Tarihin En Büyük 5 Komutanı

Tarihin En Büyük 5 Komutanı

  • 15.06.2024

Dünya tarihinde birçok devlet kurulmuş ve sonunda yıkıma uğramıştır. Kurulan devletlere iz bırakan tarihin en büyük komutanları birçok önemli zafere imza atmıştır. Tarihin en başarılı komutanları devletlerini daha ileriye taşımak için çeşitli savaş stratejileri geliştirmiş ve önemli kararlar almışlardır. Sen de günümüzde hala örnek alınan tarihin büyük komutanları kimler diye merak ediyorsan, gel birlikte bakalım.

Büyük İskender (MÖ 336-323)

Büyük İskender (MÖ 336-323)

Tarihin bilinen ilk fatihi olan Büyük İskender, Makedonya Kralı II. Philip ve Epeiros Kralı Neoptolemos’un kızı Olympias’ın oğlu olarak 356 yılında Pella şehrinde doğmuştur (1). 20 yaşında tahta çıkan Büyük İskender, Aristoteles’ten genç yaşında tıp, bilim ve felsefe gibi dersler alarak yaşıtlarından daha önce olgunlaşmıştır. Aynı zamanda savaş sanatını da öğrenen Büyük İskender, babası gibi güçlü bir kral olmak istemiştir. Krallığın başına geçmesi ile Thebes kentindeki isyanları durdurarak isyan edenlere hakimiyetini kanıtlamıştır. Tarihin en büyük komutanları arasında olan Büyük İskender dünyaya gelme amacının toprak fethetmek olduğunu düşünerek Makedonya Krallığı’nı, Balkan Yarımadası’ndan İndus Vadisi’ne kadar genişeltmiş ve önüne çıkan bütün devletleri ve orduları büyük yenilgilere uğratmıştır (2).

Hannibal Barca (MÖ 247-183/182)

Hannibal Barca (MÖ 247-183/182)

Askeri konuda üstün bir dehaya sahip olan Hannibal Barca, Kartaca’da dünyaya gelmiştir. Babası I. Pön Savaşı’nın komutanı Hamilcar Barca’dır (3). MÖ 221 senesinde İspanya ordusu komutanı olan Hannibal, MÖ 219 senesinde Roma’nın müttefiki olan Saguntum şehrini alır. Böylece II. Pön Savaşı, Roma ile başlamış olur. Tarihin en güçlü komutanları arasında sayılan Hannibal’ın ordusunda otuz yedi fil ve yüz bin asker yer almıştır. Alp Dağları’nın zorlu kış şartlarında geçen Hannibal Trasimene Gölü Muharebesi’nde Roma’yı büyük bir bozguna uğratır. Vur-kaç taktiği ile geri çekilen Roma ordusunu kuşatmak yerine, güneydeki Latin şehirlerini Roma’ya karşı kışkırtmıştır. Roma’yı Cannae Muharebesi’nde ise Hilal Taktiği ile yenilgiye uğratmıştır (4).

Cengiz Han (1155-1227)

Cengiz Han (1155-1227)

Yesügey Bahadır’ın oğlu olan Timuçin, babasının ölümü ile kabilesini toparlayıp Kiriyat hükümdarı Tuğrul Bey’in hizmetine girmiştir. Kiryatiler ve Naymanlar’a karşı kazandığı zafer ile 1206 senesinde kurultayda Cengiz unvanını almıştır (5). Karluk, Uygur, Çin, Karkıtaylar ve Harzemşahlar’a son vermiştir. İran'ın büyük bölümü ve Kıpçak Bozkırı’nı fetheden Cengiz Han, 1227 yılında hayatını kaybetmiştir. Yaşamı boyunca katıldığı hiçbir savaşı kaybetmediği bilinen tarihin en iyi komutanları içinde olan Cengiz Han, döneminin en donanımlı ordusunu yönetmiştir (6).

Fatih Sultan Mehmet (1432- 1481)

Fatih Sultan Mehmet (1432- 1481)

İki kez tahta çıkan Fatih, İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’na son vermiştir. İstanbul’un fethi ile çağ açıp çağ kapatan Fatih, fetih için zamanının en büyük toplarını döktürmüştür. Surlarla çevrili İstanbul’u almanın çok zor olduğu gerçeği karşısında hedefinden vazgeçmemiş ve ordusunu da bu amaç için hazırlamıştır (7).

Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)

Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)

1881’de Selanik’te doğan Mustafa Kemal askeri eğitim aldıktan sonra Osmanlı ordusunda birçok savaşa katılmıştır. Çanakkale Savaşı’nda komutanlık yapan Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı sonrasında ülkenin İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış ve görülmemiş bir zafer kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal, “Atatürk” ismini almıştır. Savaş sonrasında ülkenin kalkınması için inkılaplar ve reformlar yapmış günümüz Türkiye’sinin temellerini atmıştır.

Sen de tarihte birçok başarıya imza atan komutanlar hakkında daha fazla bilgi edinerek, tarih bilgini ve genel kültürünü geliştirebilirsin.

 

Kaynaklar:

https://dergipark.org.tr   ss. 1

https://dergipark.org.tr   ss. 2

https://dergipark.org.tr   ss. 3

https://dergipark.org.tr   ss. 22

https://dergipark.org.tr   ss. 7

https://dergipark.org.tr   ss. 27

https://dergipark.org.tr   ss. 4

 

Benzer İçerikler