Eğitimde Materyal Kullanımının Önemi

Eğitimde Materyal Kullanımının Önemi

  • 02.09.2022

Geçmişte eğitim ve öğretim kaynakları, eğitmen ve ders kitabıyla sınırlı kalıyordu. Günümüzde ise gelişen teknoloji ve mobil cihazlar sayesinde öğrencilerin daha etkin bir eğitim süreci yaşaması mümkün olabiliyor. Eğitimin görsel ve işitsel araçlarla desteklenmesi öğrencilerin kalıcı öğrenmesine ve daha başarılı olmasına katkı sağlıyor. Ayrıca farklı materyallerle zenginleştirilen derslere öğrenciler daha çok ilgi gösterme eğiliminde oluyor.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda; “Sınıf içinde veya evde çalışma yaparken öğrencilerin farklı teknikleri kullanması bilgileri daha kolay öğrenmeleri açısından önem taşır.” demek mümkün. Dersin monotonluğunu yok eden farklı teknolojik uygulamalar sayesinde eğlenceli bir öğrenme süreci yaşanabilir. Bu noktada eğitimci olarak sizlerin ders anlatımında kullanılan materyaller arasından en uygun olanları seçmeniz ve yeterli düzeyde beceriye sahip olmanız önemlidir. Eğitimde materyal kullanımının önemiyle ilgili detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 

Materyal Nedir? Eğitim Materyali Nedir?

Materyal Nedir? Eğitim Materyali Nedir?

Bir işi yapmak veya anlatmak için kullanılan her türlü araç gereç, materyaldir. Eğitim materyali, öğrencilerin bilgileri daha kolay kavramasını ve pekiştirmesini sağlayan kaynaklar olarak tarif edilebilir. Gelişen teknoloji sayesinde görsel ve işitsel materyaller çoğalmıştır. Eğitim sürecinde bu kaynakların kullanılması, öğrenme sürecini daha keyifli ve unutulmaz hale getirir. Öğretmenlerin teknolojiyle ilgili becerilerini geliştirmeleri, öğrenmenin başarısı üzerinde etkili olur. Ayrıca ders anlatımında video, ses, görsel gibi farklı materyaller kullanıldığında öğrenciler konuyu daha iyi kavrayabilir. 

Günümüz çocukları teknolojiyle iç içe yaşamaktadır. Günlük yaşamda sık kullanılan mobil cihazların eğitim sürecine dahil edilmesi, çocukların ilgisini çekmek için önemlidir. Sadece ders kitaplarına, kara tahtaya ve yazı uygulamalarına bağlı kalmak, öğrencilerin sıkılmasına neden olabilir. Öğrenme deneyimini benzersiz hale getirmek için eğitmenlerin yeni teknolojileri ve güncel materyalleri kullanması gereklidir. İnteraktif kaynaklar çocukların derse daha fazla yoğunlaşmasını, ilgiye takip etmesini ve kalıcı öğrenmeyi destekler. Ortaokul öğrencileri için Vitamin Kitapları, LGS’ye hazırlanan öğrenciler için Vitamin LGS ve YKS adayları için Raunt çevrim içi hizmet veren interaktif eğitim materyallerine iyi birer örnektir.

Eğitimde Materyal Kullanmanın Faydaları

Eğitimde Materyal Kullanmanın Faydaları

  • Ders anında anlatılan soyut kavramların somutlaştırılması için materyallerden destek alınır. Numune, model, maket, video, ses kaydı, görsel gibi farklı kaynaklar, öğrenme deneyimini daha üst seviyelere taşır. 
  • Çok büyük veya ağır nesnelerin öğrenciler tarafından görülebilmesi için maketler kullanılabilir. Beceri geliştiren eğitim alanlarında maket benzeri materyallerin kullanımı gereklidir.
  • Objelerin iç kısmını gösteren kesitler, eğitim sürecinde kullanılan materyaller arasında bulunur. Öğrenme deneyimi açısından çok önemli olan bu materyaller, öğrencilerin objeleri tüm ayrıntılarıyla kavramasını sağlar.
  • Bütün duyu organlarıyla deneyimlenen materyaller sayesinde eğitim süreci daha başarılı hale gelir. Öğrenilen bilgiler hafızada daha kalıcı olur ve kolay unutulmaz.

Materyal Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Materyal Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Materyal seçerken öğrenme hedeflerine ve öğrencinin yaşına uygun şekilde seçim yapılması gerekir. 
  • Kullanışlı ve dayanıklı materyaller, öğrenme deneyimini daha konforlu hale getirir.
  • Önemli ve özet bilgileri içeren materyaller, öğrencilerin sıkılmadan konuyu kavramasını sağlar.
  • Öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sunan seçenekler, daha faydalı bir işleyiş sunar.

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklarına akademik yaşamda destek olması için güncel ve geliştirici kaynakları sağlaması önemlidir. Öğrencilerinizin eğitim ve öğretim hayatını kolaylaştırmak için gelişen teknolojik araç ve gereçleri değerlendirebilirsiniz.

Benzer İçerikler