Yurt Dışında Öğretmen Olmak için Gerekli Şartlar

Yurt Dışında Öğretmen Olmak için Gerekli Şartlar

  • 25.07.2024

Yurt dışında öğretmenlik yapmak isteyen birçok kişi, işe nereden başlamaları gerektiğini merak ediyor. Mesleğini yurt dışında icra etmek isteyen öğretmenlerin belli sınavlara girmeleri ve başarılı olmaları gerekiyor. Bu sınavlara girebilmenin de birçok şartı bulunuyor.

Siz de “Yurt dışında nasıl öğretmenlik yapabilirim?” diyenlerdenseniz sizin için yurt dışında öğretmen olmak için gerekli şartları anlattık.

Yurt Dışında Öğretmenlik Nasıl Yapılır?

Yurt Dışında Öğretmenlik Nasıl Yapılır?

“Yurt dışında öğretmenlik yapmak istiyorum,” diyen öğretmenler, süreç içerisinde takip etmeleri gereken yol haritasını araştırıyor. Yurt dışında öğretmenlik yapabilmek için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene yapılan Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavına başvurmanız gerekiyor. Bu sınava başvuran ve başarıyla geçen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen ülkelerde, önceden belirlenmiş branşlarda çalışmaya hak kazanıyor.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı ile ilgili her yıl o yılın kontenjanlarına göre başvuru kılavuzu yayınlanıyor. Sınavla ilgili her türlü bilgilendirme de MEB internet sitesinden duyuruluyor.

Yabancı ülkede öğretmen olmak için adaylar öncelikle Mesleki Yeterlilik Sınavına tabi tutuluyor. Bu sınavın ardından da Temsil Yeteneği Sınavına girilmesi gerekiyor. Sınavlarda belli bir başarı elde eden öğretmenlerin yurt dışı öğretmenlik maceraları belli şartlar dahilinde başlıyor.

Yurt Dışında Öğretmenlik Yapmak İçin Gerekli Şartlar

Yurt Dışında Öğretmenlik Yapmak İçin Gerekli Şartlar

Sınavların haricinde yurt dışına öğretmen olarak gitme şartlarından bazıları kılavuzlarda şu şekilde belirtiliyor:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• Mesleği bünyesinde en az 5 yıl hizmet etmek
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre MEB bünyesinde öğretmen olarak hâlen çalışmaya devam ediyor olmak
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya bu hizmetten muaf tutulmuş olmak
• Branşında en az lisans düzeyinde eğitimini başarıyla tamamlamak
• Görevi yapmasına engel olacak bir durumun bulunmaması
• YDS veya dengi sınavlardan en az 50 puan almak
• Bulaşıcı bir hastalığa sahip olmamak
• Türk Ceza Kanunu'nda belirlenmiş şekilde herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamak
• Yurt dışında öğretmen olarak görevlendirilmesine karşı herhangi bir engeli bulunmamak
• Öğretmenlik hayatının son 10 yılında kınamadan daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak
• Öğretmenliğin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak
• Başvurusunun öncesinde yurt dışında görevlendirildiyse görevinde başarılı olmuş olmak
• Başvuru öncesinde yurt dışında görevlendirildiyse dönüşünden itibaren iki yıl yurt içinde görev yapmış olmak

Bu şartları sağlayan ve yurt dışında öğretmenlik için başvuruda bulunan adaylar 100 soruluk Mesleki Yeterlilik Sınavı'na girer. Sınavın süresi 120 dakikadır. Bu sınavdan en az 60 puan alan adaylar Yurt Dışı Öğretmenlik Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı sayılır. Daha sonra en yüksek puan alan adaydan en düşüğe doğru hazırlanmış liste yayınlanır. Puan üstünlüğüne göre ülke grupları ve alanlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar öğretmen Temsil Yeteneği Sınavına alınır. 

Sözlü olarak yapılan Temsil Yeteneği Sınavından en az 70 puan almak gerekir. Puanlar adayın cevaplarına ve tutumlarına göre verilir. Sınavdan başarılı olan adaylar açıklanır ve puan üstünlüğüne göre ülkelere görevlendirmeler yapılır. Yurt dışında öğretmenlik için yapılan tüm sınavlar Ankara'da gerçekleştirilir.

Benzer İçerikler