Çift Ana Dal ve Yan Dal Arasındaki Farklar Nelerdir?

Çift Ana Dal ve Yan Dal Arasındaki Farklar Nelerdir?

  • 12.06.2024

Üniversite eğitimi başarılı bir kariyer için en önemli basamaklardan biridir. Üniversiteden mezun olduğun bölüm, iş hayatına da yön veriyor. Bu nedenle, bölüm tercihi yaparken ilgi alanlarını doğru bir şekilde belirleyerek sürece başlayabilirsin. Hayattan beklentilerini, yeteneklerini ve hayalindeki mesleği göz önünde bulundurarak bölüm seçmek, önemli adımlardan biri olabilir. Peki, seçtiğin bölümde eğitime başladıktan sonra yapabileceğin her şey bitecek mi? Elbette hayır. Birçok üniversite, öğrencisi için çift ana dal ve yan dal diploma fırsatı sunuyor. O zaman “Yan dal ve çift ana dal farkı nedir?” sorusunu yanıtlamaya çalışalım.

Yan dal ve çift ana dal temel olarak üniversite öğrencilerinin başka bir bölümden ders almalarına olanak veriyor. Böylece öğrenciler kayıtlı oldukları lisans dalı dışında farklı bir lisans dalına ait program derslerini de alabiliyor. Diğer bir ifadeyle, yan dal ya da çift ana dal programları sayesinde, kendi lisansının yanında eş zamanlı olarak başka bir lisans dalında da öğrenim görme imkanına sahip olabilirsin. Bu durumu biraz detaylandıralım.

Çift Ana Dal Programı (ÇAP) Nedir?

Çift Ana Dal Programı (ÇAP) Nedir?

Üniversitede kayıtlı olduğun bölümden mezun olduğunda öğrencisi olduğun bölümün diplomasına sahip olabilirsin. Örneğin, bir üniversitenin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde iktisat bölümüne kayıtlı isen gerekli tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla geçtiğinde ve diğer mezuniyet şartlarını karşıladığında iktisat diploması alabilirsin. Ancak, çift ana dal programına (ÇAP) başvurarak aynı anda iki lisans dalından mezun olman mümkün. Çift ana dal programına başvurmak için üniversitenin belirlediği tüm kriterleri karşılıyor olman gerekir. Bu kriterler; başvuru tarihine kadar başarılı olunan derslerin kredi toplamı, genel not ortalaması ve alttan dersinin bulunmamasıdır.

Derslerin iş yükünü ifade eden alınan kredi toplamının ve genel not ortalamasının en az kaç olması gerektiği üniversiteler tarafından belirlenip ilan edilir. Alttan dersin bulunmaması kriteri ise başvuru yaptığınız tarihte, önceki dönemlerde başarısız olduğun ve tekrar alman gereken dersin olmaması anlamını taşır. Çift ana dal programına izin veren üniversiteler, başvuru koşulu olarak ilave kriterler de belirleyebilir. Tüm bu belirlenmiş kriterleri karşılaman halinde başvuru yapabilir, başvurun kabul edilirse iki lisans dalından mezun olma hakkını kazanabilirsin.

Yan Dal Programı Nedir?

Öğrencilere aynı anda iki lisans programından ders alma fırsatı sunan diğer bir program ise yan dal programıdır. Yan dal programı, ilgi duyduğun başka bir lisans programından ders alma hakkı sunar. Ancak bu programda sınırlı sayıda ders alınabilir. Dolayısıyla, yan dal kapsamında, ikinci lisans dalına ilişkin programın tüm derslerini değil, programda yer alan ve belirli bir konuya yönelik olarak verilen dersleri alabilirsin. Bu da, mezun olurken yan dal yaptığın lisans programı için diploma değil, yan dal sertifikası alman anlamına gelir. 

Son olarak, yan dal programına başvurmak için de belirli şartları yerine getirmiş olmak gerekir. Bu şartlar başarı şartı, kredi şartı ve üniversitelerin belirlediği diğer kriterlerdir. Başarı şartı en basit şekilde başvuru tarihine kadar aldığın dersler üzerinden hesaplanan not ortalamandır. Kredi şartı ise yine başvuru tarihine kadar aldığın derslerin toplam kredisini ifade eder. Üniversiteler, yan dal programına başvurmak için gerekli asgari başarı ortalamasını ve alman asgari kredi toplamını belirliyor. Bu da, üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Bu iki şart dışında üniversiteler ilave kriterler de belirleyebilir. Bu nedenle yan dal programına başvurmak için üniversitenin talep ettiği kriterleri takip edebilirsin.

ÇAP ve Yan Dal Farkı

ÇAP ve Yan Dal Farkı

Yan dal ile çift ana dal arasındaki fark olarak öne çıkan ilk unsur, alınan ders sayısıdır. Çift ana dal programında ikinci lisans dalına ilişkin ders programında yer alan tüm dersler alınır. Ancak yan dal programında ikinci lisans dalından sınırlı sayıda ders almak yeterli olur. Yan dal ve ÇAP arasındaki farklardan ikincisi ise, alınan toplam kredi sayısıdır. Alınan toplam kredi sayısı çift ana dal programında yan dal programından çok daha fazladır. Çünkü çift ana dal programında ikinci lisans dalının tüm derslerini almak gerekirken, yan dal programında ikinci lisans dalından sınırlı sayıda ders alınır. Her iki programda alınması gereken ders sayılarının farklı olması, alınan kredi sayısının da farklı olması anlamına gelir. Yan dal ve ÇAP arasındaki farklardan sonuncusu ise mezun olurken sahip olacağın belgedir. Çift ana dal yaparsan, her iki bölümün diplomasına sahip olabilirsin. Yan dal yaptığında ise sertifika alabilirsin.

Sen de kayıtlı olduğun bölümden farklı bir bölüme de ilgi duyuyorsan ya da başka bir bölümden ders almanın ilerideki kariyerin için faydalı olacağını düşünüyorsan, üniversitenin yan dal ve çift ana dal programlarına göz atabilirsin. Çift ana dal veya yan dal programları sayesinde kendi bölümün dışında farklı bir bölümden ders alarak hem ufkunu genişletebilir hem de üniversiteden sonraki hayatın için yeni bir kapı aralayabilirsin.

Benzer İçerikler