11. Sınıfta YKS'ye Nasıl Çalışmalısınız? 11. Sınıf Çalışma Programı

11. Sınıfta YKS'ye Nasıl Çalışmalısınız? 11. Sınıf Çalışma Programı

 • 19.10.2023

Lise eğitimi süresince edinilen ve pekiştirilen bilgilerin ölçüldüğü sınav olan YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlanmak için 11. sınıf çalışma programı oluşturulması öğrencilerin hayal ettikleri üniversiteye girebilmeleri açısından önem taşır. Lise müfredatında 9. ve 10. sınıflarda öğrenilen konular, 11. sınıfta görülecek pek çok dersin temelini oluşturur. Bu nedenle 11. sınıfa gelindiğinde hem önceki sınıflarda görülen ders tekrarını yapmak hem de üniversite sınavında hedeflenen başarıya ulaşmak için çalışmalara başlamak gerekir. 

“11. sınıfta YKS’ye nasıl çalışmalısınız?” ve “11. sınıf çalışma programı konusunda nasıl bir yol izlemelisiniz?” gibi soruların cevaplarına yazının devamından ulaşabilirsiniz.   

11. Sınıfta YKS'ye Nasıl Çalışmalısınız?

Birçok öğrencinin gelecekteki mesleğiyle ilgili hayalleri lise yıllarında şekillenmeye başlar. Çoğu durumda bu hayali gerçeğe dönüştürmenin yolu YKS’den yeterli puanı alabilmekten geçer. Bu süreçteki en önemli aşamalardan biri de 11. sınıf çalışma programının verimli bir şekilde hazırlanmasıdır. Lisede 11. sınıfa başladığı andan itibaren üniversite sınavına hazırlık sürecine giren öğrenciler, hedefledikleri üniversite ve bölümü kazanmak için hem TYT hem de AYT oturumlarında istenilen netlere ulaşma ihtimalini güçlendirir.  

11. sınıf öğrencilerinin doğru zamanlama ve tekniklerle ders çalışması oldukça önemlidir. Bunun için her öğrencinin kendine özgü bir 11. sınıf çalışma programı oluşturması gerekir. Ders çalışma konusunda düzenli, istikrarlı ve kararlı olanların uygulayacağı 11. sınıf çalışma programı, 12. sınıfta yoğun bir YKS hazırlık sürecine girecek gençlerin yükünü hafifletir. 11. sınıf YKS çalışma planı hazırlarken Raunt’tan destek alarak eksiklerinizi daha kısa sürede belirleyebilir ve zamanı en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Performansınızı artıran, seviyenizi ileriye taşıyan verimli bir 11. sınıf çalışma programı sayesinde sınav stresini artıran olumsuzlukları azaltabilir, hedefinize odaklanmak üzere ihtiyacınız olan motivasyonu artırabilirsiniz. 

Siz de 11. sınıf öğrencisiyseniz ders çalışma planı hazırlarken lisede tercih ettiğiniz alana göre YKS’de çıkan ders konularını dikkate alabilirsiniz. Örneğin, sayısalcı öğrenciler için olmazsa olmaz olan matematik; eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarındaki öğrenciler için ise rakiplere fark atmanın temelinde yer alır. YKS’de matematikte başarılı olma arzusu taşıyan pek çok öğrencinin hem matematik hem de geometri konularına fazla zaman ayırması gerekir. Öğrencilerin yöneldiği alanlar çerçevesinde hazırlanan örnek 11. sınıf çalışma programı seçenekleri, her başlığın altında verilmiştir. Ancak ders sıralaması, çalışma süresi ve mola aralığı gibi detayları, kendinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. 

11. sınıfın ilk dönemi olan 4 aylık periyotta, TYT odaklı bir program oluşturabilir, ilk ayı takip eden aylar için derslerin konu sırasına göre çalışmalarınızı devam ettirebilirsiniz. TYT sınavına hazırlanırken bir aylık çalışma periyodunu, aşağıdaki tabloyu göz önünde bulundurarak kendinize uygun bir sistem içerisinde şekillendirebilirsiniz. Ayrıca uzman eğitimcilerin öğrencilere verdiği tavsiyelerden biri de her bir ders için ortalama 45 dakika çalışmanın ve 10 ila 15 dakikalık molalar vermenin uygun olacağı yönündedir. 

Ders/Hafta

1.Hafta

2.Hafta

3.Hafta

4.Hafta

Türkçe

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Sözcükte Yapı

Paragrafta Anlam

Tarih

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İslam Tarihi ve Uygarlığı

İslam Kültür ve Medeniyeti

Coğrafya

Doğa ve İnsan

Dünya’nın Şekil ve Hareketleri

Harita Bilgisi

Coğrafi Konum

Felsefe

Felsefenin Alanı

Bilim Felsefesi

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Din Kültürü

İnanç

İbadet

Ahlâk ve Değerler

Din Kültürü ve Medeniyet

Matematik

Temel Kavramlar Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar Basit Eşitsizlikler

Bölme - Bölünebilme EBOB-EKOK

Mutlak Değer   Üslü Sayılar

Geometri

Doğrudan Açılar  Üçgende Açılar

Açı - Kenar Bağıntıları

Eşlik

Benzerlik

Fizik

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Dayanıklılık, Adezyon ve Kohezyon

Düzgün Doğrusal Hareket

Kimya

Kimya Bilimi

Madde ve Özellikleri

Atomun Yapısı

Periyodik Tablo

Biyoloji

Biyoloji Bilimi

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Temel Bileşenleri

Hücre ve Organelleri

11. Sınıf YKS Sayısal Çalışma Programı

11. Sınıf YKS Sayısal Çalışma Programı

TYT (Temel Yeterlilik Testi) YKS’de başarılı olmak için sayısal, sözel ya da eşit ağırlık alanı fark etmeksizin tüm öğrencilerin yeterli puanı alması gereken bir sınavdır. Bu durumda, YKS’ye hazırlık aşamasında olanların uygulayacağı 11. sınıf çalışma programı, ilk dönemde TYT, ikinci dönemde ise AYT Alan Yeterlilik Testi) ağırlıklı olacak şekilde hazırlanabilir. 

Lise 3 öğrencisi sınavlara çalışma sırasında belirli bir rutin izleyerek hem öğrenme hem uygulama performansını destekleyen etkili teknikler geliştirebilir. Başarıya ulaştıran yolda, herkesin kendi tarzına göre belirleyebileceği çalışma sisteminin, programlı ve disiplinli şekilde ilerlemesi de ayrıca önemlidir. 

11. sınıf sayısal öğrencileri için örnek çalışma planı şu şekilde oluşturulabilir: 

Ders/Hafta

1.Hafta

2.Hafta

3.Hafta

4.Hafta

Matematik

Parabol

Eşitsizlikler

Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık

Binom

Geometri

Doğruda Açılar Üçgende Açılar

Açı - Kenar Bağıntıları

Eşlik - Benzerlik

Açıortay  Kenarortay

Fizik

Vektörler

Bağıl Hareket

Newton’un Hareket Yasaları

Sabit İvmeli Hareket Atışlar

Kimya

Kuantum Sayıları  Elektron Dizilimi

Periyodik Özellik

Gazlar

Çözeltilerde Derişim

Biyoloji

Sinir sistemi

Endokrin Sistem

Duyu Organları

Destek ve Hareket SistemiTabloda verilen 11. sınıf YKS sayısal çalışma programını örnek alabilir, kendinize uyarlayarak oldukça etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. 11. sınıfın ikinci döneminde rahatlıkla uygulanabilen çizelgenin, önünüzdeki her aya özel olacak şekilde, derslerin konu akışına göre şekillendirilmesi mümkündür.

11. Sınıf YKS Sözel Çalışma Programı

11. Sınıf YKS Sözel Çalışma Programı

11. sınıf çalışma programı özellikle, eğitimini aldığınız alan derslerinin yoğunlukta olduğu bir çalışma sistemi gerektirir. Sözel derslerden alınan netlerin etkisini artıran bir diğer husus ise OBP’nin (Ortaöğretim Başarı Puanı) ilave katsayı etkisidir. Her halükârda YKS hedefinize ulaşmanıza imkân veren temel unsur ise yine matematik konularının da aralarında bulunduğu çalışma planı hazırlamanızdır. Doğru cevaplayacağınız her matematik sorusu sizi rakiplerinizden bir adım öteye taşıyacaktır. 

AYT sürecini başarıyla tamamlamak üzere yapacağınız ve takip edeceğiniz 11. sınıf çalışma programı sayesinde, hedeflediğiniz YKS sonucunu elde edebilir ve hayal ettiğiniz kariyer için ilk adımı atabilirsiniz.

Ders/Hafta

1.Hafta

2.Hafta

3.Hafta

4.Hafta

Edebiyat

Anlam Bilgisi (Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)

Edebi Bilgiler (Şiir Bilgisi) Edebi Bilgiler (Düzyazı Türleri)

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslami Devir Türk Edebiyatı

Tarih

Atatürk’ün Ölümü

20. yy. Başlarında Dünya

II. Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

Coğrafya

Şehirlerin Fonksiyonları

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler

Felsefe Grubu

Felsefeyi Tanıma    Felsefe ile Düşünme

Varlık Felsefesi Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi Ahlâk Felsefesi

Din Felsefesi Siyaset Felsefesi

Din Kültürü

Hz.Muhammed (SAV.)

Vahiy ve Akıl

Ahlâk ve Değerler

İslam ve Bilim ile Anadolu’da İslamEdebiyat 11. sınıf YKS sözel çalışma programı örneğini göz önünde bulundurarak, kendi performansınıza ve çalışma şartlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Ayrıca ikinci ay uygulanması planlanan çalışma programının konuları aşağıdaki konular ve devamı olacak şekilde, hiyerarşik bir düzen içerisinde ilerleyebilir:

 

Edebiyat

 

 • Halk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Edebi Akımlar
 • Tanzimat Edebiyatı

 

Tarih

 

 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum Yapısı

 

Din Kültürü

 

 • İnanç (Tekrar)
 • İbadet (Tekrar)
 • Ahlak ve Değerler (Tekrar)
 • Din, Kültür ve Medeniyet

Felsefe Grubu

 

 • Sanat Felsefesi
 • Mantığa Giriş- Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil- Sembolik Mantık
 • Psikolojiye Giriş- Toplumsal Yapı ve İlişkiler

 

Coğrafya

 

 • Nüfus
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum

11. Sınıf YKS Eşit Ağırlık Çalışma Programı

11. Sınıf YKS Eşit Ağırlık Çalışma Programı

11. sınıf dersleri matematik, geometri, kimya, fizik, biyoloji, tarih, coğrafya, Türk edebiyatı, psikoloji, sosyoloji, felsefe ve din kültürüdür. Soru yoğunluğuyla öne çıkan edebiyat dersleri ise 11. sınıf çalışma programı içerisinde olması gereken demirbaş derslerden biridir. Edebiyat konularına hakimiyet sayesinde artan öz güvenle birlikte artan performansınız, diğer derslere geçişte motivasyonunuzu yükselten ve çalışırken odaklanmanızı kolaylaştıran ana faktör olabilir. Eşit ağırlık bölümüne yönelmek isteyenler AYT’de matematik ve sosyal bilimler 1 testlerinden sorumludur. Testlerin ortalama soru dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

 • Matematik Testi: 8- 10 adet matematik ve geometri sorusu
 • Edebiyat: 24 soru
 • Tarih 10 soru
 • Coğrafya: 6 soru


Ders/Hafta

1.Hafta

2.Hafta

3.Hafta

4.Hafta

Matematik

Trigonometri

Trigonometri (Tekrar)

Logaritma

Diziler

Geometri

İkizkenar - Eşkenar Üçgen Dik Üçgen

Katı Cisimler Üçgende Alan

Çokgenler Dörtgenler Yamuk

Paralelkenar Eşkenar Dörtgen Dikdörtgen

Edebiyat

Servet-i Fûnun Edebiyatı

Milli Edebiyat

Cumhuriyet Şiiri

Cumhuriyet Romanı

Tarih

Türklerde Hukuk

Türklerde Ekonomi

Türklerde Eğitim ve Bilim

Türklerde Sanat Türklerde Spor

Coğrafya

Şehirlerin Fonksiyonları

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Türkiye’de Ekonomik faaliyetler

 

YKS’ye hazırlıkta eşit ağırlık öğrencileri için örnek teşkil eden programı, kendiniz için elverişli formatta düzenledikten sonra, 11. sınıfta verimli çalışma teknikleri ile birleştirebilir, böylelikle performansınızı destekleyen rahat bir hazırlık süreci geçirebilirsiniz.

 

11. Sınıf YKS Dil Çalışma Programı

11. Sınıf YKS Dil Çalışma Programı

Üniversite sınavına yabancı dil bölümünden girecek olanlar,11. sınıf YKS çalışma programını YDS (Yabancı Dil Testi) konuları çerçevesinde oluşturabilir. Aşağıda verilen şemayı dikkate alarak, kendinizi yeterli hissettiğiniz ders konularını hızlıca geçebilir, bu sayede zorlandığınızı düşündüğünüz kısımları çalışmak üzere yeterli zaman ayırabilirsiniz. 

Aşağıdaki tablo, 11. sınıf çalışma programı içerisinde olması gereken konu başlıklarının anlaşılması açısından, YKS hazırlığına başlayan öğrencilere fikir verebilir. Aynı zamanda dil bölümünü tercih edenlerin çalışması gereken, konu başlıkları da sırasıyla haftanın günlerine paylaştırılabilir. İlerleyen aylara göre düzenleyebileceğiniz dil çalışma programı çizelgesi, dersin konu sıralamasını takip edecek şekilde devam ettirilebilir. Çalışma rutininin devam ettirilebilmesi adına, günlük çalışma süresi her bir ders için yaklaşık 45 dakika olarak ayarlanabilir.

Ders/Hafta

1.Hafta

2.Hafta

3.Hafta

4.Hafta

Türkçe

Sözcükte Anlam Cümlede Anlam

Paragraf

Paragraf

Ses Bilgisi Yazım Kuralları

Matematik

Temel Kavramlar Sayı Basamakları Rasyonel Sayılar

Ondalık Sayılar Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer Üslü Sayılar

Denklem Çözme Oran-Orantı

Geometri

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar

Üçgende Alan Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Açı Kenar Bağıntıları

Tarih

Tarih Bilimine Giriş

Eski Türk Tarih İlk Türk Devletleri

Türk İslam Devletleri (10-13. YY) Türkiye Tarihi (11-13. YY)

Yeniçağ Avrupası (1453-1789)

Coğrafya

Harita Bilgisi

Dünya’nın Şekil ve Hareketleri

İklim Bilgisi

Yerin şekillenmesi

Felsefe

Felsefenin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Ahlâk Felsefesi

Fizik

Fizik Bilimine Giriş Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi

Basit Makineler Madde ve Özellikleri

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Doğrusal Hareketler İş Enerji

Kimya

Kimya Bilimi

Atom ve Yapısı

Periyodik Sistem

Asitler-Bazlar ve Tuzlar

Biyoloji

Biyoloji Bilimi İnorganik Bileşikler

Organik Bileşikler

Hücre

DNA - RNA

YDT Konuları

Kelime Bilgisi

Dil Bilgisi

Cloze Test

Cümleyi TamamlamaÇalışma koşullarına ve ders çalışma performansına elverişli 11. sınıf çalışma programı hazırlayarak hem zamanı verimli biçimde kullanabilir hem de belirlediğiniz yöntemden etkin seviyede yararlanabilirsiniz. 

11. sınıfta alana ve kişiye özel çalışma programı hazırlamak öğrenciyi bir sonraki sene gireceği YKS’ye hazırlamak açısından oldukça önem taşır. Hayal ettiği üniversiteye girmek isteyen tüm öğrenciler 11. sınıf YKS hazırlık sürecini verimli değerlendirmeye özen göstermelidir. 

Benzer İçerikler