Masalların Çocuğun Gelişimine Etkisi

Masalların Çocuğun Gelişimine Etkisi

  • 25.07.2024

Tarihin eski zamanlarından beri insanlar yaşadıklarını, hayat tecrübelerini hayal ürünü kahramanlarla bağdaştırarak birbirine anlatmış, bu anlatılanlar da günümüze masal olarak ulaşmıştır. Masallar, ne kadar hayal ürünü olsa da ve olağanüstü olaylara yer verse de aslında derinlemesine incelendiğinde büyük hayat dersleri verebilir. Masal kahramanının yaşadıkları, problemler karşısındaki davranışları ve daha fazlası çocukların gelişimini etkileyebilir.

Masalın çocuğun gelişimine etkisi oldukça fazladır. Peki masallar çocukları ne yönde etkiler? Yazının devamında bulabilirsiniz.

Masalların Çocukların Gelişimine Etkileri

Masalların Çocukların Gelişimine Etkileri

Masalların, çocuk gelişiminde birçok katkıya sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Hem iletişim yönünden, hem dilsel açıdan hem de sosyal olarak masallar çocukları geliştirir. Çok yönlü etkiye sahip olan masallar, zihinsel faaliyetleri de aktif tutar. Çocuklar masallar sayesinde iyiyi ve kötüyü, yanlışı ve doğruyu ayırt edebilir.

Her zaman iyi olanın galip geldiği, kötülerin ise cezalandırıldığı masallarda çocuklar ana kahramanın sabırla başarıya ulaştığını görebilir. Aynı zamanda yapılan bir iyiliğin hiçbir zaman karşılıksız kalmadığını gören çocuk bu açıdan da kendine küçük yaşlarda bir yön belirleyebilir. Masallarda genellikle zeka, fiziksel güçten daha önemli ve etkilidir. Bunun yanı sıra birçok durum, sevgi ve saygıyla kolaylıkla aşılabilir. Sevgiyi, dostluğu, saygıyı, dürüstlüğü, doğruluğu ve daha birçok erdemi net bir biçimde gösteren masallar, çocukların iyiyle kötüyü daha kolay ayırt edebilmesine yardımcı olur.

Masallar, çocuklara erdemliliği öğreterek onların gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Bunun yanı sıra masallar, dil gelişimini de güçlendirebilir. Ebeveynlerinin küçük yaştan itibaren masallar okuduğu çocuklar, daha geniş bir kelime hazinesine sahip olabilir. Masallarda anlatıcı ve dinleyici arasında güçlü bir iletişimsel bağ bulunur. Bu gerçekçi iletişim, çocuğun daha derinden etkilenmesine yardımcı olur. Çocuk, kendisine okunan masalı dinlerken zihnini sürekli aktif tutar. Masaldaki kahramanların davranışlarını tespit ederek sonuca ulaşmaya çalışır. Bu da zihinsel gelişimin hızlanmasına yardımcı olabilir.

Masallarda birçok atasözü, deyim ve özdeyiş kullanılır. İkilemeler, benzetmeler, duraklar çocuğun ana dilinin farkında olmasını, ana dilinin zenginliklerini ayırt edebilmesine imkan tanır. Küçük yaşlarda ana dilinin kurallarını benimseyen çocuk, okuma yazma öğrenme sürecinde de daha başarılı olabilir.

Dinleme ve anlama becerisini geliştiren masallar tüm bunların yanı sıra kültürün çocuğa aktarımını da sağlar. Çocuk ulusal masallarla kendi toplumunun; dünya edebiyatındaki masallarla ise farklı toplumların kültürlerinin farkında olabilir. Çocukların merak duygusunu geliştiren masallar, daha yaratıcı olmalarını, olaylara analitik düşünceyle yaklaşmalarını, kendilerine özgü değer yargısı oluşturmalarını da sağlar. Zıtlıkları, doğruyu ve yanlışı gören çocuklar yakın çevreyle daha uyumlu ilişkiler de kurabilir.

Kısacası masallar, çocukların bilişsel, dilsel ve ahlaki gelişimleri başta olmak üzere birçok açıdan olumlu yönde etkileyen en önemli okuma metinleri arasında yer alır. Sizler de çocuklarınızla masal okuma etkinlikleri gerçekleştirerek, zihin gelişimine ve hayal gücüne katkıda bulunabilirsiniz.

Benzer İçerikler