Ünlü Türk Ressamlar ve Eserleri

  • 27.07.2022

Ünlü ressamlar denilince genellikle ilk akla gelen Picasso ve Leonardo Da Vinci gibi dünyaca ünlü isimler olsa da resim tarihinde önemli bir yere sahip pek çok ünlü Türk ressamımız da bulunuyor. Eğer sen de Türk ressamlar ve eserleri hakkında bilgi almak istiyorsan gel birlikte bakalım.

19. Yüzyılda Yaşayan Ünlü Türk Ressamlar ve Eserleri

19. Yüzyılda Yaşayan Ünlü Türk Ressamlar ve Eserleri

Natürmort resimleriyle tanınan Şeker Ahmet Paşa, Narlar ve Ayvalar isimli eseriyle öne çıkar. Kendisi hayattayken eseri Paris Louvre Müzesi'ne kabul edilen ilk Türk ressam olması Şeker Ahmet Paşa'nın önemli özelliklerindendir (1).

Kaplumbağa Terbiyecisi resminin sanatçısı olan Osman Hamdi Bey de dünyaca ünlü Türk ressamlar arasında yer alır. Dönemin ünlü Fransız ressamlarından eğitim alan Osman Hamdi Bey bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinin kurucusudur (2). 

Hoca Ali Rıza manzara ve natürmort resimleriyle bilinen sanatçımızdır. Çağdaşları içinde doğaya açılan ve manzarayı görerek çizen ilk Türk ressamdır. Doğada gördüklerini kendi süzgecinden geçirerek yansıtan Hoca Ali Rıza'nın en meşhur eserleri arasında Göl Kenarı yer alır (3).

Peçeli Kadın gibi portre çalışmalarıyla tanınan Mihri Müşfik Hanım Türkiye tarihindeki çağdaş resim çalışmalarına öncülük eden ilk kadın ressamdır. Portresini yaptığı kişiler arasında Mustafa Kemal Atatürk de vardır. Pek çok kadın ressama öğretmenlik yapan Mihri Müşfik Hanım, aynı zamanda kızların eğitim gördüğü Güzel Sanatlar Akademisinin ilk kadın yöneticisidir (4).

19. yüzyılda yaşayan diğer ünlü Türk ressamlar ve eserleri ise şöyledir:

• Halil Paşa, "Göksu Sefası" 
• Hüseyin Zekai Paşa, “Üsküdar” 
• Abdülmecid Efendi, "Haremde Beethoven"
• Halid Naci, "Ormanda Karacalar" 

20. Yüzyılda Yaşayan Ünlü Türk Ressamlar ve Eserleri

20. Yüzyılda Yaşayan Ünlü Türk Ressamlar ve Eserleri

Özgün ve dışavurumcu eserler veren Fikret Muallâ'nın Caz Orkestrası ve diğer eserlerinde farklı akımların etkileri görülür. Bunlar arasında ekspresyonizm, kübizm, Rus konstrüktivizmi, fovizm, Alman ve Japon baskı sanatı bulunur (5). 

Pek çok sanat dalında eserler üreten Bedri Rahmi Eyüboğlu geleneksel halk sanatını batıyla birleştirir. Doğu-batı sentezinin görüldüğü Tophane isimli resminde Avrupa kültürünü takip eden İstanbul halkının modernizmle olan ilişkini yansıtır (6).

Uzun Yürüyüş isimli tablosuna Nazım Hikmet tarafından şiir yazılan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. Picasso'nun en düzgün el ve parmak çizen iki kişiden biri olarak tanımladığı Abidin Dino mükemmel el çizimleriyle öne çıkar (7).

20. yüzyılda etkili olan en iyi Türk ressamlar ve eserleri arasında şunlar da vardır:

• Ali Sami Yetik, "Anadolu'da Köylüler"
• Nazmi Ziya Güran, "Sokak Manzarası" 
• İbrahim Çallı, "Üsküdar" 
• Feyhaman Duran, "Celaleddin Arif Bey" 
• Namık İsmail, "Sedirde Uzanan Kadın"
• Mahmut Cûda, "Sara"
• Hale Asaf, "Otoportre"
• Nuri İyem, "Üç Güzeller"
• Nurullah Berk, “Ütücü Kadın"

Sen de resim sanatına ilgi duyuyor ve sanat tarihi hakkında bilgilerini geliştirmek istiyorsan, dünyaca ünlü Türk sanatçılarımızın eserlerini inceleyebilirsin.


Kaynaklar:

https://www.kulturportali.gov.tr/portal/seker-ahmet-pasa  

https://www.kulturportali.gov.tr/portal/osman-hamdi-bey  

https://www.kulturportali.gov.tr/portal/hoca-ali-riza-  

https://www.researchgate.net  

https://www.kulturportali.gov.tr/portal/fikret-mualla-saygi  

https://www.kulturportali.gov.tr/portal/bedri-rahmi-eyuboglu  

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/192411  

 

Benzer İçerikler