Ses Kaynağı Nedir? Kaça Ayrılır?

Ses Kaynağı Nedir? Kaça Ayrılır?

 • 02.09.2022

Kuşların cıvıltısından şarkılara, bebeğin kahkahalarından akarsuların şırıltısına kadar her ses kulağa ayrı ve özel geliyor değil mi? Her gün karşılaştığımız onlarca sesin her birinin kendine özgü bir kaynağı var. Sesin oluşabilmesini mümkün kılan bu kaynaklar sayesinde iletişim kurabiliyoruz, gelişmeleri algılıyoruz ve varlıkları ayırt edebiliyoruz. Ses kaynakları her nesne ve canlı için özel olsa da yapay ve doğal olarak iki başlık altında toplanıyor. Peki günlük hayatın her alanında karşılaştığımız seslerin nasıl oluştuğunu ve özelliklerinin neler olduğunu merak ediyor musun? O zaman gel birlikte “Ses nedir?” ve “Ses kaynakları nelerdir?” sorularının cevaplarına bakalım.

Ses Nedir?

Ses, titreşim sonucu meydana gelen basınç dalgalarıdır. Titreşen parçacıklar ortaya bir enerji çıkarır (1). Bu enerji hava yoluyla iletilir ve böylece kulağımıza ulaşan sesleri işitiriz. Dalga boyları, kaynakları, desibelleri gibi detaylar sesleri birbirinden ayırır. Böylece her bir ses kendine özgü yapıya sahip olur. Sesin oluşumunda en önemli noktalardan olan kaynaklar, dalgaların yayılmasını sağlar. Doğal ve yapay ses kaynakları biz farkında olmasak da gündelik yaşamımızın son derece önemli bir parçasını oluşturur. Peki sesin kaynağı nedir?

Ses Kaynağı Nedir?

Ses Kaynağı Nedir?

Ses kaynağı, varlıkların parçacıklarının titreşimi sonucu ortaya çıkan enerji formunun kaynağıdır. Bunlar hava parçacıklarının yanı sıra fiziksel varlıkların aracılığıyla da oluşabilir (2). Peki her sesin bir kaynağı var mıdır? Evet, sesin oluşabilmesi için bir kaynak gereklidir. Ses kaynakları, doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynakları olmak üzere iki başlıkta toplanır. Dünyamızın başlangıcından beri var olan doğal kaynaklar insanlığın gelişimi ile birlikte yeni formlar kazanmıştır. Günlük hayatta kullandığımız araçlar ve makinelere yenileri eklendikçe daha önceden var olmayan kaynaklar ortaya çıkar.

Doğal Ses Kaynağı Nedir?

Doğal Ses Kaynağı Nedir?

Doğal ses kaynağı, doğal yollarla, insan müdahalesi bulunmayan ses kaynaklarıdır. Bu sesleri insan ve hayvanların yanı sıra doğa olayları da oluşturur. Memeli canlılar ve kuşlar ses telleri ile üretim gerçekleştirir (3). Diğer hayvanlar ise ses üretmek için diğer vücutlarını kullanabilir. Seslerin desibelleri doğa olaylarına ya da canlıların kapasitelerine bağlıdır. Ses oluşturan bütün varlıklar ses kaynağıdır. Doğal ses kaynağı örneklerine bakacak olursak:

 • Hayvanlar
 • Nehirler
 • Volkan
 • Rüzgar
 • Çığ
 • Dalga sesleri

Yapay Ses Kaynağı Nedir?

Yapay ses kaynağı, insan yapımı ve müdahalesi sonucu ortaya çıkan kaynaklardır.**** Evde, sokakta, fabrikalarda kısacası hayatın her alanında bu kaynakları görmek mümkündür. Yapay ses kaynakları örneklerinden bazıları şunlardır:

 • Otomobiller
 • Fabrikalar
 • Ev aletleri
 • Uçaklar
 • Klimalar
 • Bilgisayarlar

Sen de ses kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinerek, müziğin de temelini oluşturan sesler hakkında bildiklerine yenilerini ekleyebilir, genel kültürünü geliştirebilirsin.

Kaynaklar:

http://www.cs.toronto.edu   (1)

https://www.nelson.com    (2)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov   (3)

Benzer İçerikler