İngilizce Makale Nasıl Yazılır?

İngilizce Makale Nasıl Yazılır?

  • 02.09.2022

Makale yazmak, hangi dilde olursa olsun bazı kurallara uymayı gerektiriyor. Bu kurallar, makalenin daha anlaşılır olmasını ve okuyucunun yazarın argümanlarını daha rahat takip edebilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bir makale yazarken, hem kendini doğru bir şekilde ifade etmeli, hem de okuyucunun seni istediğin şekilde anlamasını sağlamalısın. Elbette sıra İngilizce makale yazmaya geldiğinde, bir de dili doğru kullanma işin içine giriyor.

İngilizce makale yazmaya başlamadan önce bir planlama yapmak süreci kolaylaştıran en önemli unsurlardan biridir. Makalede vermek istediğin mesaja odaklanarak, bu mesajı en sade ve en net şekilde ifade edebilmek için bir plan oluşturmakla işe başlayabilirsin. Peki bundan sonra ne yapılmalı? Thesis statement, introduction ve conclusion nasıl kaleme alınmalı? İşte İngilizce makale yazarken dikkat edebileceğin adımlar.

Thesis Statement (Makalenin Tek Cümlelik Özeti) Nasıl Yazılır?

Thesis statement kısaca makalenin tek cümlelik özeti olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla okuyucu thesis statement’ı okuduğunda tüm makaleden çıkarması gereken ana fikre sahip olmalıdır. Bu nedenle thesis statement yazının kalbidir diyebiliriz. Thesis statement, makalede savunulan fikre göre değişik şekillerde yazılabilir. Örneğin makale bir uygulamanın avantaj ve dezavantajlarını anlatıyorsa, thesis statement bu uygulamanın avantajları ve dezavantajları olduğunu belirten ve okuyucuyu bu avantaj ve dezavantajları okumaya iten cümle olarak karşımıza çıkar. Eğer makalenin konusu bir konuda öznel düşünce paylaşımı ise thesis statement bu konudaki öznel düşünceni yani tarafını kısaca göstermelidir. Peki thesis statement makalede nerede olmalı? Thesis statement, makalenin giriş paragrafında genel olarak son cümle olarak tasarlanır.

Introduction (Giriş) Paragraf Nasıl Yazılır?

Introduction (Giriş) Paragraf Nasıl Yazılır?

“Introduction nasıl yazılır?” sorusunun cevabı aslında thesis statement’la bağlantılıdır çünkü, giriş paragrafının tasarımı okuyucuyu makalenin ana fikrine götürecek şekilde yapılmalıdır. Giriş kısmında ayrıntıların gelişme kısmında verileceği konu hakkında genel bilgiler verilir. Burada verilen her görüş ya da bilginin gelişme kısmında detaylandırılması gerekir. Bu nedenle giriş paragrafı aslında makalenin gidişatını belirler. Giriş paragrafında kaç farklı fikir ya da faktör yer alıyorsa gelişme bölümü için o kadar paragraf açmak, makalenin daha zengin olmasını sağlar. Gelişme bölümünde fikirleri ya da faktörleri sıralarken paragraf başlarında firstly, secondly, additionally, moreover gibi bağlaçları kullanabilirsin.

Conclusion (Sonuç) Nasıl Yazılır?

Conclusion (Sonuç) Nasıl Yazılır?

Sonuç kısmı ise girişte genel hatlarıyla anlatılan, gelişmede örneklendirilen ve ayrıntılandırılan bilgilerin son kez özetlendiği bölümdür. Sonuç paragrafı, giriş paragrafının yeniden kaleme alınmasına benzer. Ayrıca bu kısımda daha önce bahsedilmeyen yeni bilgilerin olmaması gerekir. Diğer bir ifadeyle sonuç bölümü, makalenin önceki bölümlerinin kısa bir yansımasıdır ve okuyucu için yeni bilgiler sunmaz. Bu bölümde to sum up, in conclusion, as a result gibi kalıpları kullanabilirsin.

İster Türkçe ister İngilizce olsun makale yazarken dikkat edilmesi gereken basit adımlar var. İyi bir planlama, doğru ifade edilmiş ana fikir cümlesi ve akışa uygun şekilde yazılmış giriş, gelişme ve sonuç paragrafları etkileyici bir İngilizce makale yazmanın temel adımlarıdır. Sen de İngilizce makale yazarken bu bilgilere dikkat edebilir, anlaşılır ve akıcı makaleler hazırlayabilirsin.

Benzer İçerikler