fazladan 1 gün dört yılda bir şubat ayına eklenir.

 

12 ay, mevsimleri ifade ederken de kullanılabilir. Örneğin; haziran, temmuz, ağustos ayları yaz ayıyken aralık, ocak, şubat kıştır. 

1 Yıl Kaç Hafta Eder?

1 Yıl Kaç Hafta Eder?

1 yıl 12 ay olarak hesaplandığından ve her ayda dört hafta olduğu için “1 yıl kaç haftadır?” sorusunun cevabı kolaylıkla verilebilir. 1 yılda toplamda 52 hafta bulunur. 52 hafta hesaplaması şu şekilde yapılır:

 

  • 1 yılda 12 ay bulunur.
  • Her ayda 4 hafta vardır.
  • 1 hafta ise 7 gündür. Fakat 1 ay 7x4=28 şeklinde hesaplanmaz. Bazı aylar 30 bazı aylar 31 gün olduğu için ekleme yapılarak 1 yılın haftaları belirlenir.

 

Sonuç olarak; her ay ortalama 30 gün olarak hesaplanırsa 30x12=360 gün eder. Haftada da 7 gün olduğu için 360/7=51 hafta eder. Artan 5 gün bu sonuca eklenerek 365/7=52 hafta toplamda 1 yıl eder. Bu formülle “1 yıl kaç gündür?” hesaplaması da tersinden yapılabilir.

1 Yıl Kaç Gün Eder?

“1 yılda kaç gün var?” hesaplamasını yapmak için bir ayın kaç gün olduğunu hesaba katmak gerekir. 1 yıl içerisinde 7 tane 31 gün olan ay, 4 tane de 30 gün olan ay ve bir de 28 gün olan şubat ayı bulunur. Bu aylar toplandığında bir yıldaki gün sayısı belirlenir. 1 yıl toplamda 365 gün eder. Bu sayı artık yıl denilen Şubat’ın 29 gün olması sebebiyle 1 artık yıl 366 gün şeklinde de hesaplanır. 

1 Yıl Kaç Saat Eder?

1 Yıl Kaç Saat Eder?

Bir yılda bulunan saat sayısı hesaplanırken 1 günün 24 saat zaman dilimiyle ifade edildiğini bilmek gerekir. 1 yılın kaç saat ettiğini bulmak için 365x24=8760 şeklinde hesaplama yapılır. Bu sonuca 1 yılın 365 gününe ek olan 6 saati de eklenerek 8766 olarak “1 yıl kaç saat?” neticesine ulaşılır. 365 gün aynı zamanda 525.960 dakika, 31.557.600 saniye eder. 1 yıl saatin en küçük birimi olan salise şeklinde hesaplanırsa sonuç 1.893.456.000 eder. Bu hesaplama da Miladi takvim doğrultusunda yapılır. Çünkü Hicrî takvime göre hesaplama yapıldığında Hicrî takvimin 354-355 gün olmasından dolayı 1 yıldaki saat sayısı da değişir. Dünya genelinde en fazla kullanılan takvim olması sebebiyle 1 yıl hesaplamaları Miladi takvim çerçevesinde hesaplanır.

Benzer İçerikler